15

1Dũn tangái chơ, toâq catữ sot saro mi, Sam-sôn pỡq clơ lacuoi án cớp dững muoi lám mbễq con yỗn lacuoi án. Sam-sôn pai chóq yacũn án neq: “Hếq ễ mut chu clống lacuoi hếq bếq.”
 Ma yacũn án tỡ yỗn Sam-sôn mut.
2Yacũn án pai neq: “Hếq chanchớm anhia kêt con hếq; ngkíq hếq khoiq chiau án yỗn yớu anhia ễn. Khân ngkíq, anhia ĩt a‑ễm án ễn, yuaq thán riang án o hỡn tễ ỡi.”
3Sam-sôn pai chóq yacũn án neq: “Trỗ nâi, khân hếq táq ntrớu chóq tỗp Phi-li-tin, ki chỗi pai lôih hếq.”
4Chơ án pỡq cỗp sacŏ́ng pái culám lám, cớp chŏ́q soi amóh parnơi cỡt cáp. Moâm ki án boq aroam, chơ chŏ́q tâng soi sacŏ́ng ki dũ cáp. 5Chơ án tacât máh aroam ki, cớp án acláh sacŏ́ng yỗn lúh amut chu ntốq saro mi tỗp Phi-li-tin. Ngkíq tỡ bữn cat ống saro mi khoiq roaiq, ma cat dếh saro tỡ yũah roaiq hỡ, dếh nưong nho, nưong o‑li‑vê la cat tê. 6Tỗp Phi-li-tin blớh sarboi tễ ranáq nâi neq: “Noau táq ranáq nâi?”
 Chơ alới bữn dáng Sam-sôn táq, la cỗ tian yacũn án tễ tỗp Tim-nah khoiq chiau lacuoi án yỗn yớu án. Ngkíq tỗp alới pỡq bốh mansễm ki mumoong dếh dống sũ mpoaq án hỡ.
7Sam-sôn pai chóq tỗp alới neq: “Cỗ anhia táq nneq, cứq thễ dũan samoât samơi lứq, cứq tỡ bữn tangứt khân cứq tỡ bữn carláh dỡq chóq anhia.”
8Án tráh tỗp Phi-li-tin, cachĩt sa‑ữi lứq. Chơ án tooq pỡ cưp tâng crang cóh E-tam.

Sam-sôn Chíl Riap Tỗp Phi-li-tin

9Tỗp Phi-li-tin toâq ỡt dỡ tâng cruang Yuda, chơ alới ễ mut chíl vil Lê-hi. 10Tỗp Yuda blớh alới neq: “Tỗp anhia chíl hếq táq ntrớu?”
 Tỗp Phi-li-tin ta‑ỡi: “Tỗp hếq toâq cỗ ễ cỗp Sam-sôn, ễ kháng án tâng cuaq tũ, cớp ễ táq chóq án ariang án khoiq táq chóq tỗp hếq chơ.”
11Chơ máh samiang tỗp Yuda pái ngin náq pỡq chu cưp tâng crang cóh E-tam cớp pai chóq Sam-sôn neq: “Mới khoiq dáng chơ tỗp hếq ỡt tâng talang atĩ tỗp Phi-li-tin. Ma nŏ́q mới táq chóq tỗp hếq nneq?”
 Sam-sôn ta‑ỡi: “Cứq táq chóq tỗp alới ĩn alới khoiq táq chóq cứq chơ.”
12Tỗp Yuda atỡng án neq: “Hếq toâq pỡ nâi ễ cỗp cớp chŏ́q mới, chơ asuoi mới yỗn tỗp Phi-li-tin.”
 Sam-sôn ta‑ỡi alới neq: “Cóq anhia thễ dũan nhũang voai la anhia tỡ bữn cachĩt cứq.”
13Tỗp alới parkhán neq: “Hếq tỡ bữn cachĩt mới; ma hếq cỗp mới, chơ asuoi yỗn tỗp Phi-li-tin.”
 Ngkíq alới chŏ́q Sam-sôn toâq bar ntreh panũar tamái, ríq yỗn khâm, cớp dững aloŏh án tễ cưp.
14Tữ tỗp alới toâq pỡ vil Lê-hi, cũai Phi-li-tin parlŏ́ng chu Sam-sôn, dếh triau cupo. Ma bo tỗp alới parlŏ́ng, Raviei Yiang Sursĩ yỗn Sam-sôn bữn rêng lứq. Chơ án cutũaq panũar noau chŏ́q atĩ án ta-ŏh rachũan nheq ariang priei dai rachũan. 15Sam-sôn hữm nghang tabang aséh dễn noâng tamái. Án ĩt tabang ki táq crơng choac. Chơ án cachĩt cũai Phi-li-tin muoi ngin náq. 16Ngkíq Sam-sôn ũat muoi cansái neq:

  “Na nghang tabang aséh dễn cứq cachĩt cũai muoi ngin náq.
  Na nghang tabang aséh dễn cứq táq yỗn alới cuchĩt tróh.”
17Moâm án pai ngkíq, chơ án voang nghang tabang aséh dễn. Yuaq ngkíq, noau amứh ntốq ki Ramat Lê-hi.
18Sam-sôn sâng ễ khlac dỡq; ngkíq án sễq tễ Yiang Sursĩ neq: “Anhia khoiq yỗn cứq bữn riap; ma sanua cứq cheq ễ cuchĩt khlac dỡq. Anhia ễ táq yỗn tỗp Phi-li-tin ca tỡ bữn táq rit cứt bữn cỗp cứq tỡ?”
19Chơ Yiang Sursĩ táq yỗn bữn dỡq parníq loŏh tễ muoi prúng dỡq tâng vil Lê-hi. Sam-sôn nguaiq; chơ án bữn rêng loah. Ngkíq noau amứh dỡq parníq ki En Hacô-rê. Ntốq ki bữn ramứh ki toau sanua.
20Sam-sôn cỡt cũai rasữq tỗp I-sarel bar chít cumo bo tỗp Phi-li-tin noâng ndỡm cruang cutễq alới.