6

Nau Yêhôva Kuăl Y-Gidêôn

1Phung ƀon lan Israel ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva; jêh ri Yêhôva jao khân păng tâm ti phung Madian tâm pơh năm. 2Ti phung Madian dơi đah phung Israel. Yor klach ma phung Madian, ri dĭng phung ƀon lan Israel du krap gŭ tâm trôm yôk, trôm mpô mpa, tâm trôm lŭ, jêh ri tâm ntŭk mpăn. 3Tơlah phung Israel srih ntil, phung Madian, phung Amalek, jêh ri phung ƀon lan tă bơh n'gor bri lơ hăn hao lơh phung Israel, 4ƀư ntŭk rmlak tâm tra đah khân păng jêh ri ƀư rai mir ba tâm n'gor kŏ tât Gasa, jêh ri mâu hôm ôh om du ntil ndơ sông sa ma phung Israel, mâu lah biăp, ndrôk mâu lah seh bri. 5Yorlah khân păng văch hao djôt leo phung mpô mpa rong jêh ri ngih bok khân păng, âk nâm bu krah; bu mâu dơi kơp ôh khân păng nđâp seh samô khân păng văch tât tâm n'gor nây gay ŭch lơh rai lơi. 6Pônây, yor ma phung Madian, phung Israel jêng kro o ach ri yơh khân păng vơh vơl ma Yêhôva.
7Nôk nây, yorlah phung ƀon lan Israel hŏ nter ma Yêhôva ma nau phung Madian, 8ri yơh Yêhôva prơh hăn du huê nơm mbơh lor tât ma phung ƀon lan Israel. Păng lah ma khân păng pô aơ: "Yêhôva Brah Ndu ma phung Israel lah: Gâp hŏ leo phung khân may du luh bơh n'gor bri Êjipt, jêh ri ngluh jêh khân may bơh ngih nau jêng bu nă. 9Gâp tâm rklaih jêh khân may bơh ti lĕ rngôch phung tŭn jot khân may, jêh ri gâp mprơh khân păng ta năp khân may, gâp hŏ ăn ma khân may n'gor khân păng, 10jêh ri geh lah pô aơ: 'Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu ma khân may, lơi ta klach yơk ôh ma phung brah Amôrit tâm n'gor bri khân păng ntŭk khân may gŭ.' Ƀiă lah khân may mâu ŭch chrê ôh ma bâr gâp."
11Pô ri, brah ntuh bâr Yêhôva gŭ tâm dâng tơm si ta ƀon Ôphra, tơm si nây jêng ndơ Y-Jôas băl mpôl Abiêser, dôl kon buklâu păng Y-Gidêôn gŭ mprah ba ta ntŭk bu păt kĭn play kriăk ƀâu, gay pôn ba nây ma phung Madian. 12Brah ntuh brah Yêhôva tâm mpơl ma păng jêh ri lah ma păng, pô aơ: "Yêhôva gŭ ndrel ma may, Hơi nơm janh katang." 13Y-Gidêôn lah ma păng, "Hơi Kôranh! Tơlah Yêhôva gŭ ndrel ma hên, mâm ƀư lĕ rngôch nau aơ dơi tât ma hên? Jêh ri ta ntŭk lĕ rngôch nau khlay ngăn Păng hŏ ƀư ăn ma phung chô che hên nkoch tay ma hên, lah: 'Mâu di hĕ Yêhôva njŭn leo hên du luh bơh n'gor bri Êjipt?' Ƀiălah aƀaơ ri Yêhôva. Chalơi hên, jêh ri jao hên tâm ti phung Madian." 14Yêhôva rle uănh ma păng jêh ri lah: "Hăn hom ma nau katang aơ may geh jêh, jêh ri tâm rklaih phung Israel bơh ti phung Madian; mâu di hĕ gâp prơh may hăn?" 15Y-Gidêôn lah ma Păng: "Hơi Kôranh Brah, mâm gâp dơi tâm rklaih phung Israel? Aơ, ndŭl mpôl gâp tâm phung Manasê jêng huơi rdja lơn jêh ri gâp jêng nơm jê̆ lơn tâm ngih gâp." 16Yêhôva lah ma păng: "Biă lah gâp mra gŭ ndrel ma may, jêh ri may mra sreh phung Madian nâm bu du huê bunuyh." 17Y-Gidêôn lah pô aơ: "Aƀaơ ri tơ lah gâp geh nau yô̆ ta năp măt may, pô ri tâm mpơl hom ma gâp du nau tâm mbên ma may nơm hŏ ngơi jêh ma gâp. 18Gâp dăn ma may, lơi ta du ôh tă bơh ntŭk aơ kŏ tât gâp plơ̆ văch ma may jêh ri djôt leo ndơ gâp nhhơr ma may jêh ri dơm ta năp may." Jêh nây Yêhôva lah: "Gâp mra gŭ tât may plơ̆ văch tay."
19Pôri Y-Gidêôn lăp tâm ngih păng jêh ri nkra puăch du mlâm be kon, jêh ri ndrel du êphah ranih muy ƀư ƀănh mâu geh ndrui. Păng dơm puăch nây tâm du bĭ jêh ri nkhŭt dak puăch tâm du glah, jêh nây djôt leo nhhơr lĕ ndơ nây ma Păng tâm dâng tơm si. 20'Tông mpăr ueh Brah Ndu lah ma păng pô aơ: "Sŏk puăch jêh ri ƀănh mâu geh ndrui, dơm ta kalơ lŭ aơ, jêh ri nkhŭt dak puăch ta kalơ ndơ nây." Y-Gidêôn ƀư pônây. 21Tông mpăr ueh Yêhôva yơr chiông mâng jra Păng djôt ta ti ntâp ta puăch jêh ri ta ƀănh mâu geh ndrui. Geh ŭnh tă bơh lŭ hit êng, sa puăch jêh ri ƀănh mâu geh ndrui; pô nây, tông mpăr ueh Yêhôva du bơh tranăp măt păng. 22Nôk nây mơ Y-Gidêôn saơ ma Păng jêng tông mpăr ueh Yêhôva. Y-Gidêôn lah: "Hơi Kôranh Brah Brah Ndu! Rêh ni ngăn ma gâp, yorlah gâp hŏ saơ tâm tra đah Yêhôva! 23Ƀiălah Yêhôva lah ma păng pô aơ: "Gŭ đăp mpăn hŏ, lơi ta klach ôh, may mâu mra khĭt ôh." 24Y-Gidêôn rdâk ta nây du mlâm nơng ma Yêhôva, jêh ri ntơ amoh jêng Salam. Ta Ôphra, nơng nây ăt hôm e tât nar aơ jêng ndơ ƀon phung ndŭl mpôl Abiêser. 25Tâm du măng nây đŏng, Yêhôva lah ma Y-Gidêôn pô aơ: "Sŏk hom ndrôk nkuăng mbơ̆ may, ndrôk nkuăng rơh bar geh jêh pơh năm, jêh nây ƀư rlâm lơi nơng brah Baal ndơ mbơ̆ may, jêh ri kăl lơi Asêra êp meng nơng. 26Jêh ri rdâk du mlâm nơng ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu may ta kalơ lŭ aơ, jêh ri dăp lŭ ăn ƀư mbor; jêh nây sŏk ndrôk nkuăng rơh bar, ƀư ndơ nhhơr gŭch ndrel ma tơm si rup trah Asêra jêng ndơ may hŏ kăl." 27Y-Gidêôn sŏk jê̆t nuyh tâm phung oh mon păng jêh ri ƀư tĭng nau Yêhôva hŏ lah ma păng; jêh ri yorlah păng klach ir ma bunuyh tâm ngih păng jêh ri ma phung bunuyh tâm ƀon nây, gay ŭch ƀư dôl nôk nar, pônây păng ƀư dôl bri măng.
28Tơlah phung buklâu tâm ƀon nây kah rngăl ơm ôi, aơ, nơng brah Baal rlâm chah jêh, jêh ri Asêra êp meng nây lĕ bu kăl jêh, jêh ri ndrôk nkuăng rơh bar bu nhhơr ndơ nhhơr gŭch ta kalơ nơng bu mhe rdâk nây. 29Khân păng tâm lah ndrăng khân păng pô aơ: "Mbu nơm ƀư nau aơ?" Jêh khân păng ôp sek, khân păng lah: "Y-Gidêôn kon buklâu Y-Jôas yơh ƀư nau aơ." 30Jêh ri phung ƀon lan lah ma Y-Jôas pô aơ: "Njŭn hom kon may leo padih, gay ăn păng khĭt, yorlah păng ƀư rlâm jêh nơng brah Baal jêh ri kăl lơi Asêra êp meng nơng." 31Ƀiălah Y-Jôas lah ma lĕ rngôch phung tâm rdâng đah păng: "Khân may sâm tâm lơh an ma brah Baal lĕ? Mâu lah Khân may mra king n'gang an nau păng? Mbu moh sâm tâm lơh an ma brah Baal bu mra nkhĭt ntơm bơh ôi aơ. Tơlah păng jêng brah ngăn, ăn păng king n'gang êng păng nơm, yorlah bu lĕ ƀư rlâm jêh nơng păng!" 32Yor nây, tâm nar nây bu ntơ amoh Y-Gidêôn jêng Y-Jêrubaal, nâm bu ntĭt: "Ăn brah Baal tâm lơh đah păng", yorlah Y-Gidêôn lơh rlâm lơi nơng păng! 33Lĕ rngôch phung Madian, phung Amalek, jêh ri phung ƀon lan tă bơh n'gor. Lơ văch ndrel n'grŭp, rgăn dak krong Yurdan jêh ri njưh tâm rlŭng Jesrêel. 34Ƀiălah Huêng Brah Yêhôva mbêng Y-Gidêôn, jêh ri păng uh nŭng, jêh nây kuăl lĕ phung Abiêser ăn tĭng ndô̆ păng. 35Păng prơh bunuyh hăn mbơh ma lĕ rngôch phung Manasê; phung Manasê rgum băl gay tĭng ndô̆ păng. Pôri, păng prơh bunuyh hăn tât mbơh ma phung Aser, phung Sabulôn, jêh ri ma phung Naptali; Khân păng tâm ban đŏng hăn hao tâm rnglăp ndrel ma păng.
36Jêh ri Y-Gidêon lah ma Brah Ndu, "Tơlah may mra tâm rklaih phung Israel ma ti gâp tĭng nau may hŏ lah jêh, 37aơ, gâp dơm rsau biăp ta ntŭk bu mprah ba. Tơlah geh dak tŭk kanŏng ta kalơ rsau biăp, bi ta neh ăt jêng sơh, pôri gâp mra gĭt ma may mra tâm rklaih phung Israel ma ti gâp, tĭng nâm may lah jêh." 38Jêh ri tât ngăn pônây. Tơlah păng kah rngăl ơm ôi taơ jêh ri păt rsau biăp, pôri dak tŭk hoch bơh rsau biăp kŏ tât bêng du ngan rlŭ. 39Jêh ri Y-Gidêôn lah ma Brah Ndu: "Lơi ăn may hao ji nuih ma gâp ôh, ăn gâp ngơi đŏng kanŏng du tơ̆ aơ; gâp dăn ma may ăn gâp rlong uănh đŏng du tơ̆ aơ ma rsau biăp. Dăn ma may ăn kanŏng rsau biăp jêng sơh jêh ri lĕ ntŭk neh ăn geh dak tŭk."
40Tâm măng nây, Brah Ndu ƀư pô nây: Kanŏng ta rsau biăp dơm jêng sơh, bi lam ta ntŭk neh geh dak tŭk.