1

Nau Khĭt Y-Ahasia

1Jêh Y-Ahap khĭt, phung Môap tâm rdâng đah phung Israel.
2Y-Ahasia tô̆p tă bơh jrô păng prêh ta kalơ tâm ƀon Samari, jêh ri yor ma nây n'ho ma ji. Pônây păng prơh phung bunuyh hăn, ntĭnh ntăm ma khân ôbăl, "Hăn ôp hom ma Baal-Sêbup, brah ƀon Êkron, gĭt lah năl ma gâp mra bah hĕ nau ji aơ." 3Ƀiălah tông păr ueh Yêhôva lah ma Y-Êli bu klâu ƀon Tisbê, "Dâk hăn hao hom tâm chuă đah phung bunuyh hađăch Samari prơh hăn jêh ri lah ma khân păng pô aơ: "Tâm phung Israel mâu hĕ geh Brah Ndu, kŏ tât khân may hăn ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron?" 4Yor nây aƀaơ ri pôaơ Yêhôva lah, 'May mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, ƀiălah nanê̆ ngăn păng mra khĭt.'"

Pônây Y-Êli Dâk Hăn

5Phung bunuyh hăn nây plơ̆ sĭt nkoch ma hađăch Ahasia, jêh ri hađăch ôp ma khân păng, "Mâm nau khân may plơ̆ sĭt?" 6Khân păng lah: "Geh du huê buklâu văch tâm mâp đah hên jêh ri păng lah ma hên pô aơ: 'Plơ̆ sĭt hom ma hađăch nơm hŏ prơh khân may hăn, jêh ri lah ma păng, pô aơ nau Yêhôva lah: Tâm phung Israel mâu hĕ geh Brah Ndu kŏ tât khân may hăn ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron? Yor nây may mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, ƀiălah nanê̆ ngăn may mra khĭt.'" 7Păng lah ma khân ôbăl, "Moh ntil bunuyh văch tâm mâp đah khân may jêh ri lah nau nây ma khân may?" 8Khân păng plơ̆ lah: "Bunuyh nây nsoh ao rsau, jêh ri vân rse bŭt ntâu." Hađăch lah ma khân păng, "Păng jêng Y-Êli yơh, buklâu ƀon Tisbê."
9Hađăch prơh hăn ma Y-Êli du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng hăn hao tâm mâp đah Y-Êli. Nôk nây, Y-Êli dôl ôbăl gŭ ta kalơ n'glơn yôk, kôranh nây lah ma ôbăl, "Hơi bunuyh Brah Ndu, hađăch lah, 'Jŭr hom!'" 10Ƀiălah Y-Êli plơ̆ lah ma kôranh ma prăm jê̆t nuyh nây, pô aơ: "Tơlah gâp jêng du huê bunuyh Brah Ndu, ăn ŭnh jŭr tă bơh trôk su may jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan may!" Pônây ŭnh jŭr tă bơh trôk su păng jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan păng.
11Hađăch Ahasia prơh hăn đŏng du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh êng hăn ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng. Kôranh aơ lah ma Y-Êli pôaơ: "Hơi bunuyh Brah Ndu, pôaơ nau hađăch ntĭnh, 'Jŭr hom gơnh oi!'" 12Ƀiălah Y-Êli plơ̆ sĭt lah ma păng pôaơ: "Tơlah gâp jêng du huê bunuyh Brah Ndu, ăn ŭnh tă bơh trôk su may jêh ri prăm jê̆t nuyh tahan ndrel may." Pônây ŭnh Brah Ndu tă bơh trôk jŭr ro su păng jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan păng.
13Hađăch Ahasia prơh hăn đŏng du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh tơ̆ pe (rơh pe) ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng. Kôranh aơ hăn hao tât, chon mon panăp Y-Êli, jêh ri vơh vơl ma păng, "Hơi bunuyh Brah Ndu, gâp dăn ma may ăn nau rêh gâp jêh ri nau rêh phung prăm jê̆t nuyh oh mon may aơ jêng khlay ta năp măt may. 14Aơ, ŭnh hŏ jŭr jêh tă bơh trôk lĕ su jêh phung bar hê kôranh ma phung prăm jê̆t nuyh tahan ndrel ma phung prăm jê̆t nuyh tahan khân păng; ƀiălah aƀaơ ri, ăn nau rêh gâp jêng khlay ta năp măt may."
15Tông Păr ueh Yêhôva lah ma Y-Êli "Hăn jŭr hom ma păng, lơi klach ma păng ôh." Pôri, Y-Êli dâk hăn jŭr ndrel ma păng tât ma hađăch.
16Păng lah ma hađăch, "Pôaơ nau Yêhôva lah: 'Yorlah may prơh hăn jêh phung bunuyh ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron… (mâm tâm phung Israel mâu geh hĕ Brah Ndu gay ôp nau păng ngơi? ) yor ri may mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, yorlah may nanê̆ ngăn mra khĭt.'"
17Pôri, Y-Ahasia khĭt, tĭng nâm nau Yêhôva hŏ ngơi thô jêh ma Y-Êli. Y-Jôram oh păng jêng hađăch ntrok rdơn păng, jêng năm rơh bar ma Y-Jôram, kon buklâu Y-Jôsaphat, hađăch Yuda; yorlah Y-Ahasia mâu geh ôh kon buklâu. 18Kan êng Y-Ahasia hŏ ƀư lĕ chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma phung Hađăch Israel.