16

Santoiq Pali Panha Tễ Dỡi Tamoong Cớp Ranáq Táq

1Máh cũai dốq aloŏh ngê; ma dũ ngê cóq Yiang Sursĩ pruam nŏ́q têq cỡt.
2Máh cũai chanchớm dũ ranáq alới táq la pĩeiq; ma Yiang Sursĩ dáng dũ ŏ́c tâng mứt pahỡm alới.
3Máh ranáq mới ễ táq, cóq mới chiau yỗn Yiang Sursĩ, chơ dũ ranáq ki lứq cỡt moâm.
4Dũ ranáq Yiang Sursĩ táq la án khoiq bữn ngê chơ; dếh tangái án anoat yỗn máh cũai loâi cỡt cuchĩt pứt.
5Yiang Sursĩ kêt máh cũai ỗt sác; lứq samoât alới tỡ têq vớt tễ án manrap alới.
6Khân cũai táq tanoang tapứng cớp ayooq Yiang Sursĩ, Yiang Sursĩ lứq táh lôih án; khân cũai aléq yám noap Yiang Sursĩ, cũai ki têq viaq vớt tễ máh ranáq sâuq.
7Toâq cũai aléq táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm, Yiang Sursĩ táq yỗn dếh cũai par‑ũal cỡt ratoi loah cớp cũai ki.
8Khaq bữn práq bĩq ma táq ranáq pĩeiq, saláng bữn práq sa‑ữi ma lôp níc cũai canŏ́h.
9Cũai dốq aloŏh máh ngê; ma ống Yiang Sursĩ toâp ayông yỗn án têq táq moâm.
10Toâq puo pai muoi ŏ́c ntrớu, án pai tang bỗq Yiang Sursĩ; cóq puo parchĩn yỗn pĩeiq lứq.
11Yiang Sursĩ ễq lứq canân pĩeiq cớp crơng chiaq li, cớp ranáq chếq chỡng la án ễq yỗn ngkíq tê.
12Máh puo kêt ranáq sâuq, yuaq ŏ́c pĩeiq o táq yỗn cruang alới cỡt khâm.
13Máh puo yoc lứq tamứng cũai táq ntỡng ŏ́c lứq; alới sâng bũi pahỡm cớp cũai atỡng ống santoiq pĩeiq.
14Cũai rangoaiq yoc ễ aliam yỗn puo tỡ bữn sâng cutâu mứt; khân puo sâng cutâu mứt, têq án táq yỗn noau cuchĩt.
15Toâq puo cacháng cubũiq, ŏ́c ki cỡt tếc yỗn têq tamoong; cớp khân án sâng pĩeiq pahỡm án, ŏ́c ki cỡt samoât mia sễng chanchíc rooh cutễq.
16Khaq bữn sarnớm rangoaiq cớp dáng, saláng bữn práq yễng sa‑ữi.
17Cũai pỡq tâng rana pĩeiq, án têq viaq yơng tễ ranáq sâuq; cũai ca nhêng samoât tâng rana án pỡq, têq án curiaq dỡi tamoong án.
18Ŏ́c achỗn tỗ atoâq ŏ́c rúng ralốh, cớp cũai ỗt cỡt satooh.
19Khaq asễng tỗ bữm cớp ỡt parnơi cớp cũai cadĩt, saláng chống máh crơng pũr parnơi cớp cũai ỗt sác.
20Cóq mới trĩh máh santoiq noau catoaih atỡng, chơ dỡi tamoong mới cỡt o níc; bốn lứq cũai ca sa‑âm níc Yiang Sursĩ.
21Máh cũai canŏ́h dáng cũai bữn sarnớm rangoaiq; toâq án atỡng santoiq languat laham, alới noap ĩt.
22Ŏ́c rangoaiq cỡt samoât mec dỡq yỗn cũai rangoaiq bữn tamoong; ma cũai sacũl roap loah cóng tễ ŏ́c sacũl án.
23Cũai rangoaiq chanchớm nhũang voai nŏ́q pai; chơ santoiq án pai sâng ễm noau tamứng.
24Santoiq ễm la samoât dỡq khĩal ngiam parhễng táq yỗn tỗ chác cỡt bán rêng.
25Bữn muoi rana cũai chanchớm riang pai khoiq pĩeiq chơ, ma parsốt lứq rana ki dững án chu pỡ ntốq cuchĩt.
26Púng panhieih táq yỗn cũai cỡt sarâng; án táq sarâng yuaq án sâng yoc ễ cha.
27Cũai loâi aloŏh níc ngê ễ táq cũai canŏ́h; lieih án cỡt samoât ũih culoâuq blan-blan tháng.
28Cũai dốq sasrúc, táq yỗn cỡt ralỗih; cũai ki ễq yớu cỡt caryoah.
29Cũai tachoât dốq raphếq rathũ yớu, chơ radững alới pỡq tâng rana tỡ bữn o.
30Cóq mới nhêng yỗn o toâq cũai cunhĩu moat cớp cacháng cubũiq; cŏh lơ mứt alới chanchớm ễ pupứt anhia.
31Ỡt cóng tamoong dũn la cóng cũai tanoang o; sóc pluac la samoât vuam yỗn cũai tanoang o.
32Bữn mứt laviei o hỡn tễ bữn chớc; dáng rabán tỗ bữm o hỡn tễ cỡt sốt nhêng salĩq máh vil.
33Cũai dốq ĩt crơng séng yoc ễ dáng ngê Yiang Sursĩ; ma dũ ŏ́c lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn dáng.