11

H'Athali Pit In Sưng Hađăch

1Tơlah H'Athali, mê̆ Y-Ahasia saơ kon buklâu păng lĕ khĭt jêh, păng dâk nkhĭt lĕ rngôch mpôl noi hađăch. 2Ƀiălah H'Jôsêba, kon bu ur hađăch Y-Jôram, jêh ri jêng Yuh Y-Ahasia, nhŭp Y-Jôas kon buklâu Y-Ahasia, jêh ri nhŭp ntŭng. Ôbăl tă bơh phung kon buklâu hađăch, bu ŭch nkhĭt, jêh nây ăn ôbăl tâm jrô bêch ndrel ma bu ur chiă uănh păng, jêh ri pôn ôbăl ma H'Athali. Yor nây bu mâu nkhĭt ôh ôbăl; 3jêh ri ôbăl gŭ ndrel ma păng dôl du năm, pôn tâm ngih Yêhôva dôk H'Athali chiă uănh n'gor.
4Ƀiălah tâm năm rơh pơh, Y-Jêhôida prơh bu hăn njŭn leo phung kôranh tahan ma phung Karit jêh ri phung tahan gak văch tât ma păng tâm ngih Yêhôva. Păng ƀư nau tâm rnglăp đah khân păng, jêh ri ăn khân păng, sơm ton tâm ngih Yêhôva; jêh nây păng nchŏng kon buklâu hađăch ma khân păng. 5Pônây, păng ntĭnh ma khân păng, "Aơ nau khân may mra ƀư: Du kô̆ tâm pe phung khân may tât sruh ntơm rlu nar Sabat, mra mât uănh ngih hađăch; 6du kô̆ tâm pe êng gŭ ta mpông pêr Sur, bi du kô̆ tâm pe êng đŏng mra gŭ ta mpông pêr pakơi phung gak, mra gak ngih hađăch; 7jêh ri bar mpôl tâm phung khân may, phung ntơm sruh pah kan nar Sabat, mra gŭ dăch hađăch, mât njrăng ngih Yêhôva. 8Khân may mra nchueng gŭ jŭm hađăch, ăp nơm djôt ndơ tâm lơh. Mbu nơm văch dăch ma phung tahan ăn khân may nkhĭt lơi. Tơlah hađăch hăn luh hăn lăp, khân may dơi gŭ ndrel păng.
9Phung kôranh tahan ƀư tĭng nâm lĕ nau Y-Jêhôida, kôranh ƀư brah hŏ ntĭnh jêh. Ăp nơm kôranh tahan njŭn leo phung tahan păng, phung ntơm sruh pah kan nar Sabat, mâu lah lôch sruh rlu pah kan nar Sabat, jêh ri khân păng văch tât ma Y-Jêhôida kôranh ƀư brah. 10Kôranh ƀư brah ăn ma phung kôranh tahan tak jêh ri khêl jêng jêh ndơ Y-David, ndơ nây gŭ tâm ngih Yêhôva. 11Phung gak dâk, ăp nơm djôt ndơ tâm lơh tă bơh mpeh rđŭng tât mpeh dor ngih, jŭm nơng jêh ri ngih. 12Păng njŭn leo kon buklâu hađăch, jêh ri ndô đon hađăch kalơ bôk ôbăl, jêh ri ăn nau mbơh ma ôbăl; jêh ri khân păng mbơh nau ôbăl jêng hađăch jêh ri tŏ dak ƀâu kah ma ôbăl. Khân păng pah kan jêh ri lah: "Hađăch mro mrăng!"
13Tơlah H'Athali tăng nteh phung gak jêh ri phung ƀon lan, păng lăp tâm ngih Yêhôva hăn ma phung ƀon lan. 14Tơlah păng saơ jêh, hađăch dâk êp meh gâng tĭng nâm nau vay, phung kôranh tahan jêh ri phung uh nŭng gŭ ta meng hađăch, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan tâm bri neh hâk răm jêh ri uh nŭng. H'Athali nkhêk bok ao păng jêh ri nter lah, "nau ƀlêp blêr! Nau ƀlêp ƀlêr ro yơh! 15Ƀiălah kôranh ƀư brah Y-Jêhôida ntĭnh ma phung kôranh tahan, "Njŭn leo hom păng padih vah vang phung tahan; jêh ri nkhĭt lơi ma đao mbu nơm tĭng păng." Yorlah kôranh ƀư brah hŏ ntĭm jêh, "Lơi nkhĭt ôh păng tâm ngih Yêhôva. 16Pôri bu nhŭp păng, ăn păng hăn rŏ trong seh lăp ma ngih hađăch, jêh ri tanây ro yơh bu nkhĭt lơi păng.
17Pôri Y-Jêhôida ƀư nau tâm rnglăp Yêhôva ndrăng ma hađăch jêh ri đah phung ƀon lan, gay ma khân păng mra jêng phung ƀon lan Yêhôva; jêh ri hađăch ndrăng đah ƀon lan tâm ban lĕ. 18Jêh ri lĕ rngôch ƀon lan tâm n'gor văch tât ma ngih brah Baal da dê jêh ri rơih lơi păng, nchah lơi hăch rhên nơng jêh ri rup brah Baal, jêh ri khân păng nkhĭt Y-Matan kôranh ƀư brah ma brah Baal panăp nơng. Pônây, kôranh ƀư brah dơm phung gak chiă uănh ngih Yêhôva. 19Păng djôt phung kôranh tahan, phung Karit, phung gak, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan tâm n'gor bri; jêh ri khân păng gay njŭn leo hađăch trŭnh tă bơh ngih Yêhôva, hăn rŏ trong mpông pêr phung gak hăn ma ngih hađăch. 20Pôri lĕ rngôch phung ƀon lan tâm n'gor hâk răm, jêh ri ƀon gŭ đăp mpăn jêh bu nkhĭt H'Athali ma đao ta ngih hađăch.

Nau Y-Jôas Chiă Uănh N'gor Yuda

21Y-Jôas geh pơh năm tơlah păng ntơm chiă uănh.