25

Nau Bon Yêrusalem Lĕ Rlâm

Jêh Ri Y-Sêdêkia Tâm Rdâng Dah Hađăch Babilôn

1Jêh ri tâm năm rơh sĭn rô̆ Y-Sêdêkia, chiă uănh, năng nguay khay jê̆t, tâm khay. Nebukatnetsar hađăch Babilôn văch ndrel lĕ rngôch phung tahan păng ƀư ma ƀon Yêrusalem, jêh ri nchueng păng. Jêh ri khân păng ndâk ntŭk tâm lơh jŭm ƀon nây. 2Pônây bu nchueng ƀon nây tât năm rơh jê̆t ma nguay hađăch Sêdêkia. 3Ta nar năng sĭn khay puăn, geh nau sa sât ji ngot toyh tâm ƀon kŏ tât mâu hôm geh ndơ sông sa ma phung ƀon lan tâm n'gor bri. 4Nôk nây bu kuar trôm tâm mpêr ƀon; hađăch ndrel ma lĕ rngôch phung tahan du dôl măng rŏ trong mpông pêr vah vang rva bar đah mpêr, dăch n'gar kao hađăch; nđâp tơlah phung Kaldê gŭ jŭm ƀon kađôi. Khân păng hăn mpeh trong Arabah. 5Ƀiălah phung tahan Kaldê tĭng hađăch jêh ri ban păng tâm neh lâng Yêrêkô. Jêh ri lĕ rngôch phung tahan păng du chah rai jêh ri chalơi păng. 6Phung tahan Kaldê nhŭp hađăch, njŭn tât ma hađăch Babilôn ta ƀon Ribla; ta nây hađăch phat dôih păng. 7Khân păng nkhĭt phung kon buklâu Y-Sêdêkia ta năp măt păng, jêh ri rloch măt Y-Sêdêkia, nkông păng ma rse rvăk, jêh ri njŭn leo păng ma ƀon Babilôn.

Nau Njŭn Leo Phung Yuda Jêng Bunã

8Nar năng pơh tâm khay prăm-jêng năm rơh jê̆t ma sĭn hađăch Nebukatnetsar hađăch Babilôn, Nêbusaradan, kôranh tahan phung gak hađăch, du huê oh mon hađăch Babilôn tât ma ƀon Yêrusalem. 9Păng su ngih Yêhôva, ngih hađăch, jêh ri lĕ rngôch ngih tâm ƀon Yêrusalem; păng su nđâp ma ngih bunuyh geh jêng. 10Pônây, phung tahan Kaldê, tông bâr păng, ndrel ma phung tahan gak ƀư klưh rlâm lơi mpêr jŭm ƀon Yêrusalem. 11Nebusaradan kôranh tahan phung gak njŭn leo phung ƀon lan hôm klen tâm ƀon, phung du ran lăp jêh ma hađăch Babilôn jêh ri ndrel ma lĕ rngôch phung âk êng hôm e, leo njŭn hăn ƀư bună. 12Kôranh tahan phung gak chalơi ƀaƀă phung o ach lơn tâm n'gor bri jêng phung chiă uănh đang play kriăk ƀâu jêh ri phung ƀư mir.
13Phung tahan Kaldê dong nchah phung meh kông, tâm ngih Yêhôva, drŏng kông, jêh ri drŏng dak kông tâm trôm ngih Yêhôva, jêh nây leo kông nây rlet ma Babilôn. 14Khân păng djôt leo nđâp glah ƀŭng kông tâm ban lĕ, pêih, khăl, nglăm sir, ndơ ƀư nhhât jrêng, ngan pala dơm ndơ ƀâu kah, jêh ri lĕ rngôch khăl ngan kông bu dŏng tâm kan ngih brah. 15Kôranh tahan phung gak djôt leo đŏng yăng gri ŭnh tâm ban lĕ, khăl nglŭng jêh ri ngan grưng toyh. Moh ndơ bu ƀư ma miah jêh ri prăk. 16Bi ma bar mlâm meh gâng, drŏng dak kông, jêh ri drŏng nglao dak hađăch Salômôn ƀư jêh ma ngih Yêhôva, njing jâk kông tâm lĕ ndơ nây bu mâu blau njing ôh. 17Nau jong du mlâm meh gâng geh jê̆t ma pham hăt, jêh ri geh bôk kông kalơ păng. Nau jong bôk nây geh pe hăt; geh dreh jêh ri play pom granat bu ƀư lĕ nây ma kông gŭ ta kalơ jŭm bôk. Jêh ri tâm ban pônây lĕ ma meh mrô bar ndrel ma dreh păng.
18Kôranh tahan phung gak nhŭp Y-Sêraya n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri Y-Sêphania kôranh ƀư brah groi, jêh ri pe nuih chiă uănh mpông; 19Jêh ri bơh ƀon păng nhŭp du huê kôranh than char nơm chiă uănh phung tahan tâm lơh, jêh ri prăm nuyh buklâu phung nchră ma hađăch bu saơ tâm ƀon; jêh ri kôranh chih sămƀŭt ma kôranh phung tahan, nơm kơp phung ƀon lan tâm n'gor bri; jêh ri prao jê̆t nuyh bukâu ƀon lan tâm n'gor bu saơ tâm ƀon. 20Nebusaradan kôranh tahan phung gak nhŭp khân păng jêh ri njŭn leo ma hađăch Babilôn ta ƀon Ribla. 21Hađăch Babilôn dong nkhĭt khân ôbăl ta ƀon Ribla tâm n'gor Hamat.
 Pônây, phung Yuda bu nhŭp veng tă bơh n'gor bri khân păng nơm.
22Bi ma phung ƀon lan Nebukatnetsar lĕ ăn gŭ tâm n'gor Yuda, pôri hađăch Babilôn dơm Y-Gêdalia, kon buklâu Y-Ahikam, sau Y-Saphan, jêng kôranh chiă uănh khân păng. 23Tơlah lĕ rngôch phung kôranh tahan phung Y-Ismael, kon buklâu Y-Nêthania Y-Jôhan kon buklâu Y-Karêa, Y-Sêraya kon buklâu Y-Tanhumet, buklâu ƀon Nêtôpat, jêh ri Y-Jêasania, kon buklâu du huê bơh ƀon Maka, jêh ri phung tahan khân păng, gĭt dadê ma hađăch Babilôn hŏ dơm jêh Y-Gêdalia ƀư kôranh chiă uănh, pôri khân păng hăn tât ma păng ta ƀon Mispa. 24Y-Gêdalia sơm ton ma khân păng jêh ri ma phung tahan khân păng, lah: "Lơi klach ôh yor phung kôranh phung Kaldê. Gŭ hom tâm n'gor bri, jêh ri pah kan ma hađăch Babilôn pôri khân may mra geh nau đăp mpăn." 25Ƀiălah khay pơh, Y-Ismael kon buklâu Y-Nêthania, sau Y-Êlisama bơh noi deh hađăch, tât ta ƀon Mispa ndrel ma jê̆t nuyh buklâu, lơh nkhĭt Y-Gêdalia, ndrel ma phung Yuda, jêh ri phung Kaldê gŭ ndrel păng. 26Lĕ rngôch phung ƀon lan, ntơm bơh kon se nđâp ma phung toyh, jêh ri phung kôranh ma lĕ rngôch phung tahan, dâk hăn rlet ma n'gor bri Êjipt, yorlah khân păng klach ma phung Kaldê plơng.

Bu Mƀơk Y-Jêhôyakin Yơk Ma Păng Tâm Ƀon Babilôn.

27Tâm năm rơh pe jê̆t ma pơh Y-Jêhôyakin hađăch Yuda jêng bună, ta nar bar jê̆t ma pơh tâm khay jê̆t ma bar, Y-Êvil-Mêrôdak hađăch Babilôn tâm năm păng ntơm chiă uănh mƀơk Y-Jêhôyakin, hađăch Yuda bơh ndrung bună ma nau yô̆. 28Păng ngơi ueh ma ôbăl, jêh ri ăn ma ôbăl rnơl ta kalơ lơn ma rnơl phung hađăch gŭ jêh ndrel ma păng tâm ƀon Babilôn. 29Pônây Y-Jêhôyakin doh lơi bok ao păng jêng bu nă. Jêh ri ăp nar păng sông sa ta sưng sông hađăch lĕ rnôk rô̆ păng gŭ rêh. 30Jêh ri ăp nar hađăch ƀơk pă ƀaƀơ kô̆ ndơ păng sông sa dôl lĕ rnôk rô̆ păng gŭ rêh.