7

Phung Kôranh Ƀư Brah Ma Nau Nhơr Ngih Brah

1Tơlah Y-Salômôn mbơh sơm lôch jêh, ŭnh tă bơh trôk jŭr su mpa nhhơr gŭch jêh ri mpa ƀư brah, nau chrêk rmah Brah Yêhôva bêng ngih brah. 2Phung kôranh ƀư brah kŏ tât mâu dơi lăp tâm ngih brah ma Yêhôva, yor nau chrêk rmah Brah Yêhôva bêng ler ngih Păng. 3Le rngôch phung Israel saơ da dê ŭnh nây jêh ri nau chrêk rmah Yêhôva jŭr kalơ ngih brah, khân păng chon mon chŭn muh măt tâm neh jêh ri yơk mbah tâm rnê ma Yêhôva, lah: Yorlah Păng jêng ueh, yor nau Păng rŏng n'hêl nanê̆ gŭ ƀaƀơ n'ho ro!
4Nôk nây hađăch jêh ri le rngôch phung ƀon lan nhhơr mpa ƀư brah pa năp Yêhôva. 5Hađăch Salômôn nhhơr bar rmưn bar rbăn mlâm ndrôk jêh ri bar rsen biăp nkuăng. Pô nây lĕ hađăch jêh ri nđâp ma phung ƀon lan nhhơr da dê ngih brah ma Brah Ndu. 6Phung kôranh ƀư brah gŭ ƀư kan khân păng; phung Lêvi tâm ban lĕ, ndrel ma ndơ mpât mprơ khân păng ƀư nau yơk ma Yêhôva, jêng ndơ Hađăch David lĕ rơm ơm jêh gay tâm rnê ma Yêhôva, yorlah nau Păng rŏng n'hêl nanê̆ gŭ ƀaƀơ n'ho ro. Tơlah Y-David nhhơr tâm rnê ma kan khân păng; mpeh ma khân păng phung kôranh ƀư brah uh nŭng; jêh ri le rngôch phung Israel gŭ ndâk.
7Y-Salômôn prăp êng du ntŭk kloh tâm nklang nhuang (jâng gung) panăp ngih brah Yêhôva; yorlah ta nây, păng nhhơr mpa nhhơr gŭch jêh ri ngi ma mpa nhhơr đăp mpăn, yorlah nơng kông Y-Salômôn ƀư, mâu dơi tõng ntŭk ăn mpa nhhơr gŭch, mpa nhhơr ranih muy (môi), jêh ri ngi.
8Dôl nôk nây, Y-Salômôn jêh ri le rngôch phung Israel, văch tât tă bơh n'gor mpeh Hamat tât ma dak n'hor Ejipt, tâm rƀŭn jêng du phung dŭt âk râk, râng nhêt sa da dê tâm pơh nar. 9Ta nar rơh pham, khân păng geh nau tâm rƀŭn bêng ma nau yơk, yorlah khân păng râng nau nhhơr nơng tâm pơh nar, jêh ri răm maak nau nhêt sa tâm pơh nar lĕ.
10Nar bar jê̆t ma pe khay pơh,
 păng ăn phung ƀon lan sĭt, nuih n'hâm bêng ma nau maak jêh ri răm rhơn, yor nau ueh Yêhôva hŏ ăn jêh ma Y-David, ma Y-Salômôn, jêh ri ma Israel, jêng ƀon lan Păng.

Yêhôva Tâm Mpơl Rơh Bar Ma Y-Salômôn

11Pôri, Y-Salômôn ƀư lôch jêh ngih brah Yêhôva jêh ri ngih hađăch; lĕ kan Y-Salômôn ŭch ƀư tâm ngih Yêhôva jêh ri tâm ngih hađăch, lĕ jêh da dê.
12Rnôk nây dôl bri măng Yêhôva tâm mpơl ma Y-Salômôn, pô aơ:
 Gâp lĕ tăng nau may mbơh sơm, jêh ri hŏ săch jêh ntŭk aơ ƀư du mlâm ngih ƀư brah.
13Tơlah gâp nchăng lĕ mpông trôk, mâu ăn tô̆p mih, ăn krah ƀư rai ndơ tuch tăm, jêh ri njuăl nau ji kuet tâm phung ƀon lan gâp; 14jêh ri gĭt yŏng mă ƀon lan gâp; jêng phung ƀon lan kuăl ma amoh gâp; dêh rhêt êng khân păng nơm, mbơh sơm tĭng joi muh măt gâp, jêh ri chalơi trong tih khân păng, nôk nây gâp mra iăt, yô̆ an nau tih khân păng, jêh ri tâm rklaih bri khân păng bơh nau rêh ni. 15Aƀaơ ri măt gâp mêt uănh jêh ri tôr gâp gŭ rkêng iăt ma nau bu mbơh sơm tâm ntũk aơ. 16Yorlah aƀaơ gâp săch jêh ri prăp ăn jêh ngih aơ jêng gay kloh; ma Amoh gâp dơi gŭ ta nây ƀaƀơ n'ho ro; măt jêh ri ndrel ma nuih n'hâm gâp gŭ ta nây ƀaƀơ tâm le rngôch rô̆. 17Bi may, tơlah may chuat hăn panăp gâp nâm bu Y-David, mbơ may hŏ ƀư jêh, ƀư tĭng lĕ ntil nau gâp ntăm ma may, jêh ri djôt prăp nau vay gâp, 18pôri gâp mra ƀư nâp sưng hađăch may nâm bu gâp ƀư jêh nau tâm rnglăp đah Y-David mbơ̆ may, jêh ri lah: May mâu mra pưt ôh bunuyh chiă uănh phung Israel. 19Ƀiălah tơlah khân may teng trong êng chalơi nau vay gâp jêh ri nau gâp ntăm hŏ n'gân jêh panăp khân may, jêh ri nkhơng rhŏ (pah kan) ăn ma brah êng jêh ri yơk mbah ma khân păng, 20nôk nây gâp mra rôk lơi khân may luh du bơh bri gâp hŏ ăn jêh ma khân may; bi ma ngih aơ gâp hŏ prăp êng jêng kloh ma Amoh gâp, gâp mra mƀãr lơi păng bơh muh măt gâp, jêh ri mra ăn păng jêng du nau ngơi hôr, du nau bu gơm mưch ta nklang le rngôch phung ƀon lan.
21Nđâp lah ngih aơ prêh dŭt n'hâm mbu nâm prot dăch păng ăt bu mra geh nau hih rhâl, jêh ri lah: 'Mâm ir Yêhôva ƀư pô aơ ăn ma bri aơ jêh ri ngih aơ?' 22Jêh ri bu mra lah: 'Yorlah khân păng chalơi jêh Yêhôva Brah Ndu phung du che khân păng, jêng Nơm hŏ njŭn khân păng du luh bơh n'gor bri Ejipt, jêh ri yor khân păng tĭng ndô̆ brah êng, yơk mbah jêh ri rhŏ (pah kan) ma brah êng nây, yor ri Yêhôva ăn tât lĕ nau mhĭk aơ ma khân păng.