11

A-tha-đi và Giô-hô-gia-đa

1Thái hậu A-tha-li, mẹ vua A-cha-xia, thấy con mình đã chết, vội ra tay giết hết các hoàng tử. 2Nhưng Giô-sê-ba (chị A-cha-xia, con vua Giô-ram) đem một người con trai của A-cha-xia là Giô-ách giấu trong phòng ngủ cùng với một bà vú. Như vậy, hoàng tử Giô-ách không bị A-tha-li giết như những hoàng tử khác, 3nhưng trốn trong Đền thờ Chúa sáu năm trong khi A-tha-li làm nữ vương cai trị Giu-đa.
4Qua năm thứ bảy, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa mời các sĩ quan chỉ huy vệ binh vào gặp mình trong Đền thờ Chúa, bắt họ thề giữ bí mật, rồi cho họ gặp Giô-ách. 5Giê-hô-gia-đa truyền chỉ thị cho các sĩ quan: "Một phần ba của đội vệ binh không có phận sự trong ngày sa-bát sẽ đi gác cung vua, 6một phần ba sẽ canh cổng Su-rơ và một phần ba giữ cổng ở đằng sau trụ sở vệ binh. Như vậy cung vua sẽ được canh gác cẩn mật. 7,8Còn hai đội vệ binh có nhiệm vụ túc trực trong ngày sa-bát sẽ canh gác Đền thờ, vây chung quanh vua, vũ khí cầm tay, sẵn sàng giết chết những ai muốn xông vào. Họ phải theo sát vua."
9Các sĩ quan làm theo chỉ thị của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ dẫn lính mình đến trước thầy tế lễ, cả lính không có phận sự trong ngày sa-bát cũng như lính túc trực trong ngày ấy. 10Thầy tế lễ lấy vũ khí trong kho Đền thờ phát cho họ, gồm những giáo và khiên từ đời vua Đa-vít. 11Vệ binh cầm vũ khí đứng dài từ góc phải sang góc trái Đền thờ, dọc theo bàn thờ và Đền thờ. 12Giê-hô-gia-đa đem Giô-ách ra, lấy vương miện đội lên đầu, giao cho người cuốn sách luật và xức dầu cho Giô-ách làm vua. Mọi người, vỗ tay reo hò: "Vua vạn tuế!"
13,14Nghe tiếng huyên náo, A-tha-li chạy vào Đền thờ, thấy vua đứng bên cột trụ theo nghi thức đăng quang. Các sĩ quan và những người thổi kèn đứng quanh đấy, mọi người hân hoan, trổi nhạc. A-tha-li xé áo mình, la lên: "Phản loạn! Phản loạn!" 15Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa ra lệnh cho các sĩ quan: "Đem bà ta ra khỏi đây. Đừng giết bà trong Đền thờ. Ai theo bà ta đều phải bị giết." 16Người ta lôi bà trở về cung vua theo lối đi của ngựa và giết bà tại đấy.
17Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa Chúa Hằng Hữu vua và nhân dân, qui định họ là dân của Chúa. Ông cũng lập quy ước cho vua với dân. 18Sau đó, mọi người kéo đến miếu Ba-anh, phá đổ miếu, đập nát tượng và bàn thờ, giết thầy tế lễ của Ba-anh là Ma-than ngay trước bàn thờ. Sau khi đặt lính canh Đền thờ Chúa, 19Giê-hô-gia-đa cùng các sĩ quan, vệ binh và cả nhân dân rước vua từ Đền thờ qua cổng của vệ binh để vào cung vua. Giô-ách lên ngồi trên ngai. 20Nhân dân khắp nơi đều vui mừng. Thành phố trở lại yên tĩnh sau cái chết của A-tha-li. 21Lúc lên làm vua, Giô-ách mới được bảy tuổi.