22

A-cha-xia

1Dân chúng kinh đô tôn hoàng tử A-cha-xia con út của Giô-ram lên ngai kế vị cha người, vì tất cả các hoàng tử khác đều đã bị tàn sát. 2A-cha-xia được 22 tuổi khi lên ngai và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua là con thái hậu A-tha-li (con gái của Ôm-ri) 3Vua đi theo đường lối của gia tộc A-háp, vì bị mẹ xúi giục làm điều ác. 4Vua làm ác trước mặt Chúa, đúng như gia tộc A-háp đã làm, vì dòng họ A-háp làm cố vấn cho vua sau khi vua cha qua đời, để rồi đưa vua vào chỗ diệt vong.
5Nghe theo lời họ khuyên, A-cha-xia kéo quân theo Giô-ram (con A-háp), vua Y-sơ-ra-ên để tiến công Ha-xa-ên, vua Sy-ri, tại Ra-mốt Ga-la-át. Giô-ram bị thương trong trận đánh tại Ra-ma, 6liền quay về Gít-rê-ên để chữa các vết thương. A-cha-xia (con Giô-ram), vua Giu-đa, xuống Gít-rê-ên thăm Giô-ram (con A-háp). 7Sự đoán phạt A-cha-xia đều do bàn tay Chúa an bài. Khi A-cha-xia đến thăm bệnh, vua cũng theo Giô-ram ra gặp Giê-hu (con Nim-si) người Chúa đã xức dầu để tiêu diệt gia tộc A-háp. 8Vì thế, khi thi hành án phạt nhà A-háp, Giê-hu cũng gặp các nhà lãnh đạo Giu-đa, các con trai, anh em và các đầy tớ của A-cha-xia vua liền giết sạch. 9Giê-hu cũng cho tầm nã và bắt sống A-cha-xia, mặc dù vua trốn tại Sa-ma-ri. Người ta điệu A-cha-xia đến gặp Giê-hu. A-cha-xia bị xử tử nhưng được chôn cất tử tế vì họ bảo: "Nó là con trai của Giô-sa-phát, người hết lòng tìm kiếm Chúa." Khi A-cha-xia qua đời, trong hoàng tộc không còn người nào có đủ uy quyền để lên kế vị. 10A-tha-li (mẹ của A-cha-xia) thấy con mình đã chết liền ra tay tàn sát tất cả dòng dõi vua Giu-đa. 11Nhưng công chúa Giô-sê-bết (con gái Giô-ram) đem giấu Giô-ách (con A-cha-xia) và cứu cậu thoát khỏi số phận dành cho các hoàng tử. Công chúa giấu Giô-ách và người vú vào trong nhà kho phòng ngủ. Công chúa Giô-sê-bết (con Giô-ram và là vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa) giấu được Giô-ách, không cho A-tha-li tìm gặp và giết đi. 12Giô-ách trốn trong Đền thờ Chúa và ở với gia đình thầy tế lễ suốt sáu năm; trong khi đó, A-tha-li cai trị đất nước Giu-đa.