4

Phau-lô Patâp Ti-muthê Yỗn Táq Cutóng

1Cheq ễ toâq tangái Yê-su Crĩt toâq loah pỡ cutễq nâi, cớp án cỡt sốt lứq. Bo ki án ễ rablớh nheq tữh cũai noâng tamoong, cớp cũai ca khoiq cuchĩt. Cứq patâp mới yáng moat Yiang Sursĩ cớp yáng moat Yê-su Crĩt neq: 2Cóq mới atỡng níc parnai Yiang Sursĩ. Pĩeiq tangái léq, cóq mới atỡng tangái ki. Chỗi acoan tangái noau pai pĩeiq ngư atỡng parnai Yiang Sursĩ. Cóq mới atỡng yỗn cũai dáng alới bữn lôih. Cóq mới sưoq alới chỗi táq noâng ranáq lôih. Cớp cóq mới atỡng alới yỗn dáng ngê ntrớu ễn la o yỗn alới puai. Ma cóq mới ngcuai atỡng, chỗi coâp ễq alới dáng toâp. 3Nỡ‑ra lứq toâq tangái cũai tỡ ễq tamứng noâng parnai pĩeiq tễ Yiang Sursĩ, ma alới ễ puai rangứh alới bữm. Alới chuaq níc cũai atỡng santoiq ễm cớp santoiq alới yoc tamứng. 4Ngkíq, alới nguai chíq tễ ŏ́c pĩeiq, cỗ alới tỡ ễq tamứng ŏ́c pĩeiq. Chơ alới puai parnai noau nsũar sâng. 5Ma cóq mới tutuaiq níc tễ dũ ramứh ca ễ toâq pỡ mới. Cóq mới chĩuq ŏ́c túh coat. Cớp cóq mới atỡng níc parnai o tễ Yiang Sursĩ. Máh ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới táq, cóq mới táq yỗn moâm nheq ranáq ki.

Phau-lô Cheq Cuchĩt

6Sanua tỗ cứq la samoât riang crơng noau ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Dỡi tamoong cứq cheq ễ vớt. 7Cứq la riang sansrứm cớp yiang Satan khoiq riap chơ. Cứq táq moâm chơ ranáq cứq, ariang cứq la cũai lúh tampling khoiq moâm. Cớp cứq khoiq yống pacái níc máh ŏ́c sa‑âm tễ Yiang Sursĩ. 8Sanua, Yiang Sursĩ, án ca rablớh tanoang lứq, án thrũan dŏq yỗn cứq cóng o tâng paloŏng, yuaq án yỗn cứq ỡt tanoang o yáng moat án. Nỡ‑ra Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn cóng ki tâng tangái án rablớh nheq tữh cũai. Ma án tỡ bữn yỗn ống cứq sâng. Ma án yỗn dũ náq ca ngcuang tangái Yê-su toâq loah pỡ cutễq nâi.

Santoiq Parsốt Phau-lô Patâp Ti-muthê

9Cứq sễq mới canháq canhóng toâq pỡ cứq chái, 10yuaq Dê-ma khoiq táh cứq chơ. Án yoc ễ puai ngê ien khễ tâng dỡi nâi. Ngkíq án pỡq pỡ vil Tê-salô-naca. Cre-sen khoiq pỡq pỡ cruang Ca-lati, cớp Atĩt khoiq pỡq pỡ cruang Dal-matia. 11Sanua bữn manoaq Luca sâng ỡt cớp cứq. Cóq mới dững Mac toâq pỡ cứq tê, yuaq án têq chuai cứq táq ranáq Yiang Sursĩ. 12Cứq khoiq ớn Ti-chacơ pỡq chu vil Ê-phê-sô. 13Toâq mới pỡq pỡ cứq, cứq sễq mới dững au tuar cứq. Au ki cứq dŏq tâng dống Car-pu, tâng vil Trô-at. Cớp sễq mới dững dếh tâm saráq cứq hỡ. Ma hỡn tễ ki ễn, cứq yoc ễ bữn choâiq ngcâr ca cứq dŏq pỡ ki.
14Alec-sandơ, án ca chiang dudễr, án khoiq táq túh coat cứq sa‑ữi trỗ. Nỡ‑ra Yiang Sursĩ toâp culáh loah tễ máh ranáq sâuq án khoiq táq. 15Ma cóq mới nhêng o tễ án, yuaq án rasuon luat ngư tễ máh parnai hếq atỡng.
16Trỗ dâu lứq cũai sốt blớh cứq, tỡ bữn noau rapai chuai cứq. Nheq tữh cũai táh cứq. Ma cứq sễq Yiang Sursĩ chỗi noap ŏ́c lôih alới ki táq. 17Ma noâng Ncháu ỡt chuai cứq cớp yỗn cứq bữn bán rêng níc. Ngkíq cứq têq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, cớp máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel bữn dáng tê. Yê-su Crĩt chuai cứq yỗn vớt tễ bỗq cula samín. 18Cứq dáng nỡ‑ra Ncháu lứq chuai amoong cứq yỗn vớt tễ dũ ramứh ŏ́c sâuq, cớp yỗn cứq ỡt mantái níc tâng ntốq án sốt tâng paloŏng. Cóq hái khễn níc ramứh án sốt dỡi lơi cumo. Amen.

Parnai Cubán

19Cứq sễq blớh cahan Barit-sin cớp Aki-la, cớp cứq ễ cahan nheq dống sũ Ô-nasi-phurơ hỡ. 20Ê-rat noâng ỡt tâng vil Côr-ntô, cớp cứq yỗn Trô-phim noâng ỡt tâng vil Mi-lê-tu, yuaq án a‑ĩ. 21Cứq sễq mới cutóng toâq pỡ cứq nhũang casâi sangễt tỡ yũah toâq. Nheq tữh sễm ai tâng vil nâi blớh cahan mới tê, dếh Yu-bulô, Puden, Li-nut, cớp Clau-dia.
22Cứq sễq Ncháu ỡt níc tâng mứt pahỡm mới. Cớp cứq sễq Yiang Sursĩ chuai miat nheq tữh anhia.