8

Sự hiện thấy về trái cây chín

1CHÚA cho tôi thấy việc sau: Một giỏ đựng trái cây mùa hè. 2Ngài hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”
 Tôi thưa, “Một cái giỏ đựng trái cây mùa hè.”
 Rồi CHÚA phán cùng tôi, “Dân Ít-ra-en ta đã đến hồi diệt vong, vì ta không thể nào làm ngơ trước tội lỗi chúng nó được nữa.
3Trong ngày đó, những bài ca trong đền đài sẽ biến thành nhạc đưa ma,” CHÚA phán vậy. “Người ta lặng lẽ mang xác chết chất thành đống.”

Con buôn chỉ muốn
kiếm nhiều tiền

  4Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là kẻ dẫm lên người khốn cùng
  kẻ tìm cách tiêu diệt người nghèo khó, rồi bảo rằng,
  5“Chừng nào thì lễ Trăng Mới chấm dứt
   để ta có thể bán thóc lúa?
  Chúng ta có thể tính thêm tiền
   mà giao hàng ít lại,
  chúng ta sẽ thay đổi cân
   để lường gạt người khác.
  6Chúng ta sẽ lấy bạc mua người nghèo,
   và trả giá kẻ khốn cùng bằng một đôi dép.
  Thậm chí chúng ta cũng có thể
   bán lúa mì đã bị quét khỏi sàng.”
  7CHÚA đã lấy danh Ngài là niềm kiêu hãnh
   của Gia-cốp mà thề,
  “Ta không bao giờ quên điều dân nầy làm.
  8Cả xứ sẽ rúng động vì chuyện đó,
   và ai sống trong xứ sẽ than khóc kẻ quá cố.
  Cả xứ sẽ dâng lên như sông Nin;
  Nó sẽ bị rúng động và sẽ sụp xuống
   như sông Nin của Ai-cập.”
  9CHÚA phán,
   “Lúc ấy ta sẽ khiến mặt trời lặn lúc giữa trưa
   và trời đất sẽ tối tăm giữa ban ngày sáng chói.
  10Ta sẽ biến các ngày lễ lộc
   của các ngươi thành ra ngày than khóc,
   các bài hát ngươi thành bài ai ca.
  Ta sẽ khiến các ngươi mặc vải sô;
   Làm cho ngươi phải cạo đầu.
  Ta sẽ khiến nó phải than khóc
   như mất đứa con một,
  và ngày tận số của nó sẽ vô cùng khủng khiếp.”

Đói khát Lời Chúa

  11CHÚA phán: “Sẽ có ngày ta tạo đói kém trong xứ.
   Dân chúng sẽ không đói vì bánh
   cũng không khát vì nước,
  Nhưng sẽ đói khát lời CHÚA.
  12Chúng sẽ đi lang thang từ Địa-trung-hải
   cho đến Biển Chết,
   từ Bắc tới Đông.
  Chúng sẽ tìm kiếm lời CHÚA
   nhưng không tìm được.
  13Lúc đó các thiếu nữ và thanh niên xinh đẹp
   sẽ yếu mòn vì khát.
  14Chúng sẽ hứa nguyện bên thần mình ở Xa-ma-ri rằng,
  ‘Thật như thần của Đan hằng sống …’
   và ‘Thật như thần của Bê-e-sê-ba hằng sống …’
  Chúng sẽ té ngã không bao giờ ngồi dậy được.”