11

Giép-thê

1,2Bấy giờ có Giép-thê nổi danh là một chiến sĩ anh dũng, nhưng mẹ ông là một gái điếm. Cha ông là Ga-la-át có những người con với vợ chính; và khi những người này lớn lên, liền đuổi Giép-thê đi. Họ nói: "Anh không được chia tài sản của cha để lại, vì anh là con của bà khác." 3Vì vậy, Giép-thê phải lánh xa anh em, đến ở trong đất Tóp. Một số lãng tử kết hợp lại, theo ông.
4,5Vào thời chiến tranh giữa Am-môn và Y-sơ-ra-ên, các nhà lãnh đạo xứ Ga-la-át đến Tóp để mời Giép-thê về. 6Họ đề nghị: "Xin ông làm lãnh tụ chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống người Am-môn." 7Nhưng Giép-thê đáp: "Các ông ghét tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Nay gặp khó khăn, còn tìm tôi làm gì?" 8Họ nói: "Chính vì thế chúng tôi mới đến với ông. Nếu ông cùng chúng tôi đánh quân Am-môn, ông sẽ làm lãnh tụ người Ga-la-át." 9Giép-thê hỏi lại cho chắc: "Nếu tôi về Ga-la-át đánh quân Am-môn, và nếu Chúa cho tôi thắng, tôi sẽ làm lãnh tụ?" 10Các nhà lãnh đạo Ga-la-át thề: "Có Chúa chứng giám. Chúng tôi xin giữ đúng lời ông vừa nói."
11Vậy Giép-thê về với họ. Nhân dân Ga-la-át tôn ông làm lãnh tụ, thống lĩnh lực lượng kháng chiến. Tại Mích-ba, Giép-thê lặp lại những lời ông giao kết với các nhà lãnh đạo Ga-la-át trước mặt Chúa.
12Giép-thê sai sứ đi chất vấn vua Am-môn: "Tại sao Am-môn gây chiến với Y-sơ-ra-ên?" 13Vua Am-môn đáp: "Vì Y-sơ-ra-ên chiếm đất của Am-môn. Lúc Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, lãnh thổ chúng tôi rộng lớn, biên giới đến tận các sông Ạt-nôn, Gia-bốc và Giô-đan. Bây giờ xin trả đất lại cho chúng tôi trong tinh thần hòa hiếu."
14,15Giép-thê lại sai sứ nói với vua Am-môn "Y-sơ-ra-ên không cướp đất của Mô-áp và Am-môn. 16Nhưng, sau khi ra khỏi Ai-cập, người Y-sơ-ra-ên băng sa mạc, qua Biển Đỏ và đến Ca-đe. 17Tại Ca-đe, Y-sơ-ra-ên sai sứ xin vua Ê-đôm cho phép họ đi băng qua đất vua này, nhưng bị từ chối. Họ lại xin vua Mô-áp cũng không được, nên Y-sơ-ra-ên phải ở lại Ca-đe. 18Về sau, họ đi vòng đất Ê-đôm và Mô-áp, trong sa mạc, đến cạnh biên giới phía đông đất Mô-áp, bên sông Ạt-nôn. Nhưng họ không hề dẫm chân vào đất Mô-áp (vì sông Ạt-nôn là biên giới). 19Lúc ấy Y-sơ-ra-ên sai sứ đến Hết-bôn xin Si-hôn, vua A-mo, cho họ đi băng qua đất vua này. 20Chẳng những không cho, vì không tin Y-sơ-ra-ên, Si-hôn còn thu thập toàn lực tại Gia-hát, đánh Y-sơ-ra-ên. 21,22Nhưng Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên là Chúa Hằng Hữu cho họ thắng Si-hôn, và chiếm đất đai A-mo, từ Ạt-nôn đến Gia-bốc và từ sa mạc đến Giô-đan. 23Thế thì, khi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên truất hữu người A-mo, lấy đất cho Y-sơ-ra-ên, thử hỏi ở trường hợp này, vua có nhận đất không? 24Vua có từ chối những gì thần Kê-mốt cho vua không? Cũng thế, chúng tôi nhận tất cả đất Chúa Hằng Hữu cho chúng tôi. 25Ngoài ra, vua có hơn gì Ba-lác (con Xếp-bô), vua Mô-áp không? Vua ấy đâu có dám tranh chấp, chiến đấu với Y-sơ-ra-ên? 26Hơn nữa, Y-sơ-ra-ên đã định cư trong vùng này (từ Hết-bôn cho đến A-rô-e và dọc sông Ạt-nôn) suốt ba trăm năm nay, tại sao đợi đến bây giờ vua mới đòi đất? 27Tóm lại, tôi chẳng có lỗi gì với vua cả. Nhưng vua lại làm điều quấy, gây chiến với chúng tôi. Xin Chúa Hằng Hữu, vị Thẩm Phán Chí cao xét xử vụ này giữa Y-sơ-ra-ên và Am-môn." 28Nhưng, những lời phải trái của Giép-thê không lọt vào tai vua Am-môn.
29Thần của Chúa Hằng Hữu ngự trên Giép-thê. Ông kéo quân qua suốt đất Ga-la-át và Ma-na-se, vượt thành Mích-ba ở Ga-la-át, đến tấn công người Am-môn. 30Giép-thê khấn nguyện với Chúa Hằng Hữu "Nếu Chúa cho tôi chiến thắng quân Am-môn, 31lúc trở về, tôi sẽ dâng làm lễ thiêu cho Chúa bất kỳ người hay vật nào từ trong nhà ra đón tôi trước tiên." 32Khi Giép-thê tấn công quân Am-môn, Chúa cho ông chiến thắng. 33Ông giết vô số địch, từ A-rô-e đến Mi-nít (trong hai mươi thành) và cho đến tận A-bên Kê-a-mim. Vậy, Am-môn bị Y-sơ-ra-ên chinh phục.
34Khi Giép-thê về nhà ở Mích-ba, con gái ông chạy ra đón, vừa đánh trống con, vừa nhảy múa. Cô là người con duy nhất của ông. 35Khi thấy con, Giép-thê xé áo mình đang mặc, than thở: "Con ơi, con làm cho cha đau xót cùng tột! Con đặt cha trong tình trạng khó xử quá chừng! Vì cha đã có lời thề nguyện với Chúa Hằng Hữu không đổi lại được." 36Cô nói: "Thưa cha, xin cha cứ làm theo lời thề nguyện, vì Chúa Hằng Hữu đã báo thù quân Am-môn cho ta. 37Nhưng xin cha cho con hai tháng, để con cùng các bạn lên miền đồi núi, khóc than cho thân phận trinh nữ của con." 38Giép-thê đồng ý: "Được, con cứ đi." Và như vậy, cô và các bạn gái mình than khóc suốt hai tháng trời trên các đồi núi. 39,40Sau hai tháng, cô trở về gặp cha. Ông thực hiện lời mình đã thề nguyện. Như thế, cô trinh trắng suốt đời. Và từ đấy, hằng năm các thiếu nữ Y-sơ-ra-ên có tục lệ đi khóc than con gái Giép-thê trong bốn ngày.