5

Bài ca của Đê-bô-ra

1Trong ngày ấy, Đê-bô-ra hát bài ca nầy với Ba-rác, con trai A-bi-nô-am:
  2“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
   Khi các thủ lĩnh Y-sơ-ra-ên cầm quân ra trận
   Thì dân chúng tình nguyện hi sinh!

  3Hỡi các vua, hãy nghe!
   Hỡi các nhà lãnh đạo, hãy lắng tai!
  Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va,
   Tôi sẽ ca ngợi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

  4Lạy Đức Giê-hô-va! Khi Ngài từ Sê-i-rơ đi ra,
   Khi Ngài đi qua đồng bằng Ê-đôm,
  Thì đất rung chuyển,
   Và trời đổ mưa,
   Mây cũng tuôn nước xuống.
  5Các núi tan chảy trước mặt Đức Giê-hô-va, Đấng ngự trên núi Si-na-i,
   Trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

  6Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát,
   Vào thời Gia-ên, những đường cái bị bỏ hoang,
   Khách bộ hành lần theo các lối quanh co.
  7Các làng mạc Y-sơ-ra-ên bị bỏ hoang
   Cho đến khi tôi là Đê-bô-ra trỗi dậy,
   Như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên.
  8Khi người ta chọn các thần mới,
   Thì chiến tranh đến trước cổng thành.
  Trong số bốn mươi nghìn người Y-sơ-ra-ên,
   Có ai thấy cái khiên hay cây giáo nào đâu?
  9Lòng tôi ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên,
   Cùng những người trong dân chúng tình nguyện hi sinh.
   Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va!

  10Hỡi các người cưỡi lừa trắng,
   Ngồi trên yên bọc nhung,
   Và những người đi bộ trên đường cái, hãy hát mừng!
  11Tiếng của người phân phối nước bên giếng,
   Ca ngợi những chiến thắng của Đức Giê-hô-va,
   Và chiến công của dân Y-sơ-ra-ên!
  Bấy giờ, con dân của Đức Giê-hô-va đi xuống các cổng thành.

  12Hỡi Đê-bô-ra! Hãy tỉnh thức, tỉnh thức!
   Hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca!
  Hỡi Ba-rác, khá trỗi dậy!
   Hỡi con trai A-bi-nô-am! Hãy dẫn các tù binh của mình đi!
  13Bấy giờ, những người còn lại đi xuống với các thủ lĩnh;
   Con dân Đức Giê-hô-va đến với tôi như những dũng sĩ.
  14Từ Ép-ra-im có những người gốc A-ma-léc;
   Theo sau ngươi có Bên-gia-min là họ hàng thân thích.
  Các nhà lãnh đạo từ Ma-ki đi xuống,
   Và những người cầm gậy chỉ huy đến từ Sa-bu-lôn.
  15Các thủ lĩnh Y-sa-ca đều theo Đê-bô-ra,
   Y-sa-ca thế nào, Ba-rác thế nấy.
   Họ xông vào thung lũng.
  Nhưng con cháu Ru-bên,
   Còn do dự trong lòng!
  16Tại sao anh nán lại bên chuồng chiên,
   Phải chăng để nghe tiếng sáo gọi đàn?
  Trong con cháu Ru-bên,
   Có kẻ do dự trong lòng!
  17Ga-la-át ở bên kia sông Giô-đanh,
   Còn Đan, sao cứ ở lại với những con tàu?
  A-se ngồi nơi bờ biển,
   An nghỉ trong các bến cảng của mình.
  18Sa-bu-lôn là một dân dám hi sinh mạng sống;
   Nép-ta-li cũng xả thân nơi gò nổng, ruộng đồng.

  19Các vua kéo đến, họ ra nghênh chiến;
   Các vua Ca-na-an tiến công
  Ở Tha-a-nác, bên dòng nước Mê-ghi-đô;
   Nhưng chẳng cướp được tiền bạc của chúng tôi!
  20Các tầng trời cũng tham gia chiến trận,
   Những ngôi sao theo đường mình tiến đánh Si-sê-ra.
  21Dòng thác Ki-sôn cuốn trôi quân thù,
   Tức là dòng thác Ki-sôn ngày xưa.
   Hỡi linh hồn ta, hãy bước đi mạnh mẽ!

  22Bấy giờ, tiếng vó ngựa dồn dập,
   Những con chiến mã phi nước đại.

  23Sứ giả của Đức Giê-hô-va truyền: ‘Hãy nguyền rủa Mê-rô;
   Hãy nguyền rủa thậm tệ dân cư nó!
  Vì chúng không đến hỗ trợ Đức Giê-hô-va,
   Không hỗ trợ Đức Giê-hô-va đánh quân cường bạo!’

  24Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít,
   Được phước nhất trong các phụ nữ!
   Nguyện nàng được phước nhất giữa các phụ nữ sống trong các lều trại!
  25Si-sê-ra xin nước nhưng nàng cho sữa,
   Nàng lấy chén sang trọng mà đãi sữa chua.
  26Một tay nàng nắm cây cọc,
   Còn tay phải cầm búa của người thợ.
  Nàng đánh Si-sê-ra,
   Bổ đầu hắn ra,
   Đập vỡ đầu và đâm thủng màng tang.
  27Hắn ngã gục, té quỵ,
   Nằm sóng sượt dưới chân nàng.
  Dưới chân nàng hắn ngã quỵ té nhào.
   Chỗ ngã gục, hắn nằm chết cứng.

  28Mẹ của Si-sê-ra nhìn qua cửa sổ,
   Từ sau rèm thưa, bà bỗng thét lên:
  ‘Vì sao xe của con tôi đến trễ?
   Cớ sao vó ngựa con tôi về chậm thế kia?’
  29Những nàng hầu khôn ngoan nhất trả lời,
   Và chính mẹ hắn cũng nhủ thầm:
  30‘Chẳng phải họ tìm được và phân chia chiến lợi phẩm đó sao?
   Một hoặc hai thiếu nữ cho mỗi chiến binh,
  Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm dành cho Si-sê-ra.
   Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thêu, một tấm vải nhuộm,
   Hai tấm vải thêu, trên cổ các tù binh.’

  31Lạy Đức Giê-hô-va, trông cho mọi kẻ thù của Ngài đều bị tiêu diệt như vậy.
   Còn những người yêu kính Ngài sẽ giống như mặt trời mọc lên rực rỡ!”

 Sau đó, xứ sở được hòa bình trong bốn mươi năm.