14

A-sa lên ngai

1,2Sau khi A-bi-gia qua đời và được an táng trong thành Đa-vít, thái tử A-sa lên ngôi trị vì nước Giu-đa. Đất nước được thái bình suốt mười năm, vì A-sa cẩn thận vâng lời Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của mình, 3phá hủy các bàn thờ thần tượng và miếu thờ tà thần trên các đỉnh đồi núi, lật đổ các trụ cột, triệt hạ các pho tượng. 4Vua truyền bảo toàn dân tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ họ và vâng giữ luật pháp, điều răn của Ngài. 5Vua dẹp sạch các miếu thờ trên các đỉnh đồi núi, tiêu diệt các hình tượng trong tất cả các thành phố Giu-đa, nên đất nước được hưởng thái bình an lạc. 6Trong thời kỳ hòa bình đó, Chúa cho vua được nghỉ ngơi và lo kiến thiết các thành phố có công sự phòng thủ kiên cố. 7Vua kêu gọi nhân dân: "Ta hãy kiến thiết các thành phố này, xây dựng các thành lũy bao bọc với tháp canh, các cổng thành với hai tấm cửa đóng có then gài kiên cố, trong khi ta còn làm chủ đất nước vì ta đã tìm kiếm Chúa và Ngài cho ta hưởng thái bình thịnh trị. 8A-sa tổ chức lại quân đội Giu-đa gồm 300.000 tướng sĩ trang bị khiên, giáo và lực lượng Bên-gia-min 280.000 tướng sĩ trang bị thuẩn và cung. Tất cả đều là những tướng sĩ tinh nhuệ.
9-10Một ngày nọ, tướng Xê-ra, chỉ huy một triệu quân Ê-ti-ô-pi và 300 chiến xa bất ngờ tiến công vào Giu-đa, đánh thành phố Ma-rê-sa trong thung lũng Xép-pha-ta. Vua A-sa vội vã đưa quân đội ra ứng chiến. 11Nhưng vua đặt nặng sự cầu nguyện hơn; vua kêu cầu với Chúa: "Lạy Chúa, ngoài Ngài không có ai có thể cứu giúp chúng con! Chúng con đây thật không chống nổi quân đội hùng mạnh này. Lạy Chúa là Chân Thần, xin phù hộ chúng con, vì chúng con tin cậy một mình Chúa, là Đấng giải cứu chúng con! Nhân danh Chúa, chúng con xung phong tiến đánh đạo quân đông như kiến cỏ này! Xin Chúa đừng để loài người chiến thắng Chúa!"
12Chúa Hằng Hữu đánh bại quân đội Ê-ti-ô-pi. A-sa và quân đội Giu-đa ra sức truy nã địch quân đang chạy trốn. 13Bị rượt đuổi đến Ghê-ra, quân đội Ê-ti-ô-pi bị quét sạch không còn một mống, vì Chúa và quân đội Ngài đã toàn thắng. Quân sĩ Giu-đa đem về một số chiến lợi phẩm khổng lồ. 14Quân đội Giu-đa cũng tiến công những thành phố quanh vùng Ghê-ra, Chúa làm cho dân cư vùng ấy khiếp sợ. Quân đội Giu-đa cũng thu nhiều chiến lợi phẩm trong vùng, 15tiêu diệt các trại chăn nuôi, bắt được vô số cừu và lạc đà.