14

Sam-sôn Yoc Ễ Bữn Cumũr Tỗp Tim-nah

1Bữn muoi tangái Sam-sôn pỡq chu vil Tim-nah. Tâng vil nâi án hữm muoi noaq cumũr tỗp Phi-li-tin rapĩeiq tâng mứt pahỡm án. 2Toâq án chu loah pỡ dống, án atỡng mpiq mpoaq án neq: “Cứq hữm muoi noaq cumũr tỗp Phi-li-tin tâng vil Tim-nah. Cứq con yoc ễ bữn án; sễq mpiq mpoaq pỡq dŏq voan yỗn cứq.”
3Ma mpiq mpoaq án blớh neq: “Cỗ nŏ́q mới ễ ĩt cũai Phi-li-tin, cũai tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ dŏq táq lacuoi? O lứq la mới chuaq cumũr tễ tŏ́ng toiq hái bữm, tỡ la tễ máh cũai proai muoi tỗp cớp hái.”
 Ma Sam-sôn ta‑ỡi loah mpoaq án: “Ống muoi noaq án toâp cứq yoc ễ bữn. Ngkíq sễq mpoaq pỡq dŏq voan yỗn cứq.”
4Ma mpiq mpoaq Sam-sôn tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ toâp yỗn Sam-sôn táq ngkíq, cỗ Yiang Sursĩ chuaq rana ễ chíl tỗp Phi-li-tin. Bo ki cũai I-sarel ỡt tâng talang atĩ tỗp Phi-li-tin.
5Chơ Sam-sôn cớp mpiq mpoaq án pỡq chu vil Tim-nah. Bo alới pỡq pha nưong nho vil ki, Sam-sôn sâng sưong cula samín bỡiq toâr ntôm arư. 6Bo ki toâp Raviei Yiang Sursĩ yỗn Sam-sôn bữn rêng lứq; án háq cula samín toâq atĩ án toâp, machớng án háq mbễq con tê. Ma Sam-sôn tỡ bữn atỡng yỗn mpiq mpoaq án dáng.
7Toâq Sam-sôn pỡq langơp, án táq ntỡng cớp cumũr ki; chơ án yoc ễ bữn niang ki. 8Toâq ntun, tỡ bữn dũn maléq, Sam-sôn píh toâq racoâiq cớp niang ki. Ma bo án pỡq tâng rana, án veh mut nhêng sac cula samín án khoiq cachĩt; ma án sâng dớt lứq yuaq bữn sóh khĩal cớp dỡq khĩal ỡt tâng sac cula samín ki. 9Án yống sóh khĩal ntơn pỡq ntơn cha; dếh án dững yỗn mpiq mpoaq án cha tê. Mpiq mpoaq án cha dỡq khĩal, ma Sam-sôn tỡ bữn atỡng án ĩt dỡq khĩal ki tễ sac cula samín.
10Mpoaq Sam-sôn toâq pỡ dống cumũr ki, cớp Sam-sôn táq pêl cha bũi puai phễp rit ai tamái pỡ ntốq ki loâng. 11Tữ tỗp Phi-li-tin hữm án, alới ớn cũai samiang póng pái chít náq pỡq ỡt cớp án. 12Sam-sôn pai chóq tỗp alới neq: “Cứq ễ mantĩeih tỗp anhia muoi ŏ́c. Khân tỗp anhia têq tát tâng tapul tangái bo hái noâng cha bũi nâi, cứq lứq yỗn anhia bữn pái chít ploah aroâiq busín o cớp pái chít ploah tampâc nêuq lứq. 13Ma khân anhia tỡ dáng ta‑ỡi, cóq anhia yỗn cứq pái chít ploah aroâiq busín o cớp pái chít ploah tampâc nêuq lứq.”
 Chơ tỗp alới pai chóq án neq: “Âu, mới mantĩeih yỗn hếq!”
14Sam-sôn pai neq: “Bữn crơng cha loŏh tễ tỗ án ca cha; bữn crơng ngiam loŏh tễ tỗ án ca bán rêng lứq.”
 Tâng pái tangái tỗp alới noâng tỡ yũah sapúh tễ ngê mantĩeih ki.
15Tữ toâq tangái pỗn, tỗp alới pai chóq lacuoi Sam-sôn neq: “Sễq mới blớh cayac mới chuai nứng; ŏ́c án mantĩeih yỗn tỗp hếq la ntrớu. Khân mới tỡ bữn blớh án, tỗp hếq ễ bốh mumoong dống sũ mpoaq mới, cớp mới hỡ. Anhia bar náq mơi hếq toâq, la cỗ anhia ễ pũr báng ngê crơng hếq, ma nŏ́q?”
16Ngkíq lacuoi Sam-sôn pỡq ramóh cayac án, dếh nhiam cớp pai neq: “Mới tỡ bữn ayooq cứq! Mới kêt cứq! Mới mantĩeih máh yớu cứq, ma mới tỡ bữn atỡng ŏ́c lứq yỗn cứq dáng.”
 Sam-sôn pai chóq lacuoi án neq: “Tỡ cỡn ống mới sâng tỡ bữn dáng ŏ́c ki, ma dếh mpiq mpoaq cứq la tỡ bữn dáng tê. Cỗ nŏ́q cóq atỡng yỗn mới dáng?”
17Nheq tapul tangái cha bũi ki, lacuoi Sam-sôn nhiam níc. Ma catâm tangái tapul, Sam-sôn atỡng ŏ́c ki yỗn lacuoi án dáng, cỗ lacuoi án blớh nhễt-panhễt níc. Chơ lacuoi án pỡq atỡng ŏ́c ki yỗn tỗp Phi-li-tin dáng. 18Ngkíq, tâng tangái tapul nhũang Sam-sôn ễ mut bếq, máh tỗp samiang tâng vil toâq atỡng Sam-sôn neq: “Tỡ bữn ntrớu ngiam clữi tễ dỡq khĩal, cớp tỡ bữn ntrớu rêng hỡn tễ cula samín.”
 Sam-sôn ta‑ỡi loah neq: “Khân tỗp anhia tỡ bữn ĩt ntroŏq cán cứq cái nia chuai, anhia tỡ bữn sapúh mŏ tễ ŏ́c cứq mantĩeih.”
19Bo ki toâp Raviei Yiang Sursĩ táq yỗn Sam-sôn bữn rêng lứq. Ngkíq án sễng pỡ vil At-calon cớp cachĩt táh pái chít náq samiang póng, cớp ĩt máh tampâc o lứq tễ tỗ alới. Chơ án yỗn pỡ máh cũai ca dáng tễ ŏ́c án mantĩeih. Moâm ki án píh chu pỡ dống mpoaq án; ma án sâng ũan lứq tâng mứt tễ máh ranáq khoiq cỡt.
20Ma ntun ki bữn yacũn Sam-sôn chiau lacuoi Sam-sôn yỗn cỡt lacuoi samiang ca cỡt yớu ai tamái chuai Sam-sôn bo racoâiq.