Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ bar nâi cơiq sa‑óh Ti-muthê sám 67 cumo ntun Yê-su canỡt. Phau-lô chĩc thỡ nâi bo án ỡt tũ tâng vil Rô-ma. Án dáng án cheq ễ cuchĩt. Ngkíq yuaq án chĩc thỡ nâi cơiq sa‑óh Ti-muthê la ariang con samiang ca án ayooq lứq. Án patâp Ti-muthê chỗi sâng casiet tễ án, ma cóq án chĩuq túh coat ariang tahan o Yê-su Crĩt.
 Án ớn Ti-muthê nhêng o tễ cũai atỡng tỡ bữn pĩeiq parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cớp án pai neq: “Dũ ŏ́c tâng Tâm Saráq Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn cũai chĩc máh ŏ́c ki. Ngkíq nheq ŏ́c ki la o dŏq atỡng cũai tễ ngê Yiang Sursĩ, dŏq sưoq cũai táq ranáq sâuq, dŏq chuai cũai yỗn táq ranáq o ễn, cớp dŏq cũai dáng cóq táq ntrớu yỗn têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ.” (Pún 3:16)
 Phau-lô ngcuang tỡ bữn dũn noâng án lứq bữn ỡt cớp Yiang Sursĩ, cớp án pai Yiang Sursĩ khoiq thrũan cóng o yỗn án tâng paloŏng.