2

Mô-áp

1CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Mô-áp nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì nó đã đốt hài cốt vua của Ê-đôm ra tro bụi,
  2Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Mô-áp;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Kê-ri-ốt.
  Mô-áp sẽ bị diệt vong trong cảnh hỗn loạn, giữa những tiếng gào thét giao tranh và những tiếng kèn xung trận.
  3Ta sẽ tiêu diệt kẻ cầm quyền phán xét khỏi nó, và diệt trừ tất cả các kẻ có quyền hành chung với kẻ ấy,” CHÚA phán.

Giu-đa

4CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Giu-đa nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì chúng đã loại bỏ Luật Pháp của CHÚA và không vâng giữ các luật lệ Ngài,
  Chúng đã để các thần tượng giả dối lừa gạt chúng đi sai lạc,
  Ðó là các thần tượng giả dối mà tổ tiên chúng đã tin thờ,
  5Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Giu-đa;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Giê-ru-sa-lem.”

I-sơ-ra-ên

6CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của I-sơ-ra-ên nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì chúng đã bán đứng người công chính để lấy bạc,
  Chúng đã bán người nghèo để lấy một đôi giày,
  7Chúng đã đạp đầu người nghèo vào bụi đất,
  Chúng đã cướp công lý của người bị áp bức,
  Tệ hơn nữa, hai cha con ăn nằm với một người phụ nữ,
  Khiến cho danh thánh của Ta bị ô uế giữa các dân.
  8Chúng mặc những y phục của người ta cầm thế mà phủ phục trước bàn thờ các thần tượng của chúng;
  Trong đền thờ các thần tượng của chúng, chúng dâng rượu tế mua bằng tiền lừa gạt người ta.
  9Dù vậy Ta đã phù hộ chúng bằng cách tiêu diệt dân A-mô-ri trước mặt chúng,
  Ðó là dân cao lớn như cây bá hương và mạnh mẽ như cây sồi;
  Trên mặt đất, Ta đã diệt trừ mọi trái; dưới mặt đất, Ta đã không cho một rễ nào được sống còn.
  10Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
  Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng hoang và ban cho các ngươi xứ của dân A-mô-ri.
  11Ta đã nuôi dưỡng một số con trai các ngươi thành các tiên tri, một số người trẻ của các ngươi thành những người Na-xi-rê;
  Hỡi dân I-sơ-ra-ên, có đúng như thế không?” CHÚA phán.

  12“Thế nhưng các ngươi đã bắt những người Na-xi-rê uống rượu,
  Và đã ra lệnh cho các tiên tri rằng ‘Các ông không được nói tiên tri.’
  13Này, Ta sẽ ép các ngươi như chiếc xe chở đầy những bó lúa cán xuống mặt đường.
  14Do đó người nhanh lẹ sẽ không thoát chết,
  Người mạnh mẽ sẽ không duy trì được sức lực,
  Kẻ dũng mãnh sẽ không cứu được mạng sống mình,
  15Quân xạ tiễn sẽ không trụ được tại chỗ,
  Các chiến sĩ chạy nhanh nhất cũng không chạy thoát,
  Ngay cả những kỵ binh cỡi các chiến mã cũng không chạy thoát kịp để giữ mạng mình,
  16Thậm chí kẻ can đảm nhất giữa vòng các dũng sĩ sẽ chạy trốn trần truồng trong ngày ấy,” CHÚA phán.