3

Tội Lỗi của I-sơ-ra-ên và Hình Phạt

  1“Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy, sứ điệp CHÚA đã phán nghịch lại các ngươi,
  Tức toàn thể gia tộc Ta đã đem lên khỏi đất Ai-cập,
  2‘Giữa mọi gia tộc trên thế gian, Ta chỉ chọn các ngươi,
  Vì vậy Ta phải hạch tội các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.’

  3Hai người không cùng một hướng đi há có thể đồng hành với nhau sao?
  4Chẳng phải sư tử rống lên trong rừng khi nó không tìm được con mồi sao?
  Chẳng phải sư tử tơ gào thét trong hang khi nó không bắt được con mồi sao?
  5Nếu trong cái bẫy giăng ra trên đất không có mồi để nhử, há có con chim nào sa vào đó chăng?
  Nếu không có gì tác động, cái bẫy há tự nhiên bật lên khỏi đất để chẳng bắt được gì chăng?
  6Khi tiếng kèn thổi lên trong thành báo tin có giặc đến, dân trong thành há không lo sợ sao?
  Khi tai họa giáng xuống thành nào, đó chẳng phải là việc CHÚA làm hay sao?
  7Dĩ nhiên CHÚA Hằng Hữu sẽ không làm điều gì,
  Nếu Ngài không báo trước ý định của Ngài qua các tôi tớ Ngài, các vị tiên tri.
  8Khi sư tử rống, có ai chẳng sợ chăng?
  Khi CHÚA Hằng Hữu truyền, có ai dám cưỡng lại mà không nói tiên tri chăng?
  9Hãy rao lên giữa các lâu đài ở Ách-đốt và giữa các lâu đài trong đất Ai-cập rằng,
  Các ngươi khá tụ họp trên các núi ở Sa-ma-ri,
  Hãy nhìn xem,
  Những cảnh cực kỳ hỗn loạn đang diễn ra ở đó,
  Những cuộc đàn áp dã man đang xảy ra ở đó.
  10Vì những kẻ quyền thế không biết thế nào là làm theo lẽ phải,” CHÚA phán,
  “Ðó là những kẻ dùng quyền lực để cưỡng đoạt và chất chứa của cải trong các lâu đài của chúng.”
  11Vì vậy, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Một kẻ thù sẽ vây hãm xứ,
  Nó sẽ diệt trừ sức mạnh của ngươi,
  Nó sẽ cướp đi tất cả của cải trong các lâu đài của ngươi.”
  12CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Như người chăn chiên chỉ giựt được vài cái đùi hay một vành tai khỏi mồm sư tử thể nào,
  Dân I-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri cũng sẽ được giải thoát như vậy – như cái giường chỉ còn lại một chân hay bộ trường kỷ chỉ còn lại một mảnh.”

  13Hãy nghe và hãy làm chứng nghịch lại nhà Gia-cốp,
  CHÚA Hằng Hữu, CHÚA các đạo quân phán,
  14“Trong ngày Ta phạt I-sơ-ra-ên vì tội của nó,
  Ta sẽ diệt trừ các bàn thờ của Bê-tên,
  Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt đứt và rơi xuống đất.
  15Ta sẽ phá tan cung điện mùa đông và cung điện mùa hè;
  Những cung điện bằng ngà sẽ sụp đổ,
  Những lâu đài rộng lớn sẽ đổ xuống tan tành,” CHÚA phán.