2

Tỗp Mô-ap
1Yiang Sursĩ pai neq: “Cũai proai Mô-ap táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới khoiq bốh nghang puo Ê-dôm yỗn cỡt bŏ́h; alới táq ngkíq dŏq mumat puo ki. 2Cứq ễ yỗn ũih sễng chŏ́ng cruang Mô-ap cớp cat dếh máh ntốq parnoâng khâm lứq tâng vil Kê-ri-ôt hỡ. Máh cũai proai Mô-ap pĩeiq noau cachĩt tâng ntốq rachíl bo tỗp tahan hễr casang lứq cớp bữn sưong noau plóng lavia casang canuang. 3Cứq ễ cachĩt puo tỗp Mô-ap cớp nheq máh cũai sốt canŏ́h hỡ.”
Tỗp Yuda
4Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai Yuda táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới khoiq saryễ máh phễp rit cứq arĩen alới, cớp tỡ bữn noap ĩt máh ŏ́c cứq patâp. Máh yiang canŏ́h radững alới táq lôih, machớng yiang ki khoiq radững achúc achiac alới chơ. 5Yuaq ngkíq, cứq ễ yỗn ũih sễng chŏ́ng cruang Yuda, cớp chŏ́ng dếh máh ntốq parnoâng khâm lứq tâng vil Yaru-salem hỡ.”

Yiang Sursĩ Manrap Tỗp I-sarel

6Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai I-sarel táq ranáq lôih acữn achỗn níc; ngkíq cứq ễ yỗn alới roap tôt. Alới chếq máh cũai tanoang o yỗn cỡt cũai sũl, cỗ cũai ki ŏ́q práq culáh tu; cớp alới chếq máh cũai túh cadĩt rê lứq, ariang noau chỡng muoi cu cỡp. 7Alới tĩn sarúq cũai túh cadĩt cớp cũai ŏ́q ntốq poâng; dếh tỡ yỗn noau rasữq cũai cadĩt yỗn pĩeiq. Con samiang cớp mpoaq bếq parnơi chống manoaq mansễm sũl. Ranáq ki la ranáq ayê ra‑ac ramứh cứq ca bráh o lứq. 8Dũ ntốq noau dốq sang yiang alới, bữn cũai ĩt tampâc cũai cadĩt chếq dỡ, chơ dững sữn ntốq bếq. Cớp alới nguaiq blŏ́ng tâng dống sang yiang alới pũr ĩt tễ cũai tu alới.
9“Ơ máh cũai I-sarel ơi! Tễ nhũang, bo anhia mut tâng cruang Cana-an, khoiq bữn tỗp Amô-rit ỡt tâng ki chơ. Alới sarỡih ariang aluang sê-da, cớp alới toâr cớp khâm ariang aluang ỗc; ma cứq chuai yỗn anhia pupứt nheq tỗp alới, samoât anhia talốh palâi alới cớp rơq nỡm aluang. 10Cứq khoiq dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô, dững anhia pỡq tâng ntốq aiq nheq pỗn chít cumo, cớp chiau cutễq tỗp Amô-rit yỗn anhia ễn bữn ndỡm. 11Cứq khoiq rưoh ĩt máh con samiang tễ tỗp anhia yỗn cỡt cũai tang bỗq cứq, cớp cứq rưoh máh cũai samiang póng canŏ́h yỗn cỡt cũai Nasa-rit. Ơ máh cũai I-sarel ơi! Máh ranáq nâi lứq ngkíq, ma tỡ bữn? Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh santoiq nâi. 12Ma anhia ễp máh cũai Nasa-rit yỗn nguaiq blŏ́ng nho, cớp catáng cũai tang bỗq cứq, tỡ yỗn alới atỡng parnai cứq. 13Sanua, cứq ễ tĩn sarúq anhia asễng tâng cutễq, samoât sễ kĩen poân saro tĩn cutễq. 14Cũai lúh chái lứq, la lúh tỡ têq vớt; cũai bữn bán rêng lứq, ki cỡt pứt nheq rêng; cớp cũai tahan tỡ têq táq ntrớu yỗn vớt tễ cuchĩt. 15Cũai khễuq pán saráh lúh sarlỡt tháng; cũai tahan lúh chái lứq, ma án lúh tỡ vớt; cớp cũai ỡt tâng cloong aséh, la tỡ têq lúh yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt. 16Tâng tangái ki, dếh tahan clŏ́q la cutiang táh nheq crơng choac alới, cớp lúh tê. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”