3

Kiến thiết Đền thờ

1Sa-lô-môn khởi công xây cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu tại Giê-ru-sa-lem trên đỉnh núi Mô-ri-a là nơi Ngài đã hiện ra gặp Đa-vít, cha vua, ngay tại khuôn viên mà Đa-vít đã chuẩn bị - tức là sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu. 2Ngày mồng hai tháng 2 năm thứ tư triều Sa-lô-môn, công cuộc kiến thiết Đền thờ bắt đầu.
3Nền Đền thờ dài 30 mét, rộng 10 mét. 4Hiên cửa phía trước dài 10 mét tức là bằng chiều rộng của Đền thờ, mái cao 60 mét bên trong bọc vàng ròng. 5Vách Đền làm bằng gỗ bá hương, bọc vàng có chạm hình nổi cây chà là và dây xích. 6Nền Đền lát đá quý thật lộng lẫy, vàng Sê-phạt-va-im 7được sử dụng để bọc Đền thờ, rui, ngạch cửa, vách và cửa, hình thiên thần được chạm trên vách.
8Nơi chí thánh dài 10 mét, rộng 10 mét, được bọc bằng vàng ròng cân nặng 600 ta lâng. 9Đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Các phòng cao cũng được bọc bằng vàng. 10Hai thiên thần được điêu khắc bằng gỗ rồi bọc vàng, đặt trong Nơi chí thánh. 11,12Bốn cánh thiên thần dài 10 mét. mỗi cánh dài 2m5 đặt liền nhau suốt chiều rộng của Nơi chí thánh. 13Cánh thiên thần đều dang ra. Hai thiên thần đứng thẳng hướng mặt về Nơi thánh. 14Một bức màn bằng chỉ gai thật mịn màu xanh, tím, đỏ được dệt rất tỉ mỉ, trên mặt thêu hình thiên thần.
15Mặt tiền, người xây hai trụ cao 17m50 trên đỉnh lại xây đầu trụ cao 2m5. 16Người cũng chế tạo dây xích theo hình dây trong nơi chí thánh, để mắc lên đỉnh trụ, và 100 trái lựu gắn vào giây xích. 17Hai trụ dược xây dựng ở mặt tiền Đền thờ, trụ bên mặt tên là Gia-kinh", trụ bên trái tên là Bô-ách