19

Nau Y-Hêsêkia Mbơh Sơm, Jêh Ri Nau Mbơh Lor Y-Êsai-Nau Tâm Rklaih Yêrusalem

1Tơlah Hađăch Hêsêkia tăng nau nây păng nkhêk bok ao păng jêh ri nsoh ao kroh, jêh ri lăp tâm ngih Yêhôva. 2Păng prơh hăn Y-Êliakim, nơm chiă uănh ngih, jêh ri Y-Sêpha, kôranh chih sămƀŭt, jêh ri phung kôranh ƀư brah ranh rlau lơn, nsoh ao ƀau (ao kroh), hăn tât ma kôranh nơm mbơh lor Y-Êsai, kon buklâu Y-Amôt. 3Khân păng lah ma păng, "Pôaơ nau Y-Hêsêkia lah, Nar aơ jêng nar geh nau uh ah, nau nduyh, jêh ri nau bêk prêng; yorlah phung bu ur lĕ trâl khay jêh, ƀiălah lĕ huơi mâu dơi ndôr deh ôh. 4Klăp lah Yêhôva Brah Ndu may hŏ tăng jêh nau Rapsaka, nơm hađăch Asiri, kôranh păng prơh hăn tât gay ntêh rmot Brah Ndu rêh; jêh ri mra nduyh nau ngơi Yêhôva Brah Ndu may tăng jêh. Yor nây mbơh sơm hom ma phung hôm e."
5Tơlah phung oh mon hađăch Hêsêkia hăn tât ma Y-Êsai, 6Y-Êsai lah ma khân păng, 'Pô aơ Yêhôva lah: Lơi klach ôh yor nau ngơi khân may lĕ tăng jêh, ma nau nây phung oh mon hađăch Asiri suai rak jêh ma gâp. 7Gâp mra du nau mĭn tâm păng, pôri păng mra iăt nau bu nkoch bri jêh ri păng du sĭt ma bri păng nơm; ta nây gâp mra dŏng đao nkhĭt păng.'"
8Tơlah Rapsaka plơ̆ sĭt ma hađăch Asiri, saơ khân păng dôl nchueng lơh ƀon Lipna; yorlah păng tăng jêh hađăch du jêh tă bơh ƀon Lakis. 9Hađăch tăng ma Y-Tirhaka hađăch Êthiôpi, lah: "Aơ, păng văch ŭch tâm lơh đah may, "Yor nau nây, Sênakêrip prơh đŏng bunuyh hăn ma hađăch Hêsêkia, lah: 10"Pôaơ nau khân may mra ngơi ma Y-Hêsêkia, hađăch Yuda: 'Lơi ăn Brah Ndu may, jêng Nơm may nsing rnơm, ndơm may ôh, lah: Yêrusalem mâu mra jao tâm ti hađăch Asiri ôh. 11Aơ, may hŏ tăng moh nau phung hađăch Asiri ƀư jêh ma lĕ rngôch n'gor bri, ƀư rai khân păng lĕ ƀhiau, jêh ri khân may mra dơi klaih lĕ? 12Lĕ rngôch phung brah ma phung ntil mpôl bunuyh lĕ mâp tâm rklaih lĕ khân păng, jêng phung ntil mpôl bunuyh gâp hŏ ƀư rai Jêh n'gor Gôsan, ƀon Haran, ƀon Rêsep, jêh ri phung ƀon lan Êden gŭ ta ƀon Têlasar? 13Phung hađăch ƀon Hamat, hađăch ƀon Arpat, hađăch ƀon Sepharvam, hađăch ƀon Hêna, mâu lah hađăch ƀon Iva mbah ntŭk khân păng gŭ?'"
14Y-Hêsêkia, sŏk dơn sămƀŭt bơh ti phung bu prơh hăn jêh ri uănh.
 Pônây, Y-Hêsêkia hăn hao ma ngih Yêhôva jêh ri ling sămƀŭt ta năp Yêhôva.
15Y-Hêsêkia mbơh sơm ta năp Yêhôva jêh ri lah, "Hơi Yêhôva, Brah Ndu Israel, Nơm gŭ ta sưng hađăch ta kalơ phung Chêrubim, kanŏng êng May jêng Brah Ndu ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch ta neh ntu. May njêng jêh trôk jêh ri neh ntu. 16Hơi Yêhôva! Rkêng hom tôr May jêh ri iăt. Hơi Yêhôva! lin hom măt may jêh ri treng. Dăn Kôranh Brah iăt hom nau Sênakêrip ngơi, nau păng njuăl ŭch mưch ma Brah Ndu rêh. 17N'hêl nanê̆, Hơi Yêhôva, phung hađăch Asiri ƀư rai jêh phung ntil mpôl bunuyh nây jêh ri bri khân păng, 18jêh ri mƀăr lơi brah khân păng tâm ŭnh, yorlah khân păng mâu jêng brah ôh, ƀiălah kanŏng jêng kan ti bunuyh, tơm si jêh ri lŭ; yor nây bu ƀư rai lơi khân păng. 19Pôri aƀaơ, Hơi Yêhôva Brah Ndu hên, tâm rklaih hom hên klaih tă bơh ti Sênakêrip, gay ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch ta neh ntu dơi gĭt kanŏng êng may Yêhôva jêng Brah Ndu.
20Jêh ri Y-Êsai, kon buklâu Y-Amôt njuăl bâr ngơi ma Y-Hêsêkia lah, "Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu Israel lah: gâp tăng jêh nau may mbơh sơm ma gâp yor Sênakêrip hađăch Asiri. 21Aơ jêng nau Yêhôva ngơi di ma păng:
  "Kon bu ur ƀon Siôn tâm rmot ma may, kon bu ur ƀon Yêrusalem rteh bôk pakơi may.
22"Ma mbu may mưch jêh ri rtăp rak jêh?
 Ma mbu may nter tâm rdâng jêh ri
 N'gơr măt ma nau sưr?
  Ma phung kloh ueh Israel!
23Ma phung may prơh hăn, may lĕ mưch jêh ma Yêhôva,
  jêh ri may hŏ lah jêh, 'Ma âk ndeh seh gâp,
 gâp hao jêh kalơ dor yôk, tât ta bôl bri Liban;
 Gâp hŏ kăl jêh tơm si Sêdar păng
 prêh lơn, jêh ri tơm si Chiprơ păng ueh lơn;
 Gâp lăp jêh ntŭk păng ngai lơn,
  krŏng păng mbâl lơn.
24Gâp kuyh jêh ndrâm ntu jêh ri gâp
 nhêt jêh dak phung bunăch,
 jêh ri ma mpang jâng gâp,
 gâp ƀư suăt jêh lĕ rngôch n'hor dak n'gor bri Êjipt.
25"Nau aơ gâp hŏ thăm jŏ jêh,
  Kan aơ gâp hŏ ndrăp ơm bơh kăl e, mâm
 may mâu hŏ gĭt nau aơ? Aƀaơ ri, gâp ƀư ăn tât nau nây,
 gay ma may mra ƀư rai lơi ƀon geh pôih
 nâp jêng mbŭch bu bun rsong ndơ lĕ djơh rai jêh.
26Yor nây, phung ƀon lan ăp ƀon nây
 lĕ rdja da dê geh nau klach krit jêh ri
 bêk prêng; jêh ri khân păng jêng nâm bu gơ̆ nse tâm mir, nâm bu
 gơ̆ hon kalơ chor
 ngih, lĕ krŏt mâu hao prêh.
27"Ƀiălah gâp gĭt ntŭk may gŭ, dôl may
 hăn luh may hăn lăp,
 jêh ri nau may ji nuih ma gâp, gâp hŏ gĭt da dê jêh.
28Yorlah may ji nuih jêh ma gâp,
 jêh ri nau may ngơi sưr hao tât jêh ma tôr gâp,
 gâp mra nklĕ ndar gâp ta trôm muh may,
 jêh ri gâp dơm gang loih n'gla trôm mbung may.
  Jêh nây gâp mra mplơ̆ sĭt may
  tĭng trong may lĕ tă hăn jêh.
29Pôri, aơ mra jêng nau mbên ma may:
 Năm aơ, may mra sa ndơ ntil grăp
  tô̆p tă kalơ, hon êng păng;
 năm taơ, sa ndơ hon êng bơh ndơ nây;
  ƀiălah năm nguay (năm rơh pe) khân may mra srih jêh ri rek;
 tăm play kriăk ƀâu jêh ri sa play păng.
30Mbu nâm ntil mpôl lĕ lăn jêh, hôm e
 ntil mpôl phung Yuda mra brôi tay
 reh tâm dâng, kalơ mra geh play.
31Yorlah tă bơh ƀon Yêrusalem mra
 luh du phung hôm e, jêh ri tă bơh
  ƀon Siôn mra geh du phung klaih.
 Nau Yêhôva Srôih nsram mra ƀư nau aơ.
32"Yor nau nây, Yêhôva ngơi lah ma hađăch Asiri pôaơ: Păng mâu mra lăp ƀon aơ ôh, mâu lĕ
 pănh du tong hăr ta nây;
 mâu lah văch ta năp păng mra khêl
 mâu lah n'hao neh ƀư mpêr
 gay nchueng lơh păng.
33Yêhôva lah: Păng mra plơ̆ sĭt tĭng trong păng hŏ văch tât, mâu geh lăp tâm ƀon aơ.
34Yor gâp nơm jêh ri yor Y-David, oh mon gâp, gâp mra n'gang ƀon aơ gay tâm rklaih păng."
35Măng nây tông păr ueh Yêhôva du luh hăn tât tâm pôih phung Asiri, jêh ri nkhĭt du rsen pham rmưn prăm rbăn bunuyh ta nây. Tơlah bu kah rngăl ơm ôi, aơ lĕ phung nây jêng săk jăn lĕ khĭt jêh. 36Jêh ri Sênakêrip, hađăch Asiri du sĭt hăn gŭ ta ƀon Ninivơ.
37Dôl păng gŭ mbah yơk ma brah tâm ngih Nisrôk brah păng, Y-Adramêlek jêh ri Y-Sarêser phung kon buklâu păng nkhĭt păng ma đao jêh ri du hăn rlet bri Ararat. Jêh nây Y-Êsarhadôn kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.