5

Bài ca của Đê-bô-ra

1Ngày ấy, Đê-bô-ra và Ba-rác con A-bi-nô-am cùng hát bài ca chiến thắng này:
2“Ngợi ca Chúa, Đấng Vĩnh Sinh
Vì Ngài báo oán thật là công minh
Y-sơ-ra-ên được Ngài giải cứu
Khi dân Ngài tình nguyện hi sinh
3Hỡi vua chúa, hỡi nhà lãnh đạo!
Lắng nghe ta ca tụng Chúa Quang Vinh
4Khi Chúa từ Sê-y ngự giá
Từ cánh đồng Ê-đôm xuất hành
5Trời đổ mưa và đất rung rinh,
Núi Si-nai run rẩy, chảy tan
6Khi Chân Thần tiết lộ Thánh Nhan
Sau thời kỳ thẩm phán Sam-ga
Trong đời Gia-ên, vợ Hi-b
Đường cái thường xuyên bị bỏ hoang
Khách bộ hành lùi lủi theo lối mòn kín đáo
7Dân ta thiếu người lãnh đạo
Cho đến ngày đất nước có Nữ nhân
Thì Y-sơ-ra-ên có một hiền mẫu.
8Khi dân ta chọn một tà thần
Chiến tranh liền bùng nổ
Ngay tại cổng thành phố
Dù quân ta đến bốn mươi ngàn
Không một ai được phép mang khiên, giáo.
9Lòng ta ái mộ các nhà lãnh đạo
Vì nhiệt tình hy sinh giúp quốc dân
10Hãy ca tụng Chúa Toàn năng!
Ai đang cỡi lừa trắng
Hoặc đang ngồi thảm sang
Hay đang đi bộ trên đàng,
Hãy cất giọng ca vang
11Theo điệu 'Chiến sĩ họp hành bên giếng nước'
Tường thuật chiến thắng huy hoàng,
Ca ngợi ơn dày Đấng Chí Công.
Dân Chúa cùng nhau tiến rập ràng
Kéo quân ra khỏi cổng thành, tiến công!
12Thức dậy! Vùng lên, Đê-bô-ra!
Ca hát và đề cao cảnh giác!
Vùng dậy ngay, Ba-rác
Đứng lên lãnh đạo dân ta!
Con trai A-bi-nam kéo quân ra
13Đi trước các người quyền quý.
Dân Chúa đua nhau đánh quỵ
Quân đội cường bạo Ca-nan.
Hàng hàng lớp lớp nghĩa quân:
14Dòng dõi anh hùng Ép-ra-im,
Theo sau có cả Bên-gia-min,
Cấp chỉ huy từ Ma-ki kéo xuống
Sa-bu-luân cũng đưa nhiều dũng tướng
15,16Các nhà lãnh đạo Y-sa-ca
Rủ nhau tăng cường Đê-bô-ra,
Và ủng hộ tướng tài Ba-rác,
Kéo vào thung lũng đánh quân thù
Nhưng dòng họ của Ru-bên đắn đo
Chỉ lo săn sóc đàn cừu
Lắng nghe tiếng chúng kêu gào
Ru-bên mãi tính trước tính sau.
17Ga-la lẫn tránh bên kia Đản-hà
Người Đan sao cứ đứng xa?
Điềm nhiên tọa thị là người A-se
Tháng ngày trong bến lê thê
18Bỏ neo bất động kê vàng mộng mơ
Trong khi hào kiệt Sa-bu
Đã cùng với Nép-ta-li hợp quần
Vì dân tộc đành hy sinh tính mạng.
19Các vua Ca-na-an ra trận,
Nhưng không tài nào chiến thắng
Dù nổ lực tiến công Tha-a-nác
Dù quân sĩ xông pha trận mạc
Quanh vùng suối Mê-ghi đổ.
20Các vì sao trời theo quỹ đạo
Tiến công đánh gục Si-sê-ra
21Nước dâng cuồn cuộn Ky-hà
Xông lên quét sạch quân Ca-nan rồi
Người chà năng lực, hồn ơi!
Chỉ vì sóng nước sông ngòi trớ trêu.
22Đó đây, vó ngựa dập dìu
Của đoàn quân địch sớm chiều thua to.
23Thiên thần nguyền rủa Mê-rô
Vì dân này nhác, không lo trận tiền.
24Phước cho bà chị Gia-ên
Ở lều cô quạnh mà nên công đầu.
25Tướng Si hổn hễn bước vào
Bà đi đón tiếp, xã giao cúi chào
Chạy ra ngoài lấy chiếc bầu
Rót ly sữa béo đem vào kính dâng
26Tướng quân mệt lủi nằm lăn.
Bảo bà gác cửa trại, ngăn người làng.
Nhưng kìa búa, cọc sẵn sàng
Chờ cho ngủ ngáy, đóng màng tang ai.
27Tướng quân nằm lịm tức thì
Anh hùng cái thế chết vì nữ nhân!
28Quê nhà còn có mẫu thân
Đêm ngày tựa cửa hỉ hoan mong chờ:
'Sao xe con vẫn ơ hờ?
Sao không chạy gấp, loa to tin mừng?'
29Nghe lời các kẻ tùy tùng
Bà càng tự phụ: 'Anh hùng xưa nay
Đời nào có biết đắng cay?
30Họ còn đang bận ở ngay chiến trường
Phân chia chiến phẩm là thường
Mỗi anh chiến sĩ vài nường mỹ nhân
Riêng Si thu hết lụa hàng
Lại thêm hai chiếc khăn bằng gấm thêu
Quấn vai ông Tướng lêu đêu
Ăn mừng chiến thắng giữa triều Ca-nan,'
31Lạy Vua Hằng Hữu Chân Thần,
Người yêu thương Chúa ngày càng sáng trưng!"
Đất nước hưởng thái bình suốt bốn mươi năm.