22

Nau Y-David Mprơ Ma Nau Tâm Lơh

1Tơlah Yêhôva hŏ tâm rklaih jêh Y-David tă bơh ti Y-Sôl, păng mprơ ma nau ngơi aơ gay tâm rnê ma Yêhôva, 2jêh ri lah:
 Yêhôva jêng lŭ gâp, pôih gâp, jêh ri nơm tâm rklaih gâp.
3Brah Ndu gâp, lŭ gâp, tâm păng gâp nde krap,
 Jêng khêl king gâp, jêng nke ma nau tâm rklaih gâp.
 Kalơ tŭm prêh jêh ri ntŭk gâp nde krap;
 Nơm tâm rklaih gâp
 May tâm rklaih gâp tă bơh nau djơh mhĭk.
4Gâp mra vơh vơl ma Yêhôva, jêng
 Nơm khư bu tâm rnê,
 jêh ri gâp dơi klaih bơh phung rlăng gâp.
5"Rbuh dak lêng nau khĭt nchueng bŭk nkrâm gâp,
 dak thăng nau rai yot ƀu ăn gâp klach krit.
6Rse brăt Bon Phung Khĭt hŏ guăch gâp, jal nau khĭt tâm mâp đah gâp.
7"Tâm nau rêh ni gâp, gâp kuăl vơh vơl ma Yêhôva.
 gâp vơl kuăl ma Brah Ndu gâp.
 Ta ntŭk ngih brah, păng tăng bâr gâp.
 Bâr gâp nter vơl dăn tăng tât tôr păng.
8"Rnôk nây neh ntu n'gơ jêh ri mpât n'găr;
 Mbon ndâr trôk lĕ n'găr n'gơ
 Jêh ri mpât n'găr, yorlah păng ji nuih.
9Nhhuk ŭnh hao bơh trôm muh păng,
 Jêh ri bơh trôm mbung păng luh du hit ŭnh saônh rnga hit tă bơh păng.
10Păng n'glưh lơi trôk jêh ri ntrŭnh.
  Geh nau ngo klĕng tâm dâng jâng păng.
11Păng hao ta kalơ du huê Chêrubim jêh ri mpăr;
 bu saơ păng ta kalơ ntĭng nar sial.
12Păng njêng ngih bok gŭ jŭm păng, ma nau ngo ndâr tŭk mbâl, ntŭk nsŭn dak hoch.
13Tă bơh nau lơp panăp păng, hit saônh rnga.
14Yêhôva ngơi nâm bu nglaih ta kalơ trôk,
 Nơm kalơ dŭt prêh ngơi ngloh ma bâr păng.
15Jêh ri Pănhg pănh nđơng hăr, ƀư ăn phung rlăng gâp dŭ chah rai pru.

 Păng njuăl lơp nglaih, ƀư ăn khân păng hiơt trong.
16Yor tă bơh nau Yêhôva ngơi mbram (nduyh)
 Yor tă bơh Sial luh du bơh trôm muh păng,
 Săt (blat) dak mƀŭt lĕ mpơl jêh,
 Mbon neh ntu lĕ mpơl đŏng.
17"Tă bơh trôk păng yơr ti sŏk gâp.
 Păng mphâk gâp bơh dak toyh jru,
18Păng tâm rklaih gâp bơh phung rlăng gâp katang ngăn,
 tă bơh phung tâm rmot ma gâp;
 yorlah khân păng jêng katang ir ma gâp.
19Khân păng tât ma gâp dôl nar gâp rêh ni;
 Ƀiălah Yêhôva jêng nơm gâp nsing.
20Păng djôt leo gâp ma ntŭk huy;
 păng hŏ rklaih jêh gâp, yorlah păng maak ma gâp.
21"Yêhôva hŏ nkhôm gâp tĭng nâm nau sŏng srăng gâp;
 păng mplơ̆ ma gâp tĭng nâm kloh rsang ti gâp.
22Yorlah gâp djôt prăp tĭng ndô̆ trong Yêhôva,
 jêh ri mâu mâp du chalơi Brah Ndu gâp ma nau ƀai ôh.
23Yorlah lĕ rngôch nau păng ntăm gŭ panăp gâp,
 jêh ri gâp mâu mâp teng đah nau vay păng ôh.
24Gâp mâu geh nau bu nduyh ôh ta năp păng,
 jêh ri gâp mât êng săk nơm bơh nau kue.
25Yor nây, Yêhôva hŏ mplơ̆ jêh ma gâp tĭng nâm nau sŏng gâp.
 Nkhôm gâp tĭng nau kloh rsang gâp tra năp măt păng.
26"Ma phung gĭt yô̆, kôranh Brah mra tâm mpơl nau păng yô̆ klâng tay;
 ma phung mâu geh nau bu nduyh ôh, may mra tâm mpơl may nơm mâu geh nau bu nduyh ôh.
27Ma nơm rsang may tâm mpơl may jêng rsang,
 jêh ri ma nơm kue may tâm mpơl may nơm jêng dăng tay.
28May tâm rklaih du phung ƀon lan dêh-rhêt,
 ƀiălah măt may uănh ma phung khưm ŭch n'glưh khân păng.
29Nanê̆ ngăn, may jêng ŭnh kađen gâp, Hơi Yêhôva,
 jêh ri Brah Ndu gâp sol ang nau ngo gâp.
30N'hêl nanê̆ ma may gâp dơi ƀư rai du phung tahan;
 jêh ri ma Brah Ndu gâp, gâp dơi nsăt rlau mpêr.
31Bi ma Brah NDu, lĕ trong păng jêng rah vah ngăn;
 Nau Yêhôva ton jêng tât ngăn
 Păng jêng khêl ma phung nde krap tâm păng.
32"Pônây, mbu hôm jêng Brah NDu?
 Lah mâu geh Yêhôva.
 Jêh ri mbu jêng Lŭ Toyh, tơlah mâu di Brah Ndu he?
 (kanŏng Brah Ndu dơm yơh! )
33Brah Ndu jêng ntŭk gâp nde krap nâp ajăp,
 Păng têk ndrêng gâp ăn lăp trong ueh mpăn.
34Păng ăn jâng gâp jêng nâm bu jâng jun me.
 Păng ăn gâp gŭ ueh mpăn kalơ yôk.
35Păng sâm nti ti gâp ma nau tâm lơh,
  kŏ tât nting tur gâp dơi van du n'gâr na kông.
36May ăn ma gâp khêl nau may tâm rklaih,
 jêh ri may kơl gâp jêng toyh.
37May ăn jêh du ntŭk huy ma nhuat gâp,
 jêh ri jâng gâp mâu geh mbĭr ôh.
38Gâp tĭng phung rlăng gâp jêh ri ƀư rai jêh khân păng,
 Kanŏng plơ̆ sĭt tơlah lĕ jêh ƀư rai khân păng.
39Gâp ƀư roh jêh khân păng, gâp tĭng jêh khân păng,
 kŏ tât khân păng mâu hôm dâk ôh.
  Khân păng chalôt tâm dâng jâng gâp.
40Yorlah may hŏ vân bŭt gâp đah nau katang ma nau tâm lơh,
 jêh ri may n'glưh jêh tâm dâng gâp phung ƀư ma gâp,
41May ăn jêh phung rlăng gâp lĕ ndôn kơi đah gâp,
 phung tâm rmot ma gâp, gâp ƀư rai jêh khân păng.
42Khân păng n'gơr uănh, ƀiălah mâu geh nơm sâm rklaih khân păng ôh,
 khân păng nter vơl ma Yêhôva, ƀiălah păng mâu plơ̆ sĭt lah ôh ma khân păng.
43Gâp juh khân păng kŏ tât môi nâm bu neh muy,
 gâp rplach khân păng nâm bu dak bŏk rŏ trong.
44"May tâm rklaih jêh gâp tă bơh nau tâm nhăt đah phung ƀon lan;
 may prăp gâp gay ăn jêng bôk ma phung mpôl băl bunuyh;
 Du ntĭl mpôl gâp mâu gĭt năl mra pah kan ma gâp.
45Phung bu năch râm nsâr văch ma gâp;
 tơlah khân păng tăng lư ma gâp, khân păng tông gâp.
46Phung bu năch mra rdja nuih,
  jêh ri văch râm nsâr tă bơh ntŭk khân păng nde krap.
47"Yêhôva gŭ rêh, mŏt ton ma Lŭ gâp,
 ăn Brah Ndu gâp geh nau yơk, Lŭ Toyh nau tâm rklaih gâp.
48Brah Ndu nơm plơng bôk an ma gâp,
 jêh ri păng n'glưh phung ƀon lan tâm dâng gâp,
49nơm tâm rklaih bơh phung rlăng gâp.
 May n'hao gâp ta kalơ phung tâm rdâng đah gâp,
 may hŏ tâm rklaih gâp bơh phung janh ƀai.
50'Yor nau aơ, gâp mra tâm rnê ma may Hơi Yêhôva,
 ta nklang phung mpôl băl,
  jêh ri mprơ tâm rnê ma amoh may.
51Păng ăn nau dơi toyh ma hađăch păng,
 jêh ri tâm mpơl nau rŏng nanê̆ ngăn ma nơm păng tŏ jêh dak ƀâu kah;
 ma Y-David, jêh ri ma phung kon sau păng ƀaƀơ n'ho ro."