2

Ranễng Yiang Sursĩ Tễ Paloŏng Pỡq Chu Vil Bô-kim

1Bữn muoi ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng loŏh tễ vil Kil-cal, chơ pỡq chu vil Bô-kim, cớp pai chóq cũai I-sarel neq: “Cứq khoiq dững aloŏh tỗp anhia tễ cruang Ê-yip-tô, cớp dững tỗp anhia pỡq chu cutễq cứq khoiq par‑ữq cớp achúc achiac anhia. Bo ki, cứq pai neq: ‘Lứq samoât, cứq tỡ bữn táh máh ŏ́c cứq khoiq par‑ữq cớp tỗp anhia. 2Ma cóq anhia chỗi táq tếc parkhán ntrớu cớp máh cũai tâng cruang cutễq nâi. Cóq anhia talốh táh nheq máh prông alới sang.’ Ma sanua tỗp anhia tỡ bữn trĩh santoiq cứq khoiq patâp; ma anhia táq mpha tễ cứq patâp. 3Yuaq ngkíq, cứq atỡng yỗn tỗp anhia dáng raloaih lứq neq: Cứq tỡ bữn tuih aloŏh noâng máh cũai tễ cutễq anhia ỡt. Ma nỡ‑ra tỗp alới lứq cỡt ariang sarlia pál tâng tỗ anhia, cớp máh yiang alới cucốh sang cỡt ariang rabang dŏq ríq anhia.”
4Moâm ranễng Yiang Sursĩ pai ngkíq, máh cũai proai I-sarel nhiam. 5Yuaq ngkíq, noau amứh ntốq ki Bô-kim. Cớp alới chiau sang charán yỗn Yiang Sursĩ tâng ntốq ki.

Yô-sũa Cuchĩt

6Chơ Yô-sũa ớn cũai proai I-sarel chu. Ngkíq dũ náq cũai miar pỡq cheng ĩt máh tâm cutễq cỡt mun án. 7Cũai I-sarel táq ranáq Yiang Sursĩ toau sốt dỡi Yô-sũa. Cớp vớt Yô-sũa cuchĩt, tỗp alới noâng táq níc ranáq Yiang Sursĩ yỗn toau sốt máh dỡi cũai arieih ca bữn hữm máh ranáq salễh Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn cũai proai I-sarel. 8Yô-sũa con samiang Nun, án la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Bo án cuchĩt, anhúq án la muoi culám muoi chít cumo. 9Noau tứp án tâng cutễq án bữm, tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im pỡ vil Tim-nat Sê-ra, ỡt coah angia pỡng cóh Ca-at. 10Toâq dũn cumo ralua casâi máh cũai muoi prôq cớp Yô-sũa khoiq cuchĩt nheq tê. Chơ toâq cũai thrap tamái ễn, tỗp alới khlĩr chíq Yiang Sursĩ, cớp alới khlĩr nheq máh ranáq án khoiq táq yỗn tỗp I-sarel.

Tỗp I-sarel Tỡ Bữn Sang Noâng Yiang Sursĩ

11Chơ máh cũai I-sarel táq ranáq lôih ntâng lứq choâng moat Yiang Sursĩ na sang cớp táq ranáq yỗn máh yiang Ba-al. 12Tỗp alới táh chíq Yiang Sursĩ, Ncháu achúc achiac alới, ca khoiq dững aloŏh tỗp alới tễ cruang Ê-yip-tô. Ma tỗp alới pỡq cucốh sang yiang canŏ́h ễn, la yiang khong cũai ỡt mpễr vil alới. Ranáq ki táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu mứt lứq chóq tỗp alới. 13Alới calỡih táh Yiang Sursĩ, chơ pỡq cucốh sang máh yiang Ba-al cớp yiang At-taret ễn. 14Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt lứq chóq tỗp I-sarel, cớp án yỗn máh cũai rapốn cớp pũr ĩt nheq mun tỗp alới. Yiang Sursĩ yỗn máh cũai ỡt mpễr alới bữn chíl riap níc, toau tỗp alới tỡ dáng rabán curiaq noâng tỗp alới bữm. 15Dũ trỗ tỗp I-sarel loŏh chíl, ma Yiang Sursĩ chíl níc tỗp alới toau alới cỡt pê; Ncháu táq ĩn án khoiq pai chơ. Cỗ tian tễ ranáq ki, yuaq tỗp alới cỡt túh arức lứq.
16Chơ Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel bữn máh cũai rasữq dŏq chuai alới yỗn vớt tễ talang atĩ cũai dốq rapốn. 17Ma tỗp alới noâng tỡ bữn trĩh máh cũai rasữq atỡng alới. Nheq tữh alới tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ, cớp alới pỡq cucốh sang níc máh yiang canŏ́h. Achúc achiac alới khoiq trĩh máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, ma cũai thrap tamái chái lứq nguai chíq tễ Yiang Sursĩ. 18Toâq bo léq Yiang Sursĩ yỗn tỗp alới bữn loah manoaq cũai rasữq, Yiang Sursĩ ễ chuai cũai ki. Cớp án yỗn alới vớt tễ talang atĩ cũai ễ táq alới yỗn toau sốt dỡi tamoong cũai rasữq ki. Yiang Sursĩ sâng sarũiq táq tỗp alới, yuaq tỗp alới nhiam cuclỗiq cucling níc, cỗ tian noau padâm cớp táq túh coat tỗp alới. 19Ma toâq cũai rasữq ki cuchĩt, máh cũai proai píh táq ranáq sâuq patoat tiaq sĩa; tỗp alới táq ranáq sâuq clữi tễ dỡi mpiq mpoaq alới ễn. Tỗp alới cucốh sang máh yiang canŏ́h cớp táq sanŏ́q mứt alới sâng yoc. 20Cỗ tian tễ ranáq nâi Yiang Sursĩ mŏ sâng cutâu mứt lứq chóq cũai I-sarel toau án pai neq: “Cỗ tian máh cũai proai nâi hưoc táh máh parnai cứq khoiq parkhán cớp achúc achiac alới, cớp tỡ bữn trĩh máh ŏ́c cứq khoiq patâp, 21ngkíq cứq tỡ bữn tuih aloŏh noâng máh cũai canŏ́h tễ cutễq alới, la máh cũai noâng ỡt tâng cutễq ki bo Yô-sũa cuchĩt. 22Cứq yỗn máh cũai ki noâng ỡt dŏq chim cũai proai I-sarel, alới noâng ễ táq ranáq cứq machớng dỡi achúc achiac alới khoiq táq, ma tỡ bữn.”
23Ngkíq Yiang Sursĩ dŏq loah máh cũai nâi tâng cutễq cũai I-sarel, cớp án tỡ bữn chiau tỗp alới pỡ talang atĩ Yô-sũa, yỗn Yô-sũa tuih aloŏh alới tễ nhũang án cuchĩt.