4

Trước mặt Thượng Đế và Chúa

1Cứu Thế Giê-xu, — Đấng sẽ xét xử người sống và người chết khi Ngài hiện ra thiết lập Nước Ngài trên quả đất — ta long trọng khuyên con: 2Hãy công bố Đạo Chúa, hết sức cố gắng dù gặp thời hay không, hãy sửa trị, quở trách, khích lệ, dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại.
3Vì sắp đến thời kỳ người ta không muốn nghe dạy chân lý, nhưng chiều theo dục vọng, tập họp nhiều giáo sư dạy những lời bùi tai. 4Họ xây tai không nghe chân lý nhưng hướng về chuyện hoang đường. 5Con phải bình tĩnh sáng suốt trong mọi việc, chịu đựng gian khổ, lo truyền bá Phúc âm, làm tròn nhiệm vụ của đầy tớ Chúa.

Phao-lô gần qua đời

6Riêng phần ta, ta biết gần đến ngày từ giã trần gian, về Thiên đàng. 7Ta đã chiến đấu anh dũng, chạy xong cuộc đua, giữ vững niềm tin. 8Từ đây, mão miện công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là Chánh án công bằng sẽ ban cho ta trong ngày Ngài trở lại, cũng như cho tất cả những người yêu mến, trông đợi Ngài.

Lời căn dặn cuối cùng

9Con cố gắng đến ngay với ta, 10vì Đê-ma ham mê đời này, bỏ ta đi Tê-sa-long-ca rồi. Cơ-ra-sen qua xứ Ga-la-ti và Tích lên phục vụ tại Nam tư. 11Chỉ còn Lưu-ca ở đây với ta. Con nên đem Mác theo, vì Mác có ích cho ta trong chức vụ. 12Ta đã sai Ty-chi-cơ sang Ê-phê-sô. 13Khi đi, con nhớ đem chiếc áo choàng ta để tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, và sách vở của ta, nhất là các quyển sách da.
14Anh thợ đồng Á-lịch-sơn làm hại ta nhiều lắm. Chúa sẽ báo ứng tùy việc anh làm. 15Con cũng nên đề phòng, vì anh ấy hết sức chống nghịch lời chúng ta giảng dạy.
16Khi ta ra tòa lần thứ nhất, chẳng có ai bênh vực, mọi người đều bỏ rơi ta. Xin tội ấy đừng đổ về họ. 17Nhưng Chúa đã bảo vệ, bổ sức để ta tích cực phổ biến
Phúc âm cho các dân tộc nước ngoài. Ta vừa được cứu khỏi nanh vuốt sư tử.
18Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và đưa ta vào Nước Trời. Cầu xin Ngài được vinh quang mãi mãi vô cùng. Thành tâm sở nguyện!
19Ta gửi lời chào thăm Bích-xinh-la, A-quy-la và gia đình Oanh-siêu-pha. 20Ê-rát còn ở Cổ-linh; Trô-phim bị bệnh phải ở lại Mỹ-lê.
21Con nên cố gắng đến đây trước mùa đông. Ưu-ba, Phu-đan, Lý-nhu, Cơ-lưu và các anh em đều gửi lời thăm con. 22Cầu xin Chúa ở với tâm linh con. Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc Chúa
Thân ái,
Phao-lô