3

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma Phung Israel.

Nau Brah Ndu Phat Dôih Tâm Rdâng Ma Israel

1Hơi phung kon sau Israel, iăt hom nau Yêhôva ngơi tâm rdâng đah khân may, tâm rdâng đah lĕ rngôch băl mpôl gâp hŏ ngluh jêh bơh n'gor bri Êjipt:
2"Kanŏng êng khân may yơh gâp lĕ năl jêh tâm lĕ rngôch phung băl mpôl bunuyh ta neh ntu;
 yor nây gâp mra tâm rmal khân may yor lĕ nau kue khân may."
3Tơlah bar hê mâu du ai nau, pôri mâu hĕ hăn ndrel?
4Tơlah yau mŭr mâu geh kăp ôh jun, mâu hĕ păng rđuh tâm krŏng?
 Yau mŭr kon tơlah mâu geh ndơ
 Păng kăp, mâu hĕ ngrông tă tâm ntŭk trôm jru păng?
5Du mlâm sĭm, tơlah mâu geh sân dăk ôh, păng lăp geh dăk gŭ lĕ ta neh?
 Tơlah păng mâu geh nhŭp du ntil ndơ ôh, nau plĕch dăk nây mpât tâm neh?
6Bu uh nŭng tâm ƀon toyh jêh ri phung ƀon lan mâu hĕ klach?
 Nau mhĭk tât lĕ ma du rplay ƀon toyh tơlah Brah Ndu mâu ƀư nau nây?
7Tâm ban lĕ, kôranh Brah Yêhôva mâu ƀư du ntil nau ôh tơlah Păng mâu mbơh nau ndâp Păng ma phung oh mon Păng, jêng phung kôranh nơm mbơh lor.
8Tơlah yau mŭr rđuh, mbu nơm mâu klach? Tơlah kôranh Brah Yêhôva hŏ ngơi jêh mbu nơm mâu dơi mbơh lor?

Nau Ƀư Rai Phung Samari

9Mbơh hom ma pôih nâp tâm n'gor Asdôt, jêh ri ma pôih nâp tâm n'gor Êjipt, jêh ri lah: "Khân may tâm rgum hom ta kalơ yôk Samari, uănh hom âk nau uh ah toyh ngăn ta nây, jêh ri nau tŭn jot ta nklang păng."
10Yêhôva lah:
 "Khân păng mâu gĭt ƀư nau sŏng jêh ri di; khân păng bun prăp ndơ mhĭk ƀai jêh ri ƀư nau ntŭng tâm pôih nâp khân păng.
11Yor nây kôranh Brah Yêhôva lah pô aơ:
 Aơ, phung rlăng mra văch tât nchueng bri neh aơ; păng mra n'glưh nau katang may, jêh ri pit in pôih nâp may."
12Yêhôva lah pô aơ:
 "Nâm bu phung rmăk biăp đŏt mphâk tă bơh trôm mbung yau mŭr, kanŏng bar mlâm nglu mâu lah du đah tôr, pônây lĕ nau bu koh dŏng phung ƀon lan Israel, jêng phung gŭ tâm n'gor Samari, ta ntŭk njônh du mlâm sưng bêch jêh ri tâm ban pô nây lĕ mra dơi rklaih ta ƀon Damas.
13Kôranh Brah Yêhôva, Brah Ndu phung tahan, lah: "Iăt hom jêh ri tâm rdâng đah nghi Y-Yakôb."
14Tâm nar gâp tâm rmal phung Israel yor ma nau tih păng, tâm ban lĕ gâp mra ƀư rai nơng ƀon Bêthel; bu ma koh lơi nke nơng jêh ri mƀăr ta neh.
15Rnôk nây gâp mra ƀư rai ngih yan sĭt puh jêh ri ngih yan ta vai; ngih ƀư ma la mra, jêh ri ngih toyh mra rai tâm ban lĕ." Yêhôva lah.