2

1Ngày hai mươi mốt tháng bảy, Chúa Hằng Hữu phán bảo tiên tri Hà-ghi: 2“Con hãy bảo Xê-ru-ba-bên, tổng trấn Giu-đa, Giô-sua, thầy tế lễ tối cao và mọi người dân còn lại như sau: 3'Ai trong các ngươi đã thấy Đền thờ trước kia nguy nga thế nào, bây giờ, nó chẳng ra gì cả, phải không? 4Tuy thế, Xê-ru-ba-bên, Giô-sua và toàn dân, các ngươi hãy can đảm lên và cố làm việc, vì Ta ở với các ngươi, Chúa Hằng Hữu toàn năng phán vậy. 5Như Ta đã hứa khi các ngươi ra khỏi Ai-cập, Thánh Linh Ta sẽ ở giữa các ngươi, cho nên đừng lo sợ. 6Vì Chúa Hằng Hữu toàn năng phán: chẳng bao lâu nữa Ta sẽ lay động các tầng trời và quả đất, biển và đất liền đều bị rúng chuyển. 7Ta sẽ làm xáo động các nước trên thế giới, và kho tàng của mọi quốc gia sẽ đổ về Đền thờ Ta, làm cho Đền này huy hoàng lộng lẫy. Chúa Hằng Hữu toàn năng phán vậy. 8Tất cả vàng, bạc tất cả đều thuộc về Ta. 9Vinh quang của Đền thờ này rực rỡ hơn vinh quang Đền thờ trước, và Ta sẽ cho nơi này hưởng bình an, Chúa Hằng Hữu toàn năng phán vậy.
10,11Ngày hai mươi bốn tháng chín, năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, tiên tri Hà-ghi nhận được sứ điệp của Chúa: "Hãy hỏi các thầy tế lễ điều này: 12Nếu các ngươi bọc thịt thánh vào vạt áo mang đi và áo quét nhằm bánh, cháo, rượu, dầu hay bất kỳ thức ăn gì khác, thức ăn ấy có được thánh hóa không?" Các thầy tế lễ đáp: "Không!" 13Hà-ghi hỏi: nên ô uế, rồi đụng một thức kể trên, thức ấy có trở nên ô uế không?" Các thầy tế lễ đáp: "Có." 14Hà-ghi nói: "Chúa Hằng Hữu phán: 'Cũng thế, vì các việc làm tà ác của dân trong nước này, tay họ ô uế, nên lễ vật họ dâng cho Ta cũng ô uế. 15Bây giờ, các ngươi hãy nhớ lại xem, từ hôm nay trở về trước, khi cuộc xây cất Đền thờ chưa khởi công, 16khi các ngươi tưởng rằng lúa gặt mùa này phải đến hai mươi giạ, mà chỉ được mười; rượu ép phải được năm mươi thùng, nhưng chỉ có hai mươi. 17Ta làm cho mùa màng cây cối các ngươi vun trồng bị tàn rụi, bị nấm mốc, bị mưa đá phá hoại, nhưng các ngươi vẫn không quay về với Ta. Chúa Hằng Hữu phán vậy. 18,19Bây giờ, các ngươi để ý điều này: Từ hôm nay, ngày hai bốn tháng chín trở đi, Ta sẽ ban phước cho các ngươi, vì hôm nay là ngày nền Đền thờ Chúa Hằng Hữu xây xong. Mặc dù hạt giống vẫn còn trong vựa; các cây nho, vả, lựu, ô-liu chưa đến lúc kết quả, nhưng Ta sẽ ban phước cho các ngươi.'"
20Cũng vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, Hà-ghi nhận được sứ điệp thứ hai từ Chúa Hằng Hữu: 21“Con hãy bảo Xê-ru-ba-bên, tổng trấn Giu-đa như sau: 'Ta sắp lay động các tầng trời và trái đất, 22lật đổ ngai các vương quốc, diệt thế lực các nước. Xe cộ và người đi xe bị lật nhào, ngựa và người cưỡi ngựa bị ngã, ai nấy bị anh em mình chém chết. 23Nhưng, Xê-ru-ba-bên, tôi tớ Ta ơi! Lúc ấy, Ta sẽ dùng con làm ấn tín, như dùng chiếc nhẫn vì Ta đã chọn con!"' Chúa Hằng Hữu toàn năng phán vậy.