5

Bài ai ca cho Ít-ra-en

1Hỡi Ít-ra-en hãy nghe bài ai ca ta hát về ngươi.
  2“Trinh nữ Ít-ra-en đã ngã xuống,
   sẽ không ngồi dậy nữa.
  Nó còn lại trong xứ một mình,
   không ai đỡ dậy.”
  3CHÚA phán như sau:
   “Một ngàn người rời khỏi thành,
  nhưng chỉ có một trăm người trở về.”

Chúa khuyên dân Ít-ra-en trở về với Ngài

  4Sau đây là lời CHÚA phán về dân Ít-ra-en:
   “Hãy trở lại cùng ta để được sống,
  5Đừng nhìn về Bê-tên,
   hay đi đến Ghinh-ganh,
   cũng đừng xuống Bê-e-sê-ba.
  Dân Ghinh-ganh sẽ bị bắt làm tù binh,
   Bê-tên sẽ không còn gì.”
  6Hãy đến cùng CHÚA để được sống,
   nếu không Ngài sẽ ra tay
   như lửa ào đến nhà Giô-xép.
  Lửa sẽ thiêu đốt Bê-tên,
   không ai dập tắt.
  7Ngươi làm đảo lộn công lý,
   và ném lẽ phải xuống đất.
  8Thượng-Đế là Đấng tạo nên các chòm sao,
   Sao Cày và Sao Rua;
  Ngài biến đêm tối ra bình minh tươi sáng,
   và biến ngày ra đêm tối.
  Ngài gọi nước biển đến xối trên đất.
  Danh Ngài là CHÚA.
  9Ngài giữ gìn thành lớn nầy,
   Ngài để cho thành lớn kia bị tiêu diệt.

Những điều ác mà dân Ít-ra-en làm

  Ngươi đổi điều thiện ra thuốc độc.
   Ngươi diệt công lý, ném nó xuống đất.
  10Ngươi ghét những kẻ làm chứng trước toà nghịch lại điều ác,
  Ngươi không chịu nổi kẻ nói sự thật.
  11Ngươi chà đạp kẻ nghèo,
   bắt họ trao thóc gạo cho ngươi.
  Ngươi xây nhà sang trọng bằng đá đẽo,
   nhưng sẽ không được ở trong đó.
  Ngươi trồng nhiều vườn nho xinh tốt,
   nhưng sẽ không được uống rượu từ chúng.
  12Ngươi biết những tội ác mình,
   những tội lỗi ghê gớm của mình.
  Ngươi làm hại người làm lành,
   và nhận tiền hối lộ để làm bậy,
  Ngươi ngăn không cho kẻ nghèo có được công lý.
  13Trong khi đó kẻ khôn ngoan im lặng,
   vì không phải lúc để nói.
  14Hãy làm lành, tránh ác để được sống,
  thì CHÚA Toàn Năng sẽ ở cùng ngươi, như ngươi nói.
  15Hãy ghét điều ác, mến điều thiện;
   hãy tỏ ra công bằng trước toà án.
  Nguyện CHÚA là Thượng-Đế Toàn-Năng
   tỏ lòng nhân từ cùng dân cư
   còn sống sót của Giô-xép.

Thời kỳ sầu thảm sắp đến

  16Sau đây là lời CHÚA,
   Thượng-Đế Toàn Năng phán:
  “Người ta sẽ kêu khóc trong đường phố;
   họ sẽ kêu lên nơi công cộng,
   ‘Ôi, còn nữa sao!’
  Họ sẽ gọi các nông gia đến mà than khóc,
   và thuê những kẻ khóc mướn.
  17Dân chúng sẽ than khóc về vườn nho,
   vì ta sẽ đi qua giữa các ngươi
   để trừng phạt các ngươi,” CHÚA phán vậy.

Ngày xét xử của Chúa

  18Khốn cho các ngươi là kẻ
   mong ngày phán xử của CHÚA đến.
  Sao các ngươi mong ngày ấy đến làm gì?
   Nó sẽ mang bóng tối đến,
   không phải ánh sáng đâu.
  19Ngày đó sẽ giống như kẻ chạy trốn khỏi sư tử
   nhưng lại đụng đầu với gấu,
  hay kẻ đi vào nhà đặt tay lên vách
   nhưng bị rắn cắn.
  20Nên ngày phán xử của CHÚA
   sẽ mang bóng tối đến,
   không phải ánh sáng;
  bóng tối mịt, không có chút sáng nào.

Chúa không chấp nhận lối thờ phụng
của Ít-ra-en

  21CHÚA phán, “Ta rất ghét ngày lễ của các ngươi;
   ta không chịu nổi các buổi họp đạo của các ngươi.
  22Khi các ngươi dâng của lễ thiêu
   hay của lễ chay cho ta,
   ta không chấp nhận.
  Ngươi mang đến của lễ thân hữu
   bằng gia súc mập béo nhất
   nhưng ta không đếm xỉa tới.
  23Hãy dẹp các bài hát ồn ào của các ngươi khỏi ta đi!
   Ta không muốn nghe tiếng đờn cầm của ngươi nữa.
  24Hãy để công lý chảy cuồn cuộn như sông,
   hãy làm cho lòng nhân từ
   chảy như suối không ngưng.
  25Hỡi Ít-ra-en, các ngươi đâu có dâng sinh tế và của lễ cho ta
   khi ngươi lang thang trong sa mạc
   suốt bốn mươi năm.
  26Mà ngươi mang theo mình vua của các ngươi,
   thần Xa-cúc, và thần Cai-quan,
   cùng các thần tinh tú mà ngươi đã làm.
  27Cho nên ta sẽ khiến các ngươi
   bị bắt làm tù binh,
   và bị lưu đày đến mãi tận Đa-mách,”
   CHÚA phán vậy.
   Danh Ngài là Thượng-Đế Toàn-Năng.