9

Khải Tượng Thứ Năm

1Tôi thấy Chúa tôi đứng cạnh bàn thờ. Ngài phán:
  “Hãy đập các đỉnh cột
   Cho đến khi ngạch cửa rúng động,
  Và các trụ cột gẫy đổ trên đầu tất cả bọn chúng,
   Những người cuối cùng còn lại, Ta sẽ giết bằng lưỡi gươm.
  Không một ai trong bọn chúng thoát khỏi,
   Không một ai sống sót.
  2Dù chúng có đào sâu xuống tận Âm Phủ,
   Từ đó tay Ta cũng sẽ bốc chúng lên.
  Dù chúng có leo cao đến tận trời,
   Từ đó Ta cũng sẽ kéo chúng xuống.
  3Dù chúng có ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên,
   Tại đó Ta cũng sẽ tìm và lôi chúng ra.
  Dù chúng có trốn khuất mặt Ta nơi đáy biển,
   Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho rắn cắn chúng.
  4Dù chúng có bị lùa đi trước kẻ thù vào chốn lưu đày,
   Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho gươm giết chúng.
  Mắt Ta sẽ dán chặt vào chúng
   Để giáng họa thay vì ban phước.”
  5Chúa tôi, CHÚA Vạn Quân,
   Ngài rờ đất, đất liền rúng động,
   Mọi dân trên đất khóc than,
  Cả đất dâng trào lên như sông Ninh,
   Rồi rút xuống như sông Ninh bên Ai-cập.
  6Ngài xây cung điện Ngài trên trời,
   Dựng vòm trời ngang qua đất,
  Ngài gọi nước biển lại,
   Trút xuống mặt đất,
   Danh Ngài là CHÚA!
  7CHÚA phán:
  “Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, đối với Ta,
   Các ngươi có khác chi dân Ê-thi-ô-bi?
  Có phải Ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
   Dân Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô,
   Và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ không?”
  8Này, mắt của CHÚA
   Nhìn thấy vương quốc tội lỗi.
  “Ta sẽ tuyệt diệt nó
   Khỏi mặt đất.
  Tuy nhiên Ta sẽ không tuyệt diệt trọn cả
   Dòng dõi nhà Gia-cốp,”

  9Này, Ta sẽ truyền lệnh,
   Ta sẽ sàng dân Y-sơ-ra-ên
   Giữa mọi dân,
  Như người ta sàng với cái rây,
   Và không một hòn sỏi nào rơi xuống đất.
  10Mọi người phạm tội trong dân Ta
   Sẽ chết vì gươm,
  Mọi người nào nói:
   “Tai họa sẽ không đuổi kịp hoặc đến gần chúng ta.”

Ngày Phục Quốc

  11“Ngày ấy Ta sẽ dựng lại
   Nhà chòi sụp đổ của Đa-vít,
  Ta sẽ vá lành những chỗ thủng,
   Dựng lại những nơi đổ nát,
   Xây nhà lại như ngày xưa,
  12Cho dân Ta chiếm hữu phần sót lại của Ê-đôm,
   Và mọi dân mang danh Ta,”


  13CHÚA phán: “Trong những ngày đến,
  Người cày ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa,
   Người ép nho sẽ đuổi kịp người gặt lúa,
   Người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống,
  Rượu ngọt nhỏ xuống từ các núi,
   Chảy lan khắp mọi đồi.
  14Ta sẽ phục hồi đất nước dân Y-sơ-ra-ên Ta,
   Chúng sẽ xây lại các thành đổ nát và ở trong đó,
  Chúng sẽ trồng vườn nho và uống rượu nho vườn mình.
   Chúng sẽ trồng vườn cây và ăn quả của mình.
  15Và Ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng,
   Chúng sẽ không hề bị bứng gốc
   Ra khỏi đất Ta ban cho chúng,”