11

  1CHÚA gớm ghiếc kẻ dùng cây cân giả,
  Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.
  2Sự kiêu ngạo đến trước, rồi rước sự nhục nhã đến sau,
  Còn ai khiêm nhường là đi cùng đường với sự khôn ngoan.
  3Ðức liêm khiết của những người chính trực sẽ hướng dẫn họ,
  Còn tánh bất lương của phường xảo trá sẽ tiêu diệt chúng.
  4Trong ngày thịnh nộ, của cải giàu có không giúp được gì,
  Nhưng đức công chính sẽ cứu người ta khỏi chết.
  5Ðức công chính của những người trọn lành sẽ giữ họ trong đường ngay nẻo chánh;
  Còn sự gian ác của kẻ gian manh sẽ đánh chúng ngã nhào.
  6Ðức công chính của những người chính trực sẽ giải thoát họ;
  Còn quân bất lương sẽ bị chính mưu ác của chúng hãm hại.
  7Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;
  Sự trông mong của kẻ bất chính sẽ vĩnh viễn tiêu tan.
  8Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;
  Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.
  9Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,
  Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.
  10Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;
  Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều vui mừng.
  11Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,
  Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.
  12Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,
  Còn người sáng suốt im lặng, không phát biểu điều gì.
  13Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,
  Còn người tín cẩn vẫn giữ kín chuyện bí mật trong lòng.
  14Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt quốc gia sụp đổ,
  Nhưng có mưu sĩ nhiều tổ quốc được an ninh.
  15Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,
  Còn khước từ sự giúp đỡ như vậy sẽ được bình an vô sự.
  16Người phụ nữ thùy mị duyên dáng sẽ được quý trọng,
  Còn người phụ nữ ghét đức hạnh sẽ chóng bị hổ ngươi.
  (Kẻ nhút nhát rụt rè sẽ trở nên nghèo khó,
  Còn người tháo vát siêng năng sẽ có được giàu sang.)
  17Ai nhân từ là làm lợi cho mình,
  Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.
  18Kẻ gian ác sẽ chỉ được của phù du làm lương hướng,
  Còn người gieo sự công chính sẽ hưởng phần thưởng lâu dài.
  19Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ sống còn;
  Nhưng ai đeo đuổi sự gian ác sẽ sớm bị diệt mất.
  20CHÚA gớm ghiếc lòng dạ gian tà;
  Nhưng Ngài vui lòng với người giữ đường lối mình trọn vẹn.
  21Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;
  Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.
  22Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,
  Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.
  23Ước vọng của người ngay lành cuối cùng rồi cũng đạt được;
  Còn sự trông mong của kẻ ác sẽ là cơn thịnh nộ mà thôi.
  24Có người rải của mình ra, nhưng càng giàu thêm lên;
  Trong khi kẻ khư khư giữ của, lại chỉ được sự túng thiếu.
  25Người hào phóng sẽ được hào phú,
  Ai cho người khát nước uống có ngày sẽ được cho nước uống lại.
  26Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa,
  Còn người bán nó ra sẽ được phước hạnh tuôn đổ trên mình.
  27Ai chuyên cần tìm cầu điều thiện sẽ nhận được ân huệ,
  Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.
  28Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ phải héo khô tàn tạ;
  Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như những lá xanh tươi.
  29Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;
  Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.
  30Trái của người ngay lành là cây sự sống;
  Ai chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan.
  31Nếu người ngay lành được báo đền trên đất,
  Thì kẻ gian ác và kẻ tội lỗi ắt sẽ không khỏi bị phạt.