22

Yô-sia Puo Yuda

1Yô-sia chỗn cỡt puo cruang Yuda bo án tacual cumo, cớp án táq puo tâng vil Yaru-salem pái chít la muoi cumo. Mpiq án ramứh Yê-di-da con mansễm A-daya tễ vil Bô-sacat. 2Yô-sia táq máh ranáq pĩeiq choâng moat Yiang Sursĩ machớng puo Davĩt, achúc achiac án khoiq táq; án trĩh máh phễp rit Yiang Sursĩ patâp dũ ŏ́c.

Hil-kia Tamóh Tâm Saráq Phễp Rit

3Tâng cumo muoi chít tacual Yô-sia cỡt puo, án ớn cũai ayững atĩ chĩc choâiq, ramứh Saphan con samiang A-salia, châu Mê-sulam, pỡq táq ranáq pỡ Dống Sang Toâr, chơ pai neq: 4“Cóq mới pỡq ramóh Hil-kia la cũai sốt nheq tễ rit sang, cớp yỗn án atỡng máh thrỗq práq tỗp tễng rit sang khoiq ĩt parỗm tễ máh cũai proai, bân ntốq mut chu Dống Sang Toâr. 5Ớn án yỗn máh práq ki pỡ cũai taniap cũai atức loah Dống Sang Toâr. 6Tỗp alới cóq yỗn práq nâi pỡ cũai chiang táq aluang, táq dống, chiang co dống, cũai chỡng aluang cớp tamáu dŏq atức Dống Sang Toâr. 7Máh cũai nhêng salĩq ranáq ki la cũai tanoang tapứng; ngkíq tỡ bữn túh cóq chĩc atỡng loah máh thrỗq práq.”
8Saphan dững santoiq puo pỡq atỡng Hil-kia, la cũai sốt nheq tễ rit sang. Chơ Hil-kia atỡng Saphan neq: “Cứq khoiq tamóh Tâm Saráq Phễp Rit tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ.”
 Chơ án ĩt tâm saráq ki yỗn Saphan doc.
9Saphan chu atỡng puo neq: “Máh cũai ayững atĩ anhia khoiq ĩt práq tễ Dống Sang Toâr, chơ chiau yỗn cũai táq ranáq cớp cũai nhêng salĩq noau táq ranáq.”
10Chơ Saphan pai tữm ễn neq: “Hil-kia, cũai tễng rit sang, yỗn hếq tâm saráq nâi.”
 Chơ Saphan doc Tâm Saráq Phễp Rit ki yỗn puo tamứng.
11Toâq puo sâng tễ láih parnai tâng tâm saráq ki, án háq tampâc bữm cỗ sâng ngua lứq. 12Án atỡng alới Hil-kia, cũai tễng rit sang, Ahi-cam con samiang Saphan, Ac-bôr con samiang Mi-caya, Saphan cũai chĩc choâiq, cớp A-saya cũai táq ranáq puo neq: 13“Cóq anhia pỡq blớh Yiang Sursĩ tang cứq, cớp tang máh cũai proai Yuda, dŏq tỗp hái têq dáng raloaih tễ ŏ́c patâp tâng tâm saráq ki. Yiang Sursĩ khoiq sâng cutâu mứt chóq tỗp hái, cỗ tian máh achúc achiac hái tỡ bữn trĩh máh ŏ́c noau chĩc dŏq tâng tâm saráq ki.”
14Hil-kia, Ahi-cam, Ac-bôr, Saphan, cớp A-saya pỡq sarhống cớp niang Hul-da ỡt tâng ntốq ayứng tamái vil Yaru-salem. Hul-da la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. (Cayac án ramứh Salum con Tic-va, châu Har-hat. Salum la cũai nhêng salĩq máh tampâc tâng Dống Sang Toâr.) Alới atỡng máh ŏ́c puo ễ dáng yỗn Hul-da tamứng. 15Chơ Hul-da ớn alới chu dững máh santoiq nâi atỡng puo 16santoiq Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ táq yỗn vil Yaru-salem, cớp máh cũai tâng vil ki, roap tôt puai máh ŏ́c pupap khoiq chĩc dŏq tâng tâm saráq nâi. 17Cỗ tỗp alới calỡih táh cứq, cớp dững crơng chiau sang yỗn yiang canŏ́h, cứq sâng cutâu lứq tễ máh ranáq alới táq, cớp ŏ́c cutâu ki tỡ nai cỡt pứt. 18Ma cóq anhia atỡng loah puo ca ớn anhia toâq blớh Yiang Sursĩ, pai cứq la Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang pai neq: ‘Mới khoiq tamứng máh ŏ́c noau chĩc tâng tâm saráq nâi. 19Cỗ mới ngin lôih cớp asễng tỗ choâng moat cứq, cớp cỗ mới khoiq háq tampâc bữm dếh nhiam hỡ, toâq mới sâng tễ ranáq cứq dadŏq ễ táq chóq máh cũai proai tâng vil Yaru-salem, táq yỗn vil ki cỡt rangual cớp cỡt ntốq roap ŏ́c pupap, ngkíq cứq khoiq sâng santoiq mới câu sễq. 20Yuaq ngkíq, máh ranáq cứq ễ táq chóq vil Yaru-salem tỡ bữn toâq bo mới noâng tamoong. Cứq yỗn mới cuchĩt ien khễ nhũang voai.’”
 Chơ tỗp alới dững santoiq nâi toâq atỡng puo Yô-sia.