8

Khải Tượng Thứ Tư

1CHÚA cho tôi thấy điều này: một giỏ vả chín muồi. 2Ngài hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?”
 Tôi thưa: “Một giỏ vả chín muồi.”
 CHÚA phán với tôi: “Thời điểm đã chín muồi cho sự cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta không thể bỏ qua được nữa.”
3CHÚA phán: “Trong ngày ấy, các nữ ca sĩ trong cung điện sẽ khóc rú lên, bao nhiêu là xác chết! Vứt la liệt mọi nơi! Hãy im lặng!

Thương Gia Vô Tâm

  4Hãy lắng nghe đây, các ngươi chà đạp người khốn cùng,
   Các ngươi tiêu diệt người nhu mì nghèo khó trên đất,
5Các ngươi than:
  ‘Bao giờ mới hết ngày trăng mới,
   Cho ta bán thóc?
  Bao giờ mới hết ngày Sa-bát,
   Cho ta mở vựa lúa?
  Cho ta dùng ê-pha lủng mà đong,
   Sê-ken nặng mà cân?
   Cho ta lường gạt với cán cân gian trá?
  6Cho ta dùng bạc mua người nghèo,
   Mua người khốn cùng với giá một đôi dép,
   Và cho ta bán luôn cả lúa lép, lúa thải?’ ”
  7CHÚA chỉ sự kiêu hãnh của Gia-cốp mà thề:
   “Ta không bao giờ quên bất cứ việc gì chúng làm!
  8Vì cớ ấy, đất há chẳng rúng động sao?
   Và mọi dân trên đất há chẳng than khóc sao?
  Cả đất há chẳng dâng lên như sông Ninh?
   Trào lên rồi rút xuống
   Như sông Ninh bên Ai-cập sao?”

Nhật Thực Và Nghi Thức Tang Chế

9CHÚA phán: “Ngày ấy,
  Ta sẽ khiến mặt trời lặn giữa trưa,
   Ta sẽ khiến đất tối tăm giữa ngày nắng sáng.
  10Ta sẽ biến mọi ngày lễ các ngươi thành tang chế,
   Mọi bài ca hát thành điếu văn.
  Ta sẽ thắt vải thô ngang lưng mọi người,
   Ta sẽ cạo cho mọi đầu đều sói,
  Ta sẽ khiến ngày ấy như tang lễ khóc con trai một,
   Như là ngày đắng cay cho đến cùng.”

Đói Khát Lời Chúa

  11CHÚA phán: “Này, trong những ngày đến,
   Ta sẽ khiến nạn đói tràn khắp đất,
  Không phải đói vì thiếu bánh, cũng chẳng phải khát vì thiếu nước,
   Nhưng đói vì không được nghe lời của CHÚA.
  12Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia,
   Đi dông dài từ phương bắc đến phương đông,
  Tìm kiếm lời của CHÚA,
   Nhưng không tìm được.
13Ngày ấy,
  Các trinh nữ đẹp đẽ và các thanh niên
   Sẽ ngất xỉu vì khát.
  14Những người chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề,
   Những người nói: ‘Thật như thần ngươi sống, hỡi Đan!’
   ‘Thật như đường dẫn đến Bê-e-sê-ba tồn tại!’
  Những người đó sẽ ngã xuống,
   Không hề trổi dậy nữa.”