2

  1Ôi, vì đâu Chúa nổi giận lôi đình,
   Làm Thiếu Nữ Si-ôn tối mày tối mặt!
  Từ trời cao Ngài quăng
   Sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên xuống đất.
  Ngài chẳng màng nhớ đến bệ chân Ngài
   Trong ngày Ngài nổi cơn thịnh nộ.
  2Chúa hủy diệt không chút xót thương,
   Mọi đồng cỏ cư dân nhà Gia-cốp.
  Với lòng giận dữ, Ngài phá tan
   Các đồn lũy của nàng Thiếu Nữ Giu-đa.
  Ngài hạ xuống sát đất, Ngài lăng nhục
   Cả vương quốc lẫn vua chúa.
  3Trong cơn lửa giận, Ngài bẻ gẫy
   Tất cả mọi sừng, sức mạnh của Y-sơ-ra-ên.
  Ngài rút tay hữu lại,
   Cho quân thù xông tới.
  Trong vòng Gia-cốp, Ngài đốt cháy lên một ngọn lửa hừng,
   Thiêu nuốt mọi vật chung quanh.
  4Ngài giương cung lên như người cừu địch,
   Tay hữu giơ ra trong tư thế sẵn sàng.
  Không khác kẻ thù, Ngài cho sát hại
   Các trang tuấn kiệt đáng chiêm ngưỡng.
  Ngài trút cơn giận như trút lửa,
   Xuống trại quân Thiếu Nữ Si-ôn.
  5Chúa trở thành thù nghịch,
   Ngài hủy diệt Y-sơ-ra-ên.
  Ngài hủy diệt các thành trì, dinh thự,
   Ngài phá đổ các đồn lũy, tháp canh.
  Ngài gia tăng trong cả xứ Giu-đa
   Cảnh khóc than và tang tóc thương đau.
  6Ngài hủy phá cả lều lẫn vườn,
   Ngài triệt hạ cả nhà hội họp.
  Tại Si-ôn, CHÚA làm cho quên ngày Sa-bát
   Lẫn ngày lễ hội.
  Trong cơn phẫn nộ, Ngài loại bỏ
   Cả vua lẫn thầy tế lễ.
  7Chúa từ khước bàn thờ Ngài,
   Khinh dể luôn đền thánh.
  Ngài phó vào tay kẻ thù
   Các thành trì, dinh thự.
  Chúng hò hét trong nhà của CHÚA
   Như trong ngày lễ hội mừng vui.
  8CHÚA quyết định phá đổ
   Các thành trì bao bọc Thiếu Nữ Si-ôn.
  Ngài giăng dây đo thành,
   Ngài hủy diệt không chút nương tay.
  Ngài khiến cho cả thành trong, lũy ngoài than khóc,
   Cả hai cùng ảm đạm thê lương.
  9Cổng thành lún sâu xuống đất,
   Ngài phá tung, Ngài đập nát then cài.
  Vua và các thủ lĩnh bị đày đi biệt xứ,
   Luật pháp cũng chẳng còn.
  Ngay cả các tiên tri
   Cũng không được CHÚA cho khải tượng.
  10Các trưởng lão của Thiếu Nữ Si-ôn
   Im lặng ngồi trên mặt đất.
  Họ rải bụi lên đầu,
   Quanh mình họ quấn áo tang sô.
  Các cô gái đồng trinh thành Giê-ru-sa-lem,
   Cúi đầu sát đất.
  11Mắt tôi hao mòn vì suối lệ,
   Lòng dạ tôi rối loạn.
  Tâm can tôi tuôn tràn mặt đất,
   Vì con gái dân tôi bị hủy diệt,
  Vì trẻ em và trẻ sơ sinh
   Ngất đi giữa đường phố, quảng trường.
  12Chúng không ngừng hỏi mẹ:
   “Thức ăn đâu? Thức uống ở đâu?”
  Giữa lúc chúng ngất đi như người bị thương
   Ngoài đường phố,
  Trong khi chúng trút hơi tàn
   Trong vòng tay người mẹ thân yêu.
  13Ta có chứng cớ gì nói với ngươi?
   Ta ví ngươi với ai,
   Hỡi Giê-ru-sa-lem?
  Ta so sánh ngươi với ai,
   Để có thể an ủi ngươi,
   Hỡi Si-ôn?
  Vì sự đổ nát ngươi nặng nề như sự thất bại của biển cả,
   Ai có thể chữa lành ngươi?
  14Các tiên tri ngươi đã xem cho ngươi
   Những sự hiện thấy giả dối và lừa đảo.
  Họ không vạch trần tội lỗi ngươi
   Để phục hồi vận mạng ngươi.
  Nhưng họ lại xem cho ngươi
   Những sự hiện thấy giả dối và gạt gẫm.
  15Những kẻ qua lại trên đường cái
   Phủi tay chế nhạo ngươi.
  Chúng xuýt xoa, lắc đầu,
   Nhạo báng Giê-ru-sa-lem;
  “Có phải đây là thành phố mà người ta gọi là:
   ‘Đẹp đẽ trọn vẹn,
   Niềm vui của cả thế giới’ không?”
  16Mọi kẻ thù địch ngươi
   Hả toác miệng chọc ngươi.
  Chúng xuýt xoa, nghiến răng
   Chúng thét lên: “Chúng ta đã hủy diệt nó!
  A! Đây chính là ngày chúng ta trông đợi!
   Chúng ta đã đạt tới đích! Chúng ta đã thấy tận mắt!”
  17CHÚA đã thi hành điều Ngài dự định.
   Ngài đã thực hiện lời Ngài cảnh cáo.
   Như Ngài đã truyền dạy từ những ngày xa xưa,
  Ngài phá đổ, chẳng xót thương.
   Ngài khiến kẻ thù vui mừng vì cớ ngươi.
   Ngài nâng cao sừng kẻ địch ngươi.
  18Hãy dốc lòng
   Kêu cầu với Chúa,
  Hỡi Si-ôn có tường thành vây quanh!
   Hãy để giọt lệ ngươi trào tuôn như thác nước,
   Ngày và đêm!
  Ngươi chớ nghỉ yên!
   Con ngươi của mắt ngươi chớ nín lặng!
  19Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối,
   Vào mỗi đầu canh!
  Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước,
   Trước sự hiện diện của Chúa!
  Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài
   Vì sự sống của con cái ngươi!
  Chúng ngất đi vì đói
   Ở mọi góc đường.
  20Hỡi CHÚA, xin đoái xem
   Ngài trừng phạt ai nặng nề dường nầy!
  Lẽ nào đàn bà phải ăn thịt bông trái của dạ mình?
   Ăn thịt con cái mà họ nâng niu?
  Lẽ nào thầy tế lễ và nhà tiên tri phải chịu sát hại ngay trong đền thờ Chúa?
  21Trẻ và già
   Nằm la liệt trên mặt đất, ngoài đường phố.
  Con trai và con gái tôi
   Ngã gục dưới lưỡi gươm.
  Ngài sát hại trong ngày Ngài nổi giận.
   Ngài tàn sát, chẳng xót thương.
  22Ngài nhóm họp như trong ngày lễ trọng thể,
   Những kẻ chung quanh làm tôi khiếp sợ.
  Và trong ngày CHÚA nổi giận,
   Không ai thoát khỏi hoặc sống sót.
  Những kẻ tôi nâng niu và nuôi nấng,
   Kẻ thù địch tiêu nuốt hết!