3

1Ăn may gĭt rbăng nau aơ, tâm rnôk nglĕ dŭt mra tât nar jêr. 2Yorlah bunuyh mra jêng nkrêp mbeh, rŏng ma prăk, blau khư êng, sưr rlau, ngơi djơh, dăng bôk đah mê̆ mbơ̆, mâu kah gĭt tôr, mâu geh nau yơk ma Brah Ndu, 3mâu chrê ma bu, mâu gĭt yô̆, nchơt, rlau keh, djơh mhĭk, rlăng đah bunuyh ueh. 4Ƀlăch ƀlêr, gơnh nuih, bêng ma nau sưr, rŏng ma nau pâl âk lơn ma Brah Ndu, 5tâm mpơl nau yơk ma Brah Ndu padih ƀiălah dun lơi nau brah dơi geh bơh nau nây. Ăn may du ngai bơh phung nây. 6Yorlah tâm phung khân păng geh ƀaƀă lăp tâm ngih bu jêh ri ndơm phung bu ur geh nau mĭn rdja, jâk ma nau tih, geh nau nchâp jêh bơh nau nglay săk ŭch. 7Khân păng nti ƀaƀơ, ƀiălah mâu mâp tât ma nau gĭt rbăng nau ngăn. 8Jêh ri tâm ban ma Y-Janes jêh ri Y-Jambrê tâm rdâng đah Y-Môis, tâm ban lĕ phung bunuyh aơ tâm rdâng đah nau ngăn. Nau mĭn khân păng ôm jêh jêh ri khân păng dun jêh ma nau chroh. 9Ƀiălah kan khân păng mâu mra jêng ôh, yorlah nau rluk khân păng mra tâm mpơl ma lĕ rngôch nâm bu tât jêh ma bar hê nây.
10Ƀiălah may tĭng ndô̆ jêh nau gâp nti lah, nau gâp gŭ ngao krao sach, nau gâp tĭng joi, nau gâp chroh, nau gâp srôih, nau gâp rŏng, nau gâp gŭ nâp. 11Nau bu ƀư mhĭk ma gâp, nau rêh ni gâp, nau tât jêh ma gâp ta ƀon Antiôs, ta ƀon Ikôni, jêh ri ta ƀon Listrơ, moh nau bu ƀư mhĭk gâp dơn jêh, ƀiălah Kôranh Brah tâm rklaih jêh gâp bơh lĕ nau nây. 12Nanê̆ mbu nơm ŭch gŭ sŏng srăng tâm Yêsu Krist mra dơn nau bu ƀư mhĭk. 13Ƀiălah phung ƀai jêh ri phung mƀruh mra jêng mhĭk lơn đŏng ndơm bu jêh ri ndơm jêh păng nơm.
14Ƀiălah ăn may gŭ nâp tâm nau may nti jêh, jêh ri chroh rjăp jêh, yorlah may gĭt tă bơh mbu nơm may nti jêh nau nây. 15Bơh may hôm jêng kon se may gĭt jêh samƀŭt kloh ueh dơi ăn may gĭt rbăng nau tâm rklaih ma nau chroh tâm Yêsu Krist. 16Lĕ rngôch nau nchih luh bơh Brah Ndu nơm nsŭk nsôr jêng khlay prăp nti lah, nduyh, nkra, sâm nti bu tâm nau sŏng, 17gay ma bunuyh Brah Ndu dơi jêng rah vah, jêh ri khư ma lĕ kan ueh.