24

1Bo Yê-hôi-akim cỡt puo, Nabũ-canêt-sa puo cruang Ba-bulôn toâq chíl cruang Yuda; chơ puo Nabũ-canêt-sa ễp Yê-hôi-akim chĩuq pê, cớp ỡt tâng talang atĩ án pái cumo. Moâm ki Yê-hôi-akim lớn-sarlớn táq choac chóq Nabũ-canêt-sa. 2Yiang Sursĩ yỗn máh tahan Ba-bulôn, Si-ri, Mô-ap, cớp Amôn toâq chíl puo Yê-hôi-akim, dŏq talốh cruang Yuda, ariang Yiang Sursĩ khoiq atỡng na máh cũai tang bỗq án chơ. 3Máh ranáq nâi lứq toâq pỡ cũai Yuda ariang Yiang Sursĩ khoiq pai chơ dŏq tuih tỗp alới loŏh tễ choâng moat án, la cỗ tian puo Ma-nasê khoiq táq lôih. 4Ma-nasê cachĩt máh cũai tỡ bữn lôih ntrớu, táq yỗn aham alới tahóc poân rana tâng vil Yaru-salem. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ tỡ bữn táh lôih yỗn puo Ma-nasê. 5Máh ranáq canŏ́h puo Yê-hôi-akim táq noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq. 6Yê-hôi-akim cuchĩt; chơ Yê-hôi-akin con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.
7Puo Ê-yip-tô tỡ bữn dững tỗp tahan án loŏh loah tễ cruang Ê-yip-tô, yuaq puo Ba-bulôn khoiq cheng bữn cruang Ê-yip-tô, noap tễ crỗng Ơ-phơ-rat toau toâq raloan coah angia pỡng cruang Ê-yip-tô.

Yê-hôi-akin Puo Yuda

8Yê-hôi-akin bữn muoi chít tacual cumo bo án chỗn cỡt puo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem pái casâi. Mpiq án ramứh Nê-huta con mansễm El-nathan tễ vil Yaru-salem. 9Yê-hôi-akin táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ, tũoiq ĩn mpoaq án khoiq táq chơ.
10Bo ki, máh sốt tahan Nabũ-canêt-sa, puo cruang Ba-bulôn, dững tỗp tahan alới pỡq chíl Yaru-salem, cớp crŏ́q lavíng dŏq vil ki. 11Bo noau crŏ́q lavíng vil, puo Nabũ-canêt-sa pỡq chu vil Yaru-salem. 12Yê-hôi-akin cớp mpiq án, tỗp con samiang án, máh sốt tahan, cớp máh cũai sốt kĩaq dống puo chĩuq pê puo Ba-bulôn. Tâng cumo tacual Nabũ-canêt-sa cỡt puo, án cỗp puo Yê-hôi-akin. 13Án ngcỗi ĩt nheq sanốc ntữn tễ Dống Sang Toâr cớp tễ dống puo, chơ dững achu pỡ cruang Ba-bulôn. Ranáq nâi cỡt rapĩeiq santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai dŏq tễ puo Nabũ-canêt-sa pieih talốh ĩt máh yễng puo Sa-lamôn dŏq tâng Dống Sang Toâr. 14Puo Nabũ-canêt-sa dững máh cũai proai tễ vil Yaru-salem cớp máh cũai sốt kĩaq dống puo, nheq tữh la muoi chít ngin náq. Cớp án cỗp máh cũai chiang dudễr, cớp cũai chiang canŏ́h hỡ. Ma án dŏq ống cũai cadĩt sâng noâng ỡt loah tâng cruang Yuda.
15Puo Nabũ-canêt-sa cỗp puo Yê-hôi-akin, mpiq án, tỗp lacuoi án, tỗp ayững atĩ án, cớp máh cũai sốt tâng cruang Yuda, dững chu pỡ cruang Ba-bulôn. 16Puo Nabũ-canêt-sa cỗp tapul ngin náq tahan khễuq rachíl, cớp muoi ngin náq cũai chiang dudễr cớp cũai chiang canŏ́h hỡ. Nheq náq alới moang bán rêng cớp têq cỡt tahan. Chơ án dững alới chu cruang Ba-bulôn. 17Moâm ki, Nabũ-canêt-sa chóh Ma-tania, la anhi Yê-hôi-akin ễn chỗn cỡt puo cruang Yuda; cớp án amứh Ma-tania ramứh tamái la Sê-dakia.

Sê-dakia Puo Yuda

18Sê-dakia chỗn cỡt puo cruang Yuda bo án bar chít la muoi cumo, cớp cỡt sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít la muoi cumo. Mpiq án ramứh Ha-mutal, con cumũr Yê-ramia tễ vil Lip-na. 19Puo Sê-dakia táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ; án tũoiq ranáq puo Yê-hôi-akim khoiq táq. 20Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt chóq máh cũai Yuda cớp Yaru-salem. Chơ Yiang Sursĩ tuih aloŏh tỗp alới yỗn ỡt yơng tễ yáng moat án.

Vil Yaru-salem Cỡt Pláh

 Chơ Sê-dakia lớn-sarlớn táq choac chóq puo cruang Ba-bulôn.