10

Y-Tôla Jêh Ri Y-Jasir Phat Dôih Phung Israel

1Pakơi jêh Y-Abimêlek, Y-Tôla kon buklâu Y-Pua, sau Y-Dô dô, du huê noi mpôl Isakar dâk tâm rklaih phung Israel. Păng gŭ ta ƀon Samir tâm bri dor kalơ Êphraim, 2ƀư kôranh phat dôih tâm phung Israel bar jê̆t ma pe năm; jêh nây khĭt bu tâp păng ta ƀon Samir.
3Pakơi jêh păng Y-Jasir, du huê noi mpôl Galaat, dâk phat dôih phung Israel tâm bar jê̆t ma bar năm. 4Păng geh pe jê̆t nuyh kon buklâu, ncho pe jê̆t mlâm seh bri, jêh ri khân păng geh pe jê̆t rplay ƀon bu ntơ nkual Havôt-Jasir n'ho tât ma nar aơ, nkual nây gŭ tâm n'gor Galaat. 5Tơlah Y-Jasir lĕ khĭt jêh, bu tâp păng ta ƀon Kamon.

Phung Amôn Tŭn Jot Phung Israel

6Phung ƀon lan Israel plơ̆ ƀư tay nau djơh ta năp măt Yêhôva, jêh ri pah kan rhŏ ma phung brah Baal, brah Astarôt, phung brah n'gor Aram, phung brah ƀon Sidôn, phung brah n'gor Môap, phung brah phung Amôn, jêh ri phung brah phung Philistin; khân păng chalơi Yêhôva mâu hôm ôh pah kan ma Păng. 7Yêhôva ji nuih ma phung Israel; jêh ri Păng jao khân păng tâm ti phung Philistin jêh ri tâm ti phung Amôn. 8Ntơm bơh năm nây, bar ntil mpôl aơ jot plên phung Israel: đơ phung Israel gŭ kăl tê̆ dak krong Yurdan tâm n'gor Amôrit, ta n'gor Galaat, nau tŭn jot nây tâm jê̆t ma pham năm. 9Phung Amôn tâm ban đŏng rgăn kăl tê̆ dak krong gay ŭch tâm lơh đah phung Yuda, đah phung Benjamin, jêh ri đah ngih phung Êphraim, Pônây phung Israel rêh ni hâu ngăn.
10Nôk nây, phung Israel vơh vơl ma Yêhôva jêh ri lah: "Hên hŏ ƀư tih ngăn jêh đah may, yorlah hên chalơi jêh Brah Ndu hên, jêh ri pah kan rhŏ ma phung brah Baal. 11Ƀiălah Yêhôva plơ̆ lah ma phung ƀon lan Israel pô aơ: "Mâu di hĕ gâp tâm rklaih jêh khân may bơh phung Êjipt, bơh phung Amôrit, bơh phung Amôn, jêh ri bơh phung Philistin? 12Tâm ban đŏng phung Sidôn, phung Amalek, jêh ri phung Maôn tŭn jot jêh khân may; jêh ri khân may nter ma gâp, jêh ri gâp hŏ tâm rklaih jêh khân may dơi klaih bơh ti khân păng. 13Ƀiălah khân may chalơi gâp, rhŏ kan ăn ma phung brah êng. Yor nây dĭng gâp mâu hôm ŭch tâm rklaih khân may đŏng ôh. 14Hăn vơl dăn hom ma phung brah khân may hŏ săch jêh; Ăn khân păng tâm rklaih khân may dôl nau rêh ni tât ma khân may." 15Phung ƀon lan Israel lah ma Yêhôva: "Hên ƀư tih jêh; dăn Kôranh Brah ƀư hom ma hên moh may mĭn ueh; kanŏng dăn sâm rklaih hên nar aơ." 16Pônây khân păng lơi lĕ đơ phung brah bu năch bơh ta nklang khân păng, jêh ri pah kan ma Yêhôva; jêh ri Yêhôva rngot ngăn ma nau rêh ni phung Israel.
17Nôk nây, phung Amôn rgum băl, jêh ri ƀư pôih rmlak tâm n'gor Galaat. Phung Israel tâm ban đŏng rgum băl, jêh ri ƀư pôih rmlak ta Mispa. 18Phung ƀon lan jêh ri phung kôranh n'gor Galaat tâm lah ndrăng khân păng: "Mbu nơm mra dâk lor tâm lơh đah phung Amôn? Păng mra jêng kôranh ma lĕ rngôch phung gŭ tâm n'gor Galaat."