15

Sam-sôn tấn công

1Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa, Sam-sôn đi thăm vợ có đem theo một con dê con để làm quà. Khi ông định vào phòng gặp vợ, cha nàng không cho phép và 2bảo: "Tôi tưởng anh ghét nó lắm, nên gả nó cho bạn anh rồi. Em gái nó còn đẹp hơn nó nữa, sao không cưới em thế cho chị?" 3Sam-sôn đe dọa những người Phi-li-tin ở đó: "Lần này ta ra tay, đừng trách nhé!"
4Ông đi bắt ba trăm con chồn, buộc đuôi của từng cặp lại với nhau và buộc một bó đuốc giữa hai đuôi chồn. 5Ông đốt đuốc, thả chồn vào đồng ruộng người Phi-li-tin. Lửa thiêu hủy hết lúa đã bó, lúa chưa gặt và cây ô liu của họ.
6Người Phi-li-tin hỏi nhau: "Ai là thủ phạm?" Có người đáp: "Sam-sôn, con rể của một người Thim-na, vì người này đem vợ Sam-sôn gả cho bạn hắn." Một số người Phi-li-tin kéo đến bắt vợ Sam-sôn và cha nàng đem thiêu sống.
7Hay được chuyện này, Sam-sôn thề: "Ta quyết không nghỉ tay cho đến khi nào báo thù xong." 8Sam-sôn ra tay đánh giết một trận tơi bời, rồi vào sống trong một hang đá tại Ê-tam.
9Quân Phi-li-tin kéo đến đóng trong địa phận Giu-đa, tràn ra đến Lê-hi. 10Người Giu-đa thắc mắc:"Tại sao các ông đến đây?" Người Phi-li-tin đáp:"Chúng tôi tìm bắt Sam-sôn để báo thù những điều hắn đã làm cho chúng tôi." 11Ba ngàn người Giu-đa kéo nhau đến hang đá Ê-tam, tra hỏi Sam-sôn: "Ông không biết người Phi-li-tin đang cai trị chúng ta sao? Ông còn hành động thế nào để chúng tôi phải liên lụy?" Sam-sôn giải thích: "Tôi chỉ báo trả những điều họ làm cho tôi." 12,13Họ nói trắng ra:"Chúng tôi đến để bắt ông trói lại, giải nạp cho người Phi-li-tin." Sam-sôn đặt điều kiện:"Nhưng các ông phải thề sẽ không giết tôi." Họ hứa: "Được, chúng tôi chỉ trói ông lại, đem nạp cho họ chứ không giết ông đâu." Vậy, họ lấy hai sợi dây thừng còn mới trói Sam-sôn và dẫn ông ra khỏi hang đá.
14Khi họ dẫn ông về đến Lê-hi, người Phi-li-tin nghe tin reo hò mừng rỡ, nhưng Thần Linh của Chúa giáng trên Sam-sôn mạnh phi thường, dây thừng trói tay ông đứt ra như một sợi chỉ gai gặp lửa. 15Thấy một cái xương hàm lừa, ông nhặt lên làm khí giới đánh chết một ngàn người Phi-li-tin. 16Xong, ông nói: "Với một cái hàm lừa, ta giết thây chất thành đống, với một cái hàm lừa, ta giết cả ngàn người." 17Nói xong, ông ném cái hàm lừa đi. Từ đấy, nơi này được gọi là 'Đồi hàm lừa.'
18Nhưng ông cảm thấy khát nước quá chừng, nên cầu với Chúa: "Chúa vừa dùng con giải thoát dân Ngài, nay đầy tớ Chúa phải chết khát và rơi vào tay quân thù ngoại đạo này sao?" 19Chúa làm nẻ một cái bông ở Lê-hi, nước ngọt chảy ra. Sam-sôn uống và tinh thần phục hồi, phấn chấn. Và như thế, tại Lê-hi, Sam-sôn gọi suối ấy là 'Suối nước của người cầu nguyện.' Người ta vẫn dùng tên ấy cho đến ngày nay.
20Sam-sôn làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên suốt hai mươi năm, trong thời thế lực Phi-li-tin cường thịnh.