10

Tô-la

1Toâq vớt Abi-maléc cuchĩt, Tô-la con samiang Puah, châu Dô-dô, tỗp I-sacar ễn toâq rachuai tỗp I-sarel. Án ỡt tâng vil Samir tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im. 2Án cỡt sốt tỗp I-sarel bar chít la pái cumo; vớt ki án cuchĩt, cớp noau tứp án pỡ vil Samir.

Yai

3Vớt Tô-la cuchĩt, Yai tễ cruang Ki-liat ễn cỡt sốt cũai I-sarel bar chít la bar cumo. 4Án bữn con samiang pái chít náq dốq ỡt aséh dễn pái chít lám. Tỗp alới cỡt sốt tâng pái chít vil tâng cruang Ki-liat. Toau tangái nâi bữn cũai noâng dŏq máh vil ki la vil Yai. 5Toâq Yai cuchĩt, noau tứp án pỡ vil Camôn.

Yêp-thê

6Muoi trỗ ễn cũai I-sarel táq lôih chóq Yiang Sursĩ alới na cucốh sang máh yiang Ba-al cớp At-taret, cớp yiang tỗp Si-ri, Sadôn, Mô-ap, Amôn, cớp Phi-li-tin. Tỗp alới calỡih táh Yiang Sursĩ, cớp tỡ ễq sang noâng án. 7Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ cutâu mứt chóq cũai I-sarel. Chơ án yỗn tỗp Phi-li-tin cớp tỗp Amôn bữn chíl riap alới. 8Muoi chít tacual cumo cũai Amô-rit padâm cũai I-sarel ỡt tâng cutễq tỗp alới ndỡm, yáng angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan tâng cruang Ki-liat. 9Cớp tỗp Amôn clong crỗng Yôr-dan pỡq chíl máh tỗp Yuda, Ben-yamin, cớp Ep-ra-im. Yuaq ngkíq, cũai I-sarel ma ramóh túh coat lứq.
10Chơ tỗp I-sarel arô sễq Yiang Sursĩ chuai; alới pai neq: “Nheq tữh tỗp hếq khoiq táq lôih chóq Ncháu chơ. Tỗp hếq khoiq nguai tễ Yiang Sursĩ, la Yiang hếq, chơ pỡq cucốh sang máh yiang Ba-al.”
11Yiang Sursĩ ta‑ỡi tỗp I-sarel neq: “Cứq khoiq chuai tỗp anhia yỗn vớt tễ talang atĩ máh tỗp neq: Ê-yip-tô, Amô-rit, Amôn, Phi-li-tin, 12Sadôn, A-maléc, cớp Ma-ôn, la cỗ anhia arô cứq yỗn toâq chuai bo alới padâm anhia. 13Ma tỗp anhia noâng nguai tễ cứq, cớp pỡq cucốh sang máh yiang canŏ́h. Ngkíq cứq tỡ ễq chuai noâng tỗp anhia. 14Toâq anhia ramóh túh coat, cóq anhia arô sễq tễ yiang anhia rưoh ki ễn; yỗn yiang ki toâq chuai tỗp anhia yỗn vớt tễ túh coat.”
15Ma cũai I-sarel rasễq níc tễ Yiang Sursĩ neq: “Nheq tữh hếq khoiq táq lôih chóq anhia chơ; sễq anhia táq chóq tỗp hếq puai pahỡm anhia sâng yoc. Ma sễq anhia chuai tỗp hếq bữn vớt tâng tangái nâi, la péq toâp!”
16Yuaq ngkíq, nheq tữh alới cachian táh máh yiang canŏ́h, tỡ ễq sang noâng. Chơ alới píh loah sang toam Yiang Sursĩ. Ngkíq Yiang Sursĩ sâng túh lứq tâng mứt, cỗ án hữm ŏ́c túh coat tỗp alới.
17Chơ tahan tỗp Amôn thrũan ễ loŏh chíl; alới pỡq ayứng dỗn pỡ cruang Ki-liat. Ma tỗp I-sarel rôm parnơi pỡ vil Mit-ba, cruang Ki-liat. 18Tâng ntốq ki máh cũai sốt tễ dũ tỗp I-sarel manoaq blớh manoaq neq: “Cũai aléq ayông tỗp hái mut chíl tỗp Amôn, cũai ki têq cỡt sốt dũ náq cũai tâng cruang Ki-liat nâi.”