4

Noau Cachĩt It-bô-set

1Tữ It-bô-set con samiang Salơ sâng noau cachĩt Ap-nơ pỡ vil Hep-rôn, án pứt mứt cớp sâng ngcŏh lứq. Cớp nheq náq cũai I-sarel la sâng ngcŏh tê. 2It-bô-set bữn bar náq cũai sốt tâng tỗp dốq pỡq rapốn, ramứh Banah cớp Rê-cap. Bar náq nâi la con samiang Ri-môn, tỗp Ben-yamin, tễ vil Bê-rôt. (vil Bê-rôt ỡt tâng cutễq tỗp Ben-yamin. 3Tễ mbŏ́q cũai tâng vil nâi lúh chu vil Ki-têm, cớp ỡt loâng pỡ ki ariang cũai ỡt tarôq toau tangái nâi.)
4Salơ noâng bữn con tŏ́ng muoi noaq ễn, ramứh Mê-phi-bô-set con samiang Yô-nathan. Bo noau cachĩt Salơ cớp Yô-nathan, Mê-phi-bô-set khoiq sỡng cumo. Toâq noau sâng cũai tễ vil Ye-triel pai bar náq ki khoiq cuchĩt chơ; mansễm rabán Mê-phi-bô-set ca‑ữ án, chơ lúh. Ma hâp án tál, ngkíq án táq satooh Mê-phi-bô-set. Cỗ ngkíq Mê-phi-bô-set cỡt yỗt.
5Ma bar náq con samiang Ri-môn, ramứh Rê-cap cớp Banah pỡq chu dống It-bô-set, Alới toâq pỡ ki mandang toâng, bo It-bô-set bếq. 6Mansễm kĩaq ngoah toong dống ki ỡt u‑ũm saro, ma án sâng ễ bếq, ngkíq án bếq tưt. Chơ Rê-cap cớp Banah mut luoiq tâng clống dống. 7Tữ alới bữn mut tâng clống dống, alới mut chu clống It-bô-set, cớp alới ramóh án bếq. Chơ alới cachĩt cớp cŏ́h tacong án. Moâm ki alới dững aloŏh plỡ án, cớp pỡq nheq sadâu pha ntốq cutễq tapín cheq crỗng Yôr-dan. 8Alới dững atoâq plỡ It-bô-set yỗn puo Davĩt pỡ vil Hep-rôn cớp pai neq: “Nâi la plỡ It-bô-set con samiang Salơ; Salơ la cũai ễ cachĩt anhia. Tangái nâi Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia carláh dỡq chóq Salơ cớp tŏ́ng toiq án.”
9Ma puo Davĩt ta‑ỡi alới neq: “Cứq sễq thễ dũan samoât lứq nhơ Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc, la Yiang chuai cứq yỗn vớt tễ máh ranáq túh coat. 10Cũai ca dững atoâq parnai yỗn cứq pỡ vil Sic-lac, pai Salơ khoiq cuchĩt, án chanchớm án dững atoâq parnai bũi o yỗn cứq. Ma cứq khoiq cỗp cớp cachĩt chíq án. Nâi la cóng cứq yỗn cũai ca dững parnai o ki! 11Ma cứq táq ntâng hỡn tễ ki ễn, khân bữn cũai sâuq pỡq cachĩt cũai tỡ bữn táq lôih cớp ntôm bếq tâng dống. Sanua, cứq ễ culáh cóng yỗn anhia, yuaq anhia khoiq cachĩt It-bô-set.”
12Ngkíq Davĩt ớn tahan án cachĩt Rê-cap cớp Banah, dếh cŏ́h ayững atĩ alới, chơ ayŏ́ng dŏq cumuiq alới cheq prúng chứng dỡq pỡ vil Hep-rôn. Ma plỡ It-bô-set, noau dững tứp tâng ping Ap-nơ pỡ vil Hep-rôn.