16

1Lòng người nghĩ lắm mưu hay,
Nhưng thành hay bại do tay Chúa Trời.
2Người tự thấy công việc mình toàn hảo,
Nhưng Thượng Đế biết rõ động cơ nào thúc đẩy.
3Hãy phó thác công việc con cho Chúa,
Thì tư tưởng con được vững vàng.
4Chúa tạo mỗi loài đều có mục đích,
Người ác Ngài dành cho ngày đoán phạt.
5Người ấp ủ kiêu căng bị Ngài kinh tởm,
Dù chạy đi đâu cũng chẳng thoát lưới trời.
6Nhân ái chân thật phủ che tội lỗi,
Nhờ sợ Ngài mà bỏ lối ác gian.
7Khi ai sống đẹp lòng Chúa,
Ngài cũng khiến kẻ thù hòa thuận với người.
8Thà nghèo mà công bằng liêm chính, còn hơn bất công, thất đức để làm giàu.
9Con người dùng trí vạch đường đi, Nhưng Chúa dìu dắt từng li từng tí.
10Nhà nước nhiều khi quyết định khôn ngoan.
Thẩm phán khôn ngoan không sai lầm khi xử đoán.
11Chúa sắp đặt các loại cân chính xác,
Quả cân đúng Ngài đã để trong bao.
12Vua làm ác bị người phỉ nhổ,
Đức công minh củng cố ngai vàng
13Chính phủ muốn nghe dân trình bày sự thật,
Và tôn trọng người trung thực, chân thành.
14Vua giận dữ là có người mất mạng,
Nhưng người khôn làm cơn giận tiêu tan.
15Vua tươi tắn, mặt chiếu ra sự sống,
Người ban ơn như mưa móc mùa xuân.
16Tìm được khôn ngoan còn quý hơn vàng,
Thu thập tri thức còn hơn gom góp bạc.
17Con đường công chính đi xa hố gian tà,
Giữ đường ngay thẳng là bảo toàn sinh mạng.
18Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong,
Tự tôn đi trước sự vấp ngã.
19Thà khiêm nhượng ở với người nghèo,
Còn hơn chia chiến lợi phẩm với kẻ kiêu căng.
20Ai giữ chính đạo sẽ thành công,
Hồng phúc thuộc người trông cậy Chúa.
21Người khôn ngoan thận trọng hiểu sâu biết rộng,
Ăn nói ngọt ngào càng thuyết phục nhiều người.
22Túi khôn là nguồn sống của người thông sáng,
Giáo huấn người ngu xuẩn cũng như công dã tràng.
23Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu,
Ý kiến đưa ra thường được tán thành.
24Lời nói ân hậu giống như mật ong,
Ngọt ngào cổ họng, bổ dưỡng tâm thân.
25Con đường bạn chọn có vẻ thích hợp,
Nhưng cuối nẻo đường là hố diệt vong.
26Bụng cồn cào thúc đẩy ta làm việc.
Miệng đói meo thúc đẩy ta kiếm miếng ăn.
27Người vô đạo cưu mang tội ác,
Nói những lời như châm lửa đốt nhà.
28Kẻ tà vạy gieo mầm xung đột,
Người rỉ tai chia rẽ bạn thân.
29Người hung dữ quyến dụ láng giềng,
Lôi kéo họ vào đường bất chính.
30Kẻ nheo mày mưu toan việc xấu,
Môi xảo quyệt chuốc lấy họa tai.
31Tóc bạc là vương miện hiển vinh,
Của con người theo đường công chính.
32Người chậm giận thắng hơn dũng sĩ,
Người tự chủ đánh bại anh hùng
33Loài người rút thăm nhờ may rủi,
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt.