12

  1Người yêu kỷ luật là yêu tri thức;
  Kẻ ghét bị sửa sai chính là kẻ dại khờ.
  2Người tốt sẽ được ân sủng từ CHÚA;
  Còn ai toan mưu ác sẽ bị kết án chẳng sai.
  3Không ai được an ninh nhờ con đường làm ác;
  Nhưng rễ người ngay lành sẽ không bị lung lay.
  4Người vợ đức hạnh làm chồng được nở mày nở mặt;
  Còn người vợ gây xấu hổ khổ cho chồng như bị mục trong xương.
  5Tư tưởng của người ngay lành hướng về công lý;
  Còn lời khuyên của kẻ gian ác hàm chứa sự lọc lừa.
  6Lời của kẻ gian ác đợi chờ làm đổ máu;
  Lời của những người ngay thẳng sẽ giải cứu họ.
  7Kẻ gian ác bị đánh đổ và không còn nữa;
  Nhưng nhà của người ngay lành sẽ vững chãi thiên thu.
  8Người khôn sáng sẽ được người ta khen ngợi;
  Nhưng tâm địa kẻ gian tà sẽ chuốc lấy sự khinh khi.
  9Thà làm kẻ vô danh nhưng có kẻ hầu người hạ,
  Hơn làm ông nọ bà kia mà đói rã cả người.
  10Người ngay lành lo cả cho súc vật của mình được no ấm;
  Còn kẻ ác dù có xót thương vẫn không giấu được tính bạo tàn.
  11Ai lo canh tác đất ruộng mình sẽ có dư thừa thực phẩm;
  Còn kẻ đuổi theo ảo mộng hão huyền là người thiếu nghĩ suy.
  12Kẻ gian ác thèm khát của bất lương;
  Còn từ rễ người ngay lành phát sanh ra bông trái tốt.
  13Kẻ gian ác bị mắc vào bẫy do môi nó vấp phạm;
  Còn người ngay lành sẽ thoát khỏi mọi khó khăn.
  14Nhờ bông trái của miệng, người ta được phước;
  Dùng sức của đôi tay để làm việc nên có kết quả mang về.
  15Kẻ khờ dại cứ cho đường mình là đúng;
  Người khôn ngoan lắng nghe mọi lời khuyên.
  16Kẻ dại dột biểu lộ cơn giận của mình ra tức khắc;
  Người khôn ngoan vẫn bình tĩnh dù bị hạ nhục đến đâu.
  17Người chứng thật nói những lời xác thật;\
  Kẻ chứng gian nói những chuyện dối gian.
  18Lời bừa bãi như gươm đâm quàng chém bậy;
  Lưỡi người khôn mang lại sự chữa lành.
  19Môi chân thật sẽ trường tồn mãi mãi;
  Lưỡi nói dối kéo dài chỉ vài khoảnh khắc.
  20Trong lòng kẻ gian ác có âm mưu dối trá;
  Trong tâm người chủ trương hòa bình luôn có niềm vui.
  21Người ngay lành sẽ không gặp tai họa gì đáng kể,
  Còn kẻ gian ác hoạn nạn dồn dập đến không ngừng.
  22Môi dối trá CHÚA lấy làm gớm ghiếc;
  Người ăn ở chân thành Ngài rất mực vui lòng.
  23Người thông sáng không phô trương sự hiểu biết của mình,
  Còn kẻ dại khờ thích biểu lộ sự dại dột của lòng mình.
  24Tay người siêng năng sẽ chỉ huy;
  Còn những kẻ lười biếng sẽ bị bắt phải lao dịch khổ sai.
  25Nỗi lo lắng làm cho lòng chùng xuống;
  Lời hay ý đẹp làm ta phấn chấn lên.
  26Người ngay lành khuyên bạn bè những điều hay lẽ phải;
  Kẻ gian ác xúi bạn vào những lối sai lầm.
  27Kẻ biếng nhác không nướng ăn thịt săn bắt được,
  Nhưng người siêng năng biết quý những gì mình có trong tay.
  28Ðường công chính dẫn đến sự sống;
  Trong con đường ấy không có sự chết.