15

Nau Kan Toyh Y-Samsôn Ƀư Djơh Phung Philistin Păng Jêng Kôranh Phat Dôih Phung Israel

1Jŏ djê̆ ta nây, di yan rek ba ƀlê (ba răch), Y-Samsôn hăn tâm khâl đah ur păng, djôt leo ăn ôbăl du mlâm be kon, jêh ri lah pôaơ: "Gâp ŭch hăn tât gay gŭ ndrel ma ur gâp tâm jrô bêch." Ƀiălah mbơ̆ bu ur nây mâu ăn ôh păng lăp. 2Mbơ̆ bu ur nây lah: "Gâp ntôn lah may tâm rmot ngăn ma ôbăl; pôri gâp ăn ôbăl ma băl may. Oh bu ur păng mâu hĕ ueh lơn ma păng? Gâp dăn ma may sŏk păng." 3Y-Samsôn lah ma khân păng: "Tơlah tơ̆ aơ gâp ƀư djơh ma phung Philistin, pôri gâp tâm ban đŏng mâu geh dôih ôh.
4Pônây, Y-Samsôn hăn nhŭp pe rhiăng mlâm mpik, jêh ri sŏk đŏng ŭnh chai. Păng sŏk kât rdjŭm chiăng ndrel bar mlâm jêh ri kât ŭnh chai ta vah vang chiăng bar mlâm mpik. 5Tơlah păng mpoh jêh ŭnh chai, păng mƀơk phung mpik lăp tâm mir ba ƀlê (ba răch) phung Philistin, jêh ri ŭnh sa nchăp ba ƀlê jêh ba ƀlê ê hŏ rek, jêh nây nđâp ma n'gar play kriăk ƀâu jêh ri play ôlivơ đŏng. 6Phung Philistin lah: "Mbu nơm ƀư nau aơ?" Bu lah: "Y-Samsôn ro yơh, klay du huê buklâu ƀon Timna, yorlah păng sŏk ur ôbăl ăn ma băl ôbăl." Pôri phung Philistin văch tât jêh ri su bu ur nây nđâp ma mbơ̆ păng ma ŭnh. 7Y-Samsôn lah ma khân păng: "Tơlah nau aơ jêng nau khân may ƀư, gâp ton sơm gâp mra har plơng ma khân may jêh nau nây mơ gâp gŭ mpăn." 8Păng dong khân păng ta tơm blu jêh ri ta gang bŭt jêh nây nkhĭt âk. Jêh ri păng trŭnh hăn gŭ tâm trôm lŭ ta ƀon Êtan.

Y-Samsôn Dơi Đah Phung Philistin Ta Nkual Lêhi

9Phung Philistin hăn hao ƀư pôih rmlak tâm n'gor Yuda, dăp tahan ta nkual Lêhi. 10Phung buklâu Yuda lah: "Mâm ƀư khân may văch tâm lơh đah hên?" Khân păng plơ̆ lah: "Hên văch gay ŭch chăp Y-Samsôn gay ƀư ma păng nâm bu păng hŏ ƀư ma hên." 11Pônây pe rbăn phung buklâu Yuda trŭnh hăn ma trôm lŭ ƀon Êtam jêh ri lah ma Y-Samsôn: "May mâu hŏ gĭt ma phung Philistin jêng Kôranh chiă uănh he? Pônây, moh dĭng may ƀư nau nây ma hên? Păng plơ̆ lah ma khân ôbăl: "Nâm bu khân păng ƀư jêh ma gâp, pônây đŏng gâp ƀư ma khân păng" 12Khân ôbăl lah ma păng: "Hên văch gay ŭch chăp may, pônây hên dơi jao may tâm ti phung Philistin." Y-Samsôn lah ma khân păng: "Ăn khân may ton sơm hom ma gâp ma khân may nơm mâu mra nkhĭt ôh gâp." 13Khân păng plơ̆ lah ma păng: "Mâu ôh, hên kanŏng ŭch chăp may jêh ri jao may tâm ti khân păng. Hên mâu mra nkhĭt ôh may." Pônây, khân ôbăl chăp păng ma rse ndrăn bu vah mhe, jêh ri leo păng du luh bơh trôm lŭ.
14Tơlah păng tât ta nkual Lêhi phung Philistin văch troh gay ŭch tâm mâp đah Y-Samsôn; jêh ri Huêng Brah Yêhôva văch gŭ ndrel ma păng ma nau brah. Rse bu kât ta ti păng jêng nâm bu rse rôt ŭnh sa, jêh ri rse nây tăch bơh ti păng. 15Păng saơ nting kang seh bri mhe khĭt. Păng yơr ti kuơi sŏk ndơ nây, jêh ri ma ndơ nây păng nkhĭt du rbăn nuyh phung Philistin. 16Jêh ri Y-Samsôn lah:
 "Ma du mlâm nting kang seh bri
 bunuyh khĭt kŏ tât âk bun mbŭch;
 ma du mlâm nting kang seh bri
 gâp hŏ nkhĭt jêh du rbăn bunuyh."
17Lôch jêh păng ngơi pônây, păng mƀăr lơi nting kang seh bri, jêh ri bu ntơ ntŭk nây Ramat-Lêhi.
18Păng ji hir dak hâu ngăn, jêh ri păng kuăl Yêhôva jêh ri lah: "May hŏ ăn nau tâm rklaih toyh aơ ma ti oh mon may, jêh ri aƀaơ mâm gâp mra khĭt nơih ma nau ji hir, jêh ri tŭp đŏng hĕ tâm ti phung mâu geh koh ntâu? 19Brah Ndu ăn lŭ đang êng ta nkual Lêhi, jêh ri luh dak tă bơh lŭ nây. Jêh păng nhêt, păng plơ̆ sĭt suan han n'hâm. Yor nây bu ntơ ma ntŭk nây Ên-Hakôr; ntŭk nây ta nkual Lêhi hôm e tât ma nar aơ. 20Păng phat dôih phung Israel tâm rnôk phung Philistin tâm bar jê̆t năm.