8

Amôt Hữm Crưo Poân Palâi Aluang

1Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai sapáh yỗn cứq hữm palâi aluang poân muoi crưo. 2Chơ Yiang Sursĩ blớh cứq neq: “Amôt ơi! Mới hữm ntrớu noâq?”
 Cứq ta‑ỡi: “Cứq hữm crưo poân moang palâi aluang.”
 Chơ Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Tangái parsốt khoiq toâq chơ pỡ cũai I-sarel, la proai cứq. Cứq tỡ bữn avĩaq noâng máh ranáq ca ễ toâq, ma alới cóq roap tôt.
3Tâng tangái ki, máh cansái ũat tâng dống puo pĩen cỡt sưong nhiam ra‑ỗq ramễq ễn. Dũ ntốq bữn moang sac cũai cuchĩt. Noau voang aloŏh máh sac ki, chơ ntốq ki cỡt ngua parngeh.”

Ŏ́c Bap Toâq Pỡ Tỗp I-sarel

4Ơ anhia ca dốq tĩn sarúq cũai tỡ bữn noau rachuai, cớp pupứt máh cũai túh cadĩt tâng cruang anhia! Cóq anhia tamứng máh santoiq nâi. 5Anhia pai chóq tỗ anhia bữm neq: “Tỗp hái tỡ riap acoan noâng yỗn toau moâm máh tangái cha bũi Casâi Loŏh Tamái nâi, yuaq hái yoc ễ chếq máh saro. Noâng dũn maléq Tangái Rlu nâi moâm, dŏq hái têq chếq saro? Chơ, hái têq ĩt kia luat tễ kia tiaq, tâc crơng voal tỡ bữn pĩeiq, cớp atức canân dŏq hái lôp cũai chỡng crơng hái. 6Hái têq chếq saro apam toâq kia ntâng. Hái chi-chuaq cớp chỡng cũai cadĩt yỗn cỡt sũl hái, kia alới máh muoi cu cỡp.”
7Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel, thễ dũan nhơ ramứh án bữm neq: “Cứq tỡ nai khlĩr máh ranáq sâuq tỗp alới khoiq táq. 8Cỗ ngkíq, nỡ‑ra cốc cutễq nâi cacưt; cớp dũ náq cũai tâng cloong cutễq nâi cỡt ngua lứq. Cruang anhia cỡt rachâu cacưt, án satũol achỗn cớp sarũq asễng samoât crỗng Nil. 9Tâng tangái ki cứq táq yỗn moat mandang pât bo noâng mandang toâng, cớp táq yỗn cốc cutễq nâi cỡt canám bo noâng tangái. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi. 10Cứq ễ táq yỗn máh tangái anhia cha bũi puai rit cỡt chíq tangái tanúh. Cớp cứq ễ rapĩen cansái ũat bũi óh cỡt sưong nhiam cuclỗiq cucling ễn. Cứq ễ táq yỗn anhia cũah plỡ cớp tâc tampâc tanúh; chơ anhia cỡt samoât mpiq mpoaq ca nhiam tanúh bo con samiang clúng alới cuchĩt. Tâng tangái ki bữn moang ŏ́c ngua arức sâng.
11“Tangái ki khoiq cheq lứq chơ, la tangái cứq ớn ranáq panhieih khlac toâq chũop cloong cutễq nâi. Máh cũai cỡt panhieih, mŏ tỡ cỡn panhieih bễng mi; arooq alới cỡt khỗ, mŏ tỡ cỡn cỗ ễ nguaiq dỡq. Alới sâng panhieih khlac cỗ ễ tamứng parnai tễ Yiang Sursĩ. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
12“Tâng tangái ki bữn cũai luloah pỡq chu tễ dỡq mưt Boi toau toâq dỡq mưt Mê-di-tarian, cớp tễ coah angia pỡng toau toâq coah angia mandang loŏh. Alới ravoât dũ ntốq cu nnơi ễ tamứng parnai tễ Yiang Sursĩ, ma alới tỡ bữn ramóh. 13Tangái ki, máh cumũr cớp tatoam bán rêng lứq la dớm tê mán ễ cuchĩt, cỗ tian alới khlac dỡq. 14Máh cũai thễ dũan nhơ máh rup yiang tỗp Sa-mari, chơ alới pai neq: ‘Nhơ ramứh yiang vil Dan,’ tỡ la ‘Nhơ ramứh yiang vil Bêr-si-ba,’ chơ alới dớm cớp tỡ têq yuor tayứng noâng.”