2

Cũai Táq Ranáq Yê-su Crĩt Cóq Chĩuq Túh Coat

1Ngkíq, Ti-muthê ơi, mới la samoât con samiang cứq. Cóq mới sa‑âm pacái lứq, yuaq Yê-su Crĩt khoiq chuai miat mới. 2Dũ ŏ́c mới khoiq sâng cứq atỡng yáng moat cũai clứng, cóq mới atỡng loah máh ŏ́c ki yỗn cũai ca mới noap samoât, dŏq alới têq atỡng cũai canŏ́h ễn. 3Mới la samoât riang tahan Yê-su Crĩt. Ngkíq cóq mới chĩuq túh coat ariang tahan o dốq chĩuq tê. 4Khân cũai aléq cỡt tahan, án tỡ bữn chanchớm noâng tễ ranáq cũai proai, yuaq án yoc ễ ĩt mứt pahỡm cũai sốt án. 5Khân bữn cũai yoc tampling sansrứm, cóq án táq puai máh ngê noau atỡng cũai tampling. Khân án tỡ bữn táq pĩeiq ngkíq, ki án tỡ têq bữn cóng noau yỗn cũai lúh tampling riap. 6Cớp án ca táq sarái sarâng, cũai ki cóq bữn roap cóng tễ ranáq án táq. Palâi ki culáh loah rêng án. 7Cóq mới tutuaiq yỗn dáng samoât máh ngê cứq sacâm adớh. Chơ Ncháu hái yỗn mới dáng raloaih tễ ngê ki. 8Cóq mới sanhữ níc neq: Yê-su Crĩt, án ca tễ tŏ́ng toiq Davĩt, khoiq tamoong loah tễ cuchĩt, machớng parnai o cứq khoiq atỡng chơ. 9Cỗ tian cứq atỡng parnai o nâi, ngkíq yuaq cứq ramóh sa‑ữi túh coat, cớp noau chŏ́q cứq samoât riang noau chŏ́q cũai táq ranáq sâuq. Ma parnai Yiang Sursĩ noau tỡ têq chŏ́q. 10Ngkíq, cứq chĩuq dũ ramứh túh coat nâi yỗn Yê-su Crĩt têq chuai amoong máh cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh, dŏq cũai ki bữn ỡt mantái níc cớp Yê-su Crĩt. 11Santoiq cứq atỡng nâi la pĩeiq lứq:
  Khân hái khoiq pruam cuchĩt parnơi cớp Yê-su,
   lứq nỡ‑ra hái bữn tamoong parnơi cớp án tê.
  12Khân hái chĩuq ŏ́c túh coat sanua,
   lứq nỡ‑ra hái bữn sốt parnơi cớp Yê-su tê.
  Khân hái calỡih Yê-su tâng dỡi nâi,
   lứq nỡ‑ra án calỡih hái tê.
  13Khân hái táh parnai án,
   ki tam hái.
  Ma án tỡ nai táh máh parnai án khoiq ữq tễ nhũang.
   Lứq án tỡ têq calỡih ngê án bữm.

Cóq Puai Ngê Yiang Sursĩ Samoât Samơi

14Cóq mới sưoq máh cũai tễ tỗp sa‑âm yáng moat Yiang Sursĩ yỗn alới sanhữ chỗi ralỗih ntrớu. Khân alới ralỗih, ŏ́c ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu, ma ŏ́c ki táq yỗn mứt cũai ca tamứng cỡt tỡ ễq sa‑âm noâng. 15Khân ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới táq, cóq mới táq cutóng níc ranáq ki yỗn mứt pahỡm Yiang Sursĩ sâng bũi níc cớp mới. Ngkíq, mới la riang cũai chiang táq ranáq; mới tỡ bữn casiet ntrớu tễ ranáq mới táq, yuaq mới atỡng tanoang lứq tễ parnai Yiang Sursĩ. 16Ma cóq mới viaq tễ ngê noau sarhống mpha tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp parnai tỡ cỡt ŏ́c, yuaq parnai ki radững cũai yỗn ỡt yơng tễ ngê Yiang Sursĩ. 17Parnai ki la samoât riang bớc rơiq cỡt la‑a lứq. Bar náq ca táq ntỡng parnai ki, la Hi-manê cớp Phi-lêt. 18Alới bar náq ki khoiq táh chíq ŏ́c pĩeiq; chơ alới pai tangái hái tamoong loah tễ cuchĩt khoiq vớt chơ. Ngkíq bữn cũai sa‑âm tễ nhũang, ma sanua alới tỡ ễq sa‑âm noâng. 19Ma noâng bữn cũai sa‑âm samoât samơi lứq. Cũai ki la samoât riang tanang dống Yiang Sursĩ tễng. Tanang ki khâm lứq, tỡ bữn noau rơi talốh. Tâng tanang ki Yiang Sursĩ khoiq chĩc santoiq neq: “Yiang Sursĩ dáng chơ máh cũai án.” Cớp án chĩc neq hỡ: “Cu náq ca ngin pai án arô ramứh Yiang Sursĩ, cóq án pang yơng tễ ranáq sâuq.”
20Tâng dống cũai sốc la bữn sa‑ữi ramứh tangan. Bữn tangan noau táq toâq yễng tỡ la práq. Cớp bữn tangan canŏ́h noau táq toâq aluang, tỡ la cutễq. Bữn crơng ca bữn kia ntâng lứq, cớp bữn crơng ca bữn kia nghễl lứq. 21Khân cũai aléq dáng rưoh ĩt ŏ́c o cớp tỡ ễq táq ranáq sâuq, cũai ki la samoât tangan moat, dŏq miar yỗn Ncháu tâc. Cũai ki têq táq ranáq o yỗn Yiang Sursĩ. Lứq Yiang Sursĩ khoiq tếng tâng mứt pahỡm án nhũang yỗn cũai ki têq táq ranáq o. 22Chơ, cóq mới viaq yỗn vớt tễ máh ranáq sac sâiq cũai noâng póng dốq yoc ễ táq. Ma cóq mới chuaq máh ngê neq: Ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, sa‑âm samoât samơi, ayooq níc yớu, ỡt ratoi níc cớp yớu. Máh ranáq nâi alới ca sang Yiang Sursĩ cớp bữn mứt bráh o yáng moat án dốq táq. 23Ma cóq mới viaq tễ alới atỡng ngê sacũl, tỡ la rasuon tễ ŏ́c alới tỡ bữn dáng, yuaq ranáq ki dốq táq yỗn cũai ralỗih. 24Ma án ca pruam táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ, cóq án tỡ bữn ralỗih, ma cóq án bữn mứt lamên chóq dũ náq cũai. Cóq án khễuq atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng, cớp tỡ bữn coâp nsóq mứt. 25Bo án atỡng alới ca yoc ễ rasuon cớp án, cóq án bữn mứt laviei. Cŏh lơ Yiang Sursĩ chuai alới ki ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp yỗn alới dáng samoât samơi ngê pĩeiq tễ án. 26Khân alới táq ngkíq, alới tỡ bữn yoc puai noâng ngê yiang Satan. Nâi la samoât riang alới bữn racláh tễ acáp yiang Satan.