5

Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên

  1Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy.
  Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người:

  2“Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống;
  Nàng không đứng dậy được nữa;
  Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất,
  Không ai đỡ nàng lên.”
  3Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm,
  Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người, cho nhà I-sơ-ra-ên.”
  4Vì CHÚA phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên,
  “Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống;
  5Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba,
  Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”
  6Hãy tìm CHÚA thì các người sẽ sống;
  Nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép,
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.

  7Các người đã biến công lý ra ngải đắng,
  Và vứt bỏ lẽ công chính lăn lóc trên mặt đất.
  8Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang,
  Ðấng biến đổi tối ra sáng và biến ngày thành đêm,
  Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất,
  Danh Ngài là CHÚA.
  9Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong,
  Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.

  10Chúng thù ghét quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường,
  Chúng khinh khi những người dám nói lên sự thật.

  11Vì các người giày đạp những người nghèo và dùng hình thức thuế má cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ.
  Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó;
  Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.
  12Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng nề,
  Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường.
  13Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng,
  Vì đó là một thời khốn nạn.

  14Hãy tìm điều thiện và đừng tìm điều ác, để các người sẽ sống,
  Như vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói.
  15Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;
  Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,
  Biết đâu CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

  16Vậy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy,
  “Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường,
  Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố;
  Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’
  Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc;
  Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.
  17Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than sẽ vang vọng,
  Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,” CHÚA phán.

Ngày của CHÚA Thật Ðen Tối

  18Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của CHÚA.
  Tại sao các người lại mong muốn ngày của CHÚA?
  Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa.
  19Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ,
  Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.
  20Há chẳng phải ngày của CHÚA là ngày đen tối và không sáng sủa,
  Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?

CHÚA Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức

  21“Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi;
  Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi.
  22Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay,
  Ta sẽ không nhận các của lễ ấy;
  Các của lễ cầu an bằng những con thú béo,
  Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.
  23Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi;
  Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi.
  24Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống,
  Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.
  25Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
  Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
  26Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi,
  Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình.
  27Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,”
  CHÚA, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.