5

Nau Ƀư Bah Phŭng Y-Naaman

1Y-Naaman, kôranh ma phung tahan hađăch Siri, jêng du huê bunuyh lứ n'găr ndrel ma kôranh păng, jêh ri kôranh păng rŏng ngăn, yorlah ma păng yơh Yêhôva ăn nau dơi ma phung Siri. Păng jêng du huê buklâu janh katang, ƀiălah păng geh phŭng. 2Pônây, du tơ̆ phung Siri du luh tâm lơh khân păng nhŭp leo du huê kon se jê̆ buur tă bơh n'gor Israel ƀư dĭk nă, gay pah kan ma ur Y-Naaman. 3Geh du nar, ôbăl lah ma kôranh bu ur păng, "Hơi tơlah kôranh gâp dơi tât ma kôranh nơm mbơh lor gŭ ta ƀon Samari! Nơm nây mra sâm ƀư bah phŭng păng." 4Pôri Y-Naaman leo nkoch nau ngơi nây ma kôranh păng, lah: "Pôaơ nau buur jê̆ tă bơh n'gor Israel nkoch." 5Hađăch Siri lah, "Hăn hom, jêh ri gâp mra njuăl sămƀŭt ma hađăch Israel." Jêh nây păng hăn, djôt leo ndrel păng jê̆t talâng prăk, prao rbăn sêkel miah, jêh ri jê̆t blah bok ao prăp nsoh dôl nau nhêt sa. 6Păng djôt sămƀŭt njuăl nây ma hađăch Israel, tâm nây lah pô aơ: "Tơlah sămƀŭt aơ tât jêh ma may, ăn may gĭt gâp prơh hăn ma may Y-Naaman oh mon gâp, gay ma may sâm ƀư bah an phŭng păng." 7Tơlah jêh hađăch Israel uănh sămƀŭt nây, păng nkhêk bok ao păng, jêh ri lah, "Gâp jêng Brah Ndu lĕ, dĭng dơi nkhĭt jêh ri ăn dâk rêh, kŏ tât buklâu aơ njuăl bâr ngơi gay ma gâp ƀư bah du huê bunuyh geh phŭng? Lŏng nâl sek uănh jêh ri dơi gĭt saơ nau păng joi gay ŭch ƀư rlăng đah gâp."
8Pônây, tơlah Y-Êlisê, bunuyh Brah Ndu, tăng lư ma hađăch Israel hŏ nkhêk lơi jêh bok ao păng, păng prơh bunuyh hăn ma hađăch jêh ri lah, "Moh nau dĭng may nkhêk lơi bok ao may? Ăn Y-Naaman văch ma gâp, gay ma ôbăl dơi gĭt geh du huê kôranh nơm mbơh lor tâm n'gor Israel." 9Pôri Y-Naaman văch tât ndrel ma seh păng jêh ri ndeh seh păng, gŭ nsrâng ta mpông sâng ngih Y-Êlisê. 10Y-Êlisê prơh bunuyh lah ma păng pô aơ: "Hăn ŭm hom tâm dak krong Yurdan pơh tơ̆, jêh ri nglay săk may mra bah, jêh ri may mra jêng kloh." 11Ƀiălah Y-Naaman ji nuih, dâk sĭt, jêh ri lah: "Gâp ntôn lah (mĭn lah) păng nơm ro yơh bunuyh mra hăn chuă vơt gâp, gŭ êp nây kuăl amoh Yêhôva Brah Ndu păng, yơr ti păng rpôt ta kalơ ntŭk geh phung jêh ri ƀư bah bunuyh phŭng. 12Mâu hĕ geh ta ƀon Damas dak krong Abana jêh ri Pharpar ueh lơn ma lĕ rngôch dak tâm n'gor Israel? Gâp mâu dơi hĕ ŭm tâm dak krong nây jêh ri jêng kloh?" Pônây, păng plơ̆ sĭt ma nau ji nuih.
13Ƀiălah phung oh mon păng văch êp păng, jêh ri rthi ma păng, "Hơi mbơ̆ gâp, tơlah kôranh nơm mbơh lor geh ntĭnh ma may ƀư du nau jêr, mâm may mâu mra ƀư? Pônây lĕ di jêh păng lah ma may, 'Ŭm hom jêh ri jêng kloh."
14Jêh nây păng ntrŭnh tâm dak krong Yurdan, jêh ri ŭm pơh tơ̆, tĭng nâm nau bunuyh Brah Ndu ngơi jêh. Jêh ri nglay săk păng lĕ rlơ̆ jêng nâm bu nglay săk du huê kon se jê̆, jêh ri păng jêng kloh.
15Jêh ri păng sĭt tay ma bunuyh Brah Ndu ndrel ma lĕ phung hăn ndrel ma păng. Păng hŏ tât jêh ri dâk panăp Y-Êlisê, jêh ri lah: "Aơ, aƀaơ ri, gâp gĭt ngăn lam bri neh ntu mâu geh ôh brah êng rlau lơn Brah Ndu, kanŏng tâm n'gor Israel. Pôri aƀaơ, sŏk dơn hom ndơ nhhơr aơ bơh oh mon may."
16Ƀiălah Y-Êlisê lah, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, ma Păng gâp pah kan, gâp mâu mra dơm du ntil ndơ ôh." Y-Naaman bonh nchâp Y-Êlisê dơn ndơ nây, ƀiălah păng dun ngăn.
17Jêh ri Y-Naaman lah, "Tơlah may mâu dơn ôh, gâp găn ma may ăn ma oh mon may neh bar mlâm seh bri dơi rdeng; yorlah ntơm bơh aơ tât ôklak oh mon may mâu mra nhhơr ndơ nhhơr gŭch mâu lah ndơ nhhơr ƀư brah ma brah êng ôh, ƀiălah kanŏng ma Yêhôva. 18Tâm nau aơ dăn ma Yêhôva yô̆ an ma oh mon may; tơlah kôranh gâp lăp tâm ngih Rimôn gay yơk mbah tanây, nsing ndăl ma ti gâp, jêh ri gâp ăt mbah lĕ tâm ngih Rimôn. Pôri, tơlah gâp mbah tâm ngih Rimôn, dăn ma Yêhôva yô̆ an ma oh mon may tâm nau nây."
19Y-Êlisê plơ̆ lah ma păng pô aơ: 'Hăn hom ma nau đăp mpăn."

Y-Gêhasi Tưp Phŭng Sa


 Tơlah Y-Naaman hŏ du bơh Y-Êlisê, lĕ ƀah ngai jêh. 20Y-Gêhasi, oh mon Y-Êlisê bunuyh Brah Ndu, lah: "Aơ, kôranh gâp njê (mƀrô) jêh ma Y-Naaman buklâu Siri nây tâm nau mâu dơn ôh ndơ tă bơh ti păng moh ndơ păng lĕ djôt. Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, gâp mra nchuat tĭng Y-Naaman.
21Pôri Y-Naaman saơ Y-Gêhasi nchuăt tĭng pakơi păng, jêh nây păng jŭr bơh ndeh seh, gay tâm mâp đah nơm nây, jêh ri ôp: "Lĕ rngôch nau jêng ueh lĕ?" 22Y-Gêhasi plơ̆ lah: Lĕ rngôch ăt ueh lĕ Kôranh gâp prơh gâp hăn lah ma may pôaơ: Ndơh nơh, geh bar hê bu klâu phung kôranh nơm mbơh lor tă bơh bri dor Êphraim mhe tât ma gâp. Gâp dăn ma may ăn ma khân păng du talâng prăk jêh ri bar blah bok ao prăp nsoh ma nar nhêt sa.'" 23Y-Naaman lah, "Ăn may maak sŏk dơn bar talâng prăk." Păng sŏl nchâp; pônây dơm bar talâng prăk jêh ri bar blah bok ao prăp nsoh ma nau nhêt sa kât tâm dŭng, jêh ri ăn ma bar hê oh mon păng djôt leo. Khân păng leo ndơ nây ta năp Y-Gêhasi. 24Tơlah Y-Gêhasi tât jêh ta dor yôk, păng sŏk lơi dŭng nây tă bơh ti phung bar hê oh mon nây, jêh ri ăn tâm ngih păng nơm, jêh ri păng ăn phung nây hăn sĭt, khân ôbăl dâk hăn. 25Păng lăp tâm ngih dâk tra năp, kôranh păng; jêh ri Y-Êlisê lah ma păng: "Mbah ntŭk may hăn ndơh, Hơi Y-Gêhasi?" Păng plơ̆ lah: "Oh mon may mâu geh ntŭk hăn ôh." 26Ƀiălah Y-Êlisê lah ma păng, "Mâu di hĕ huêng gâp hăn ndrel may, dôl tơlah buklâu nây jŭr tă kalơ ndeh seh gay hăn chuă may? Di lĕ jêng mông, hŏ sŏk dơn prăk, bok ao đang play ôlivơ, đang play kriăk ƀâu, jêh ri biăp, ndrôk, oh mon buklâu jêh ri oh mon buur? 27Yor nây phŭng Y-Naaman mra tưp ma may jêh ri ma phung kon sau may n'ho ro" Pônây Y-Gêhasi luh bơh tanăp păng tưp phŭng, nglang nâm bu pler.

Y-Êlisê Ƀư Nau Mbên Khlay Êng