1

1Nâi la santoiq Amôt, án la cũai mantán cữu tâng vil Tacua. Bar cumo nhũang tễ cutễq cacưt hâp lứq, Yiang Sursĩ sapáh máh ŏ́c nâi yỗn cứq hữm. Bo ki Usiah cỡt puo cruang Yuda cớp Yê-rabũam con samiang Yê-hô-at cỡt puo cruang I-sarel.
2Cứq Amôt pai neq: Yiang Sursĩ atỡng toâq sưong casang lứq tễ cóh Si-ôn. Sưong án casang ralông tháng tễ vil Yaru-salem. Yuaq ngkíq, máh ruang bát cỡt sangot khỗ. Bát ramoong o tâng cóh Car-mel cỡt rariaq cớp roŏh nheq.

Yiang Sursĩ Rablớh Máh Cruang Ỡt Cheq Cruang I-sarel

Tỗp Si-ri
3Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai tâng vil Damac táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Ranáq lôih toâr lứq alới táq la tachoât lứq chóq tỗp Ki-liat. 4Ngkíq, cứq yỗn ũih sễng chŏ́ng dống puo Hasel, chŏ́ng dếh máh ntốq parnoâng khâm khong puo Ben-hadat khoiq táq. 5Cứq ễ pieih caning ngoah toong vil Damac yỗn pacháh nheq, cớp cứq tuih aloŏh nheq máh cũai tâng avúng Aven, dếh cũai sốt vil Bet Ê-dên hỡ. Máh cũai tỗp Si-ri pĩeiq noau cỗp dững pỡ cruang Kir ễn.”
Tỗp Phi-li-tin
6Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai tâng vil Casa táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới khoiq cỗp dũ náq cũai tễ sa‑ữi vil, chơ chếq yỗn cỡt sũl tỗp Ê-dôm. 7Ngkíq, cứq ễ yỗn ũih sễng chŏ́ng vil Casa; ũih ki cat dếh viang vil, dếh ntốq parnoâng khâm lứq hỡ. 8Cứq ễ pupứt máh cũai sốt tâng vil At-dôt cớp vil At-calon. Cứq ễ manrap vil Ec-rôn, toau cứq cachĩt nheq tữh cũai Phi-li-tin ca noâng khlâiq.”
Tỗp Ti-rơ
9Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai tâng vil Ti-rơ táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Yuaq alới khoiq cỗp dũ náq cũai tễ sa‑ữi vil, chơ chếq yỗn alới cỡt sũl tỗp Ê-dôm. Cớp alới tỡ bữn yống pacái máh santoiq alới khoiq par‑ữq cớp máh vil ki. 10Yuaq ngkíq, cứq yỗn ũih sễng chŏ́ng cat chíq viang vil Ti-rơ, cớp chŏ́ng dếh máh ntốq parnoâng khâm lứq hỡ.”
Tỗp Ê-dôm
11Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai Ê-dôm táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới khoiq rapuai cachĩt tỗp I-sarel, la sễm ai alới, cớp ŏ́q loâng mứt sâng sarũiq táq. Ŏ́c alới cutâu mứt luat ngư; ŏ́c cutâu ki tỡ nai taiq loâng. 12Yuaq ngkíq, cứq yỗn ũih sễng chŏ́ng cat chíq vil Tê-man, cớp chŏ́ng dếh ntốq parnoâng khâm lứq tâng vil Bô-tra hỡ.”
Tỗp Amôn
13Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai Amôn táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới táq yúc ễ cheng ĩt cutễq cũai canŏ́h, cớp alới treh púng mansễm mumiaq tâng vil Ki-liat hỡ. 14Ngkíq, cứq yỗn ũih sễng chŏ́ng nheq viang vil Raba, cớp chŏ́ng dếh máh ntốq parnoâng khâm lứq hỡ. Tâng tangái rachíl ki, alới parlŏ́ng bữn sưong hỗ hát casang lứq, cớp ranáq rachíl rêng achỗn samoât cuyal rapuq. 15Puo alới cớp máh cũai ayững atĩ puo, noau cỗp dững nheq chu cruang canŏ́h.”