1

Ŏ́c Túh Ngua Tâng Vil Yaru-salem

  1Bo nhũang, vil Yaru-salem bữn cũai clứng lứq,
   ma sanua cỡt vil ngua parngeh tháng.
  Bo nhũang, cũai tâng cốc cutễq nâi yám noap lứq vil ki;
   ma sanua vil ki cỡt ariang cán cumai ễn.
  Bo nhũang, vil ki cỡt ariang lacuoi puo, noau yám noap hỡn tễ máh vil canŏ́h,
   ma sanua án cỡt ariang cũai sũl ễn.

  2Ngkíq, vil ki la ariang manoaq mansễm nhiam nheq sadâu;
   sarliang moat án hoi layáp nheq tamễng.
  Máh yớu ratoi tễ nhũang, ki tỡ bữn noau toâq aliam án;
   sanua máh yớu án ratoi lứq, toâq chíl án.
  3Tỗp Yuda cỡt cũai sũl, ŏ́q cũai rachuai noâng,
   dếh noau padâm alới yỗn dễq nheq tễ vil viang.
  Máh cũai Yuda pỡq ỡt tâng cruang cũai canŏ́h;
   ŏ́q ntốq cỡt cruang alới bữm.
  Máh cũai par‑ũal ỡt crŏ́q lavíng níc alới;
   máh cũai Yuda ŏ́q rana lúh yỗn têq vớt.

  4Sanua tỡ bữn noau toâq noâng pỡ Dống Sang Toâr
   dŏq sang toam tâng máh tangái táq rit cha bũi.
  Máh cumũr cơi ũat tâng ntốq ki, ramóh túh coat nheq,
   cớp máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cuclỗiq cucling.
  Máh ngoah toong vil la tỡ va manoaq cũai mut loŏh noâng;
   cớp cóh Si-ôn la sâng túh arức lứq tê.

  5Máh cũai par‑ũal vil Yaru-salem ễn cỡt sốt vil ki,
   alới ndỡm án na chớc alới;
  Yiang Sursĩ táq yỗn án chĩuq túh arức cỗ tian án bữn lôih sa‑ữi;
   máh con acái án noau cỗp prỗn nheq chu cruang canŏ́h.

  6Ŏ́c ang‑ữr vil Yaru-salem khoiq pứt nheq chơ;
   máh cũai ayông án cỡt ieuq ot samoât yỡt khlac sana;
   rêng án cỡt pứt nheq bo án lúh niei prian.

  7Sanua, vil Yaru-salem cỡt rúng ralốh,
   án chanchớm loah tễ án sốc bữn tễ nhũang.
  Tữ án ỡt tâng talang atĩ cũai par‑ũal, án ŏ́q cũai rachuai án;
   máh cũai bữn riap án, alới cacháng ayê án.

  8Tỡ bữn noau yám noap noâng án ĩn tễ nhũang;
   ma sanua án ỡt mu rariat ễn, cớp noau ayê ra‑ac án.
  Án cuclỗiq cucling cớp cupât mieiq cỗ sâng casiet táq lứq.
  Vil Yaru-salem táq lôih toâr lứq;
   cỗ tian ngkíq, án cỡt nhơp nhuo la‑ỡq lứq.

  9Ranáq sâuq án táq cỡt samoât crơng nhơp tớt sớn,
   ma án tỡ bữn clơng ntrớu loâng tễ ranáq ễ toâq pỡ án.
  Án pứt nheq dũ ramứh, ma tỡ bữn noau aliam án.
  Án arô neq: “Sễq Yiang Sursĩ sarũiq táq cứq nứng!
   Yuaq cũai par‑ũal cứq khoiq bữn riap cứq chơ.”

  10Máh cũai par‑ũal toâq pũr cớp tuoiq ĩt nheq máh mun án.
   Án hữm cũai par‑ũal mut tâng Dống Sang Toâr,
   la ntốq Yiang Sursĩ tỡ yỗn cũai cruang canŏ́h mut.

  11Máh cũai proai cuclỗiq cucling bo alới pỡq chuaq cha;
   alới ĩt sanốc ntữn alới ralêq cớp crơng sana cha dŏq yỗn têq alới bữn tamoong.
  Máh cũai proai cuclỗiq neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi!
   Sễq anhia luliaq nhêng chu hếq nứng! Bữn cũai mumat níc hếq!”

  12Án cu‑ỗi chóq dũ náq cũai ca pỡq pha cheq án neq: “Anhia nhêng chu cứq nâi!
  Tỡ bữn noau a‑ĩ a‑ỗiq ariang cứq;
   ŏ́c a‑ĩ ki Yiang Sursĩ toâp dững atoâq pỡ cứq bo án cutâu mứt.

  13“Ncháu yỗn ũih blữ sễng tễ paloŏng
   dŏq cat níc tâng mứt pahỡm cứq.
  Án to rabang dŏq cỗp cứq, cớp táq yỗn cứq dớm,
   cớp án táh cứq yỗn a‑ĩ níc ngkíq.

  14“Án khoiq chĩc dŏq nheq máh ranáq lôih cứq táq,
   chơ án chŏ́q apooq nheq tữh parnơi.
  Án acuac máh ranáq lôih tâng tacong cứq;
   ngkíq, cứq cỡt ieuq ot, cỗ tian ŏ́c lôih ki ntâng luat ngư.
  Yiang Sursĩ khoiq chiau cứq pỡ máh cũai par‑ũal,
   cớp cứq tỡ rơi táng chíl noâng alới.

  15“Ncháu cacháng ayê máh tahan cứq ca rêng lứq,
   chơ án dững poâl tahan toâq cachĩt táh nheq máh samiang póng cứq.
  Án tĩn sapiar máh cũai proai cứq cỡt samoât noau tĩn palâi nho tâng ntốq pát nho.

  16“Cỗ ngkíq sarliang moat cứq ta‑áh.
   Tỡ bữn noau têq aliam, tỡ la táq yỗn mứt pahỡm cứq cỡt clŏ́q.
  Cũai par‑ũal khoiq riap cứq, cớp máh cũai proai la cứq tỡ bữn bữn noâng.

  17“Cứq sacỡ atĩ cucốh cucũoi sễq noau rachuai,
   ma tỡ bữn noau ễ rachuai cứq.
  Yiang Sursĩ arô máh cũai par‑ũal yỗn toâq chíl cứq cu angia;
   tỗp alới táq chóq cứq ĩn crơng nhơp nhuo lứq.

  18“Ma Yiang Sursĩ táq tanoang lứq chóq cứq, la cỗ cứq tỡ bữn trĩh án.
  Ơ máh cũai proai cu ntốq ơi! Cóq anhia tamứng cứq!
   Nhêng chu cứq chĩuq ŏ́c a‑ĩ nâi.
  Máh tatoam cớp cumũr cứq
   khoiq noau cỗp dững chu cruang canŏ́h.

  19“Cứq arô yớu ca ratoi lứq cớp cứq, ma alới tỡ ễq chuai cứq noâng.
  Máh cũai tễng rit sang cớp máh cũai ayông khoiq cuchĩt nheq tâng máh rana vil,
   bo alới pỡq chuaq cha dŏq chứm siem dỡi tamoong alới.

  20“Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia nhêng chu cứq nứng!
   Mứt pahỡm cứq sâng túh arức cớp a‑ĩ yarĩaq lứq!
  Mứt pahỡm cứq sâng a‑ĩ la cỗ cứq bữn lôih sa‑ữi.
  Bữn cũai cachĩt máh cũai canŏ́h tâng máh rana;
   cớp tâng clống dống bữn moang cũai cuchĩt.

  21“Sễq anhia tamứng sưong santoiq cứq cuclỗiq cucling, yuaq ŏ́q cũai aliam!
   Máh cũai par‑ũal ỡn apũol cỗ anhia atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ cứq.
  Sễq anhia dững atoâq máh tangái anhia khoiq atỡng dŏq,
   cớp sễq anhia yỗn máh cũai par‑ũal ramóh túh coat machớng cứq tê.

  22“Sễq anhia nhêng chu máh ranáq sâuq alới khoiq táq.
   Cớp sễq anhia yỗn alới bữn roap tôt samoât anhia khoiq táq chóq cứq chơ,
   cỗ tian máh ranáq lôih cứq khoiq táq.
  Cứq sâng ieuq tuar lứq, cớp cứq cuclỗiq cucling cỗ sâng a‑ĩ a‑ỗiq lứq.”