24

Davĩt Noap Thrỗq Cũai

1Bữn muoi trỗ ễn Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq chóq cũai I-sarel; ngkíq án táq yỗn Davĩt dững atoâq ranáq túh arức pỡ tỗp alới. Yiang Sursĩ mandốq Davĩt neq: “Cóq mới noap salĩq máh cũai I-sarel cớp cũai Yuda, yoc ễ dáng sếq náq têq pỡq rachíl.”
2Ngkíq puo Davĩt ớn Yô-ap, la cũai sốt tỗp tahan, neq: “Mới cớp tahan mới cóq pỡq chũop nheq tâng ntốq máh cũai I-sarel ỡt, chơ noap nheq máh thrỗq cũai tễ pứp nâi toau toâq pứp ki tâng cruang nâi. Cứq yoc ễ dáng máh léq sa‑ữi cũai têq pỡq rachíl.”
3Ma Yô-ap ta‑ỡi neq: “Puo ơi! Sễq Yiang Sursĩ la Ncháu anhia chuai tỗp tahan I-sarel yỗn cỡt clứng hỡn tễ sanua muoi culám trỗ, cớp sễq anhia bữn ỡt cóng tamoong dũn toau bữn hữm Yiang Sursĩ táq ngkíq. Ma cỗ nŏ́q anhia yoc ễ táq ranáq nâi?”
4Ma puo Davĩt tỡ bữn noap parnai Yô-ap cớp tỗp sốt tahan atỡng, chơ án yỗn alới táq ariang án ớn. Ngkíq, tỗp alới loŏh tễ án, chơ pỡq noap máh thrỗq cũai I-sarel.
5Tỗp alới clong crỗng Yôr-dan pỡq ỡt dỡ coah angia pưn vil Arô-er, la vil ỡt tâng mpứng dĩ dũal cóh tâng cruang cutễq tỗp Cát. Tễ ntốq nâi, tỗp alới loŏh pỡq chu coah angia pỡng toau toâq vil Yasơ. 6Chơ alới loŏh pỡq chu cruang Ki-liat cớp vil Cadet, tâng cutễq tỗp Hêt. Moâm ki alới pỡq chu vil Dan. Tễ vil Dan alới pỡq chu coah angia mandang pât toau toâq vil Sadôn. 7Chơ alới pỡq coah angia pưn, toâq pỡ vil Ti-rơ la vil bữn ntốq parnoâng khâm. Cớp alới pỡq dũ ntốq vil tỗp Hê-vit cớp tỗp Cana-an ỡt. Chơ parsốt tháng tỗp alới toâq pỡ vil Bêr-si-ba coah angia pưn tâng cruang Yuda. 8Nheq takêh casâi cớp bar chít tangái tỗp alới pỡq noap cũai dũ vil, chơ píh chu pỡ vil Yaru-salem. 9Tỗp alới atỡng nheq máh thrỗq cũai ca têq cỡt tahan tễ tỗp I-sarel la 800,000 náq; tễ tỗp Yuda ki 500,000 náq.
10Toâq moâm Davĩt noap thrỗq cũai têq cỡt tahan, án sâng túh lứq tâng mứt. Ngkíq án câu sễq tễ Yiang Sursĩ neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi! Ranáq cứq táq nâi la lôih toâr lứq! Ngkíq sễq anhia táh lôih cứq nứng. Cứq khoiq táq ranáq sacũl lứq!”
11Toâq poang tarưp parnỡ bo Davĩt noâng bếq, Yiang Sursĩ pai chóq Cát, la cũai dốq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ yỗn Davĩt neq: “Cóq mới pỡq atỡng Davĩt neq: 12Cứq parữoh yỗn án rưoh ĩt muoi ramứh tễ pái ramứh. Chơ cứq ễ táq ariang án khoiq rưoh.”
13Ngkíq Cát pỡq ramóh Davĩt, cớp atỡng máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq ớn; chơ án blớh Davĩt neq: “Anhia ễ rưoh ĩt ramứh ntrớu? Ŏ́c muoi, la bữn pái cumo cỡt ranáq panhieih khlac tâng cruang anhia. Ŏ́c bar, la bữn pái casâi anhia ễ lúh tễ cũai par‑ũal. Ŏ́c pái, la tâng pái tangái toâq ỗn chũop cruang anhia. Sanua yỗn anhia chanchớm voai, chơ rưoh cớp ta‑ỡi hếq, yuaq hếq ễ dững santoiq anhia rưoh pỡq atỡng loah Yiang Sursĩ.”
14Davĩt ta‑ỡi neq: “Cứq sâng dớt sarnớm! Cứq ễq Yiang Sursĩ toâp rưoh ntrớu án yoc ễ manrap hếq, yuaq án bữn ŏ́c sarũiq táq. Ma chỗi chiau yỗn máh cũai aléq manrap cứq.”
15Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn ỗn toâq pỡ cruang I-sarel tễ tarưp toau toâq máh án khoiq anoat dŏq. Chơ chũop cruang I-sarel tễ pứp cutễq nâi toau toâq pứp cutễq ki bữn cũai cuchĩt 70,000 náq. 16Bo ranễng Yiang Sursĩ cheq ễ talốh vil Yaru-salem, Yiang Sursĩ sâng langit languoi tễ ranáq án manrap cũai. Chơ án ớn ranễng ntôm cachĩt tỗp alới neq: “Tangứt! Péq chơ!”
 Bo ki ranễng Yiang Sursĩ ỡt tayứng cheq ntốq púh saro khong Arau-na tễ tỗp Yê-but.
17Toâq Davĩt hữm ranễng ntôm cachĩt cũai proai, án atỡng Yiang Sursĩ neq: “Cứq nâi toâp táq lôih, cớp táq tỡ pĩeiq. Máh cũai chĩuq túh arức nâi tỡ bữn táq lôih ntrớu. Ngkíq, sễq anhia manrap cứq cớp nheq tữh cũai tâng dống sũ cứq.”
18Tâng tangái ki tê, Cát pỡq ramóh Davĩt cớp pai neq: “Cóq anhia chỗn chu ntốq púh saro khong Arau-na, cớp táq prông sang muoi lám yỗn Yiang Sursĩ tâng ntốq ki.”
19Ngkíq Davĩt táq puai samoât santoiq Yiang Sursĩ ớn án; chơ án pỡq chu ntốq púh saro ariang Cát khoiq atỡng án. 20Toâq Arau-na tapoang hữm puo Davĩt cớp cũai ayững atĩ puo, án loŏh roap chỗm Davĩt. Án pũp asễng choâng moat puo, 21cớp blớh neq: “Puo hếq ơi! Anhia toâq pỡ nâi bữn ranáq ntrớu tỡ?”
 Davĩt ta‑ỡi: “Cứq toâq ễ chỡng ntốq púh saro mới, cớp ễ táq prông sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq máh ỗn cỡt pứt nheq.”
22Arau-na ta‑ỡi: “Puo hếq ơi! Ntrớu anhia yoc, ki anhia ĩt. Cớp táq prông sang yỗn Yiang Sursĩ ariang anhia yoc hỡ. Nâi la ntroŏq dŏq bốh chiau sang; nâi la máh patu cớp máh aluang púh saro dŏq anhia ĩt táq ũih.”
23Arau-na chiau máh crơng ki yỗn puo Davĩt cớp pai neq: “Sễq Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, roap ĩt máh crơng chiau sang yỗn án.”
24Ma puo Davĩt ta‑ỡi án neq: “Tỡ cỡn ngkíq, cứq ễ yỗn mới práq. Cứq tỡ ễq ĩt crơng tỡ bữn chỡng mŏ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ la Ncháu cứq.”
 Ngkíq, Davĩt chỡng ntốq púh saro cớp ntroŏq ki sỡng chít ŏ́c práq.
25Tâng ntốq ki án táq muoi lám prông sang yỗn Yiang Sursĩ, dếh bốh crơng chiau sang, cớp chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi.
 Chơ Yiang Sursĩ tamứng santoiq Davĩt câu; chơ ỗn tâng cruang cutễq I-sarel cỡt pứt nheq.