8

Davĩt Bữn Rachíl Riap

1Ntun ki, puo Davĩt pỡq chíl sĩa tỗp Phi-li-tin. Án chíl riap tỗp alới, cớp cheng ĩt cutễq alới hỡ.
2Chơ Davĩt chíl riap tỗp Mô-ap hỡ; án padâm cũai tũ yỗn bếq tâng cutễq cỡt pái rana. Chơ án cachĩt táh bar rana; ma rana pái án dŏq alới bữn tamoong. Yuaq ngkíq, tỗp Mô-ap ỡt tâng talang atĩ án, cớp muap thễq yỗn án.
3Vớt ki, Davĩt pỡq chíl Hada-dê-sơ con samiang Rê-hop, la puo tâng vil Sô-ba, cruang Si-ri. Bo Davĩt pỡq cheng ĩt loah cruang cutễq coah angia pưn crỗng Ơ-phơ-rat, án chíl riap Hada-dê-sơ. 4Davĩt bữn cỗp sễ aséh rachíl 1,000 lám, tahan dững sễ aséh rachíl 7,000 náq, cớp tahan tayáh 20,000 náq. Án ĩt dŏq muoi culám lám aséh dững sễ aséh rachíl; ma aséh clữi tễ ki án ớn noau rứl nheq sangcoâng.
5Toâq tỗp Si-ri tễ vil Damac toâq rachuai puo Hada-dê-sơ, Davĩt cớp tahan án cachĩt tahan Si-ri 22,000 náq. 6Chơ án ayứng máh dỗn tahan tâng cutễq tỗp alới. Ngkíq tỗp Si-ri ỡt tâng talang atĩ án, cớp chĩuq muap thễq yỗn án. Yiang Sursĩ chuai Davĩt chíl riap tâng dũ ntốq. 7Davĩt ĩt khễl yễng tễ máh cũai ayững atĩ Hada-dê-sơ, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem. 8Cớp án ĩt sapoan sa‑ữi lứq tễ vil Be-ta cớp vil Be-rô-thai, la bar vil Hada-dê-sơ ndỡm.
9Toâq puo Tôi tễ cruang Hamat sâng noau pai Davĩt chíl riap tahan Hada-dê-sơ, 10ngkíq án ớn Yô-ram con samiang án pỡq sa‑óh cớp cơiq parnai sâng bũi tê tễ ranáq Davĩt chíl riap puo Hada-dê-sơ, la cũai puo Tôi khoiq chíl sa‑ữi trỗ ma tỡ riap. Yô-ram dững crơng mpon yễng, práq, cớp sapoan yỗn puo Davĩt. 11Máh crơng nâi puo Davĩt dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, ariang án dốq táq tễ práq cớp yễng án ĩt tễ máh cruang án khoiq chíl riap, la máh cruang neq: 12Ê-dôm, Mô-ap, Amôn, Phi-li-tin, cớp A-maléc. Cớp án chiau sang nheq máh crơng án khoiq pũr tễ Hada-dê-sơ, con Rê-hop puo Sô-ba hỡ.
13Ramứh ranoâng Davĩt cỡt parchia parhan lứq ễn, toâq vớt án cachĩt tỗp Ê-dôm 18,000 náq pỡ avúng Boi. 14Án ayứng dỗn tahan dũ ntốq tâng cruang Ê-dôm, cớp máh cũai proai ỡt tâng ntốq ki bữn ỡt tâng talang atĩ puo Davĩt nheq. Yiang Sursĩ yỗn Davĩt chíl riap dũ ntốq án pỡq chíl.
15Davĩt cỡt sốt nheq cruang cutễq tỗp I-sarel; án táq pĩeiq cớp tanoang tapứng chóq máh cũai proai. 16Yô-ap con samiang niang Sê-ruya la cũai taniap máh tahan Davĩt; Yê-hô-saphat con samiang Ahi-lut, la cũai ayững atĩ chĩc máh ranáq noau atỡng. 17Sadôc con samiang Ahi-túp cớp Ahi-maléc con samiang Abia-tha la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. Sê-raya la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo; 18Be-naya con samiang Yê-hôi-ada la cũai sốt tahan tỗp Khê-ret cớp tỗp Palet ca bán curiaq puo Davĩt; cớp tỗp con samiang Davĩt la cũai catoaih atỡng puo.